Jedáleň: Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dokumenty základnej školy sú k dispozícii v sekcii Škola » Zmluvy, faktúry, objednávky.

Zmluvy 2018:

Faktúry 2018:

Objednávky 2018:

Zmluvy 2017:

Faktúry 2017:

Objednávky 2017:

Zmluvy 2016:

Faktúry 2016:

Objednávky 2016:

Zmluvy 2015:

Faktúry 2015:

Objednávky 2015:

Zmluvy 2014:

Faktúry 2014:

Objednávky 2014:

Zmluvy do 2013:

Faktúry do 2013:

Objednávky do 2013:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.