Kontakty: “Nová škola”

Základná škola
Slobody 2
987 01 POLTÁR
IČO: 37831534

Telefónne čísla:
+421 (0)47 41 11 003 – riaditeľ ZŠ
+421 (0)47 41 11 004 – zástupca riaditeľa
+421 (0)47 41 11 005 – sekretariát
+421 (0)907 882 447 – školská jedáleň
+421 (0)908 921 941 – mobil

Základná škola:
zspoltarpost.sk
zsslob.ptgmail.com
riaditelzsslobody.sk
Zástupkyňa – 1. stupeň:
nociarovazsslobody.sk
Zástupca – 2. stupeň:
kostkazsslobody.sk
Jedáleň:
jedalenzsslobody.sk
CVČ:
cvczsslobody.sk
Príspevky na stránku, správca webu:
webzsslobody.sk

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.