Personálne obsadenie – 2018/19

pedag-2017-18

Na stiahnutie:Organizačná štruktúra riadenia školy

Riaditeľ školy 
Mgr. Slavkovský Júliusriaditelzsslobody.sk
Zástupcovia riaditeľa 
Mgr. Nociarová Andrea- zástupkyňa pre I. stupeňnociarovazsslobody.sk
PaedDr. Kostka Peter- zástupca pre II. stupeňkostkazsslobody.sk
Pedagogickí zamestnanci I. stupeňTriedaE-mail
Mgr. Miková Jana

01

I. A
mikovazsslobody.sk
Mgr. Rončáková Anna

02

I. B
roncakovazsslobody.sk
Mgr. Slaniniaková Erika

03

II. A
slaniniakovazsslobody.sk
Mgr. Melicherová Michaela

04

II. B
melicherovazsslobody.sk
Mgr. Véghová Milada

05

III. A
veghovazsslobody.sk
Mgr. Damrélyová Jana

06

IV. A
damrelyovazsslobody.sk
Mgr. Budiačová Adriana

07

IV. B
budiacovazsslobody.sk
Mgr. Jánošíková Iveta

08

janosikovazsslobody.sk
Pedagogickí zamestnanci II. stupeňTriedaE-mail
Mgr. Sihelský Michal

09

V. A
sihelskyzsslobody.sk
Mgr. Urbančok Radoslav

11

V. B
urbancokzsslobody.sk
Mgr. Murínová Nadežda

10

VI. A
murinovazsslobody.sk
Mgr. Halajová Katarína

12

VI. B
halajovazsslobody.sk
Mgr. Mäkká Mária

13

VII. A
makkazsslobody.sk
Mgr. Oravcová Zdenka

14

VII. B
oravcovazsslobody.sk
Mgr. Kálmánová Alena

15

VIII. A
kalmanovazsslobody.sk
Mgr. Tužinský Drahomír

16

VIII. B
tuzinskyzsslobody.sk
PaedDr. Bokorová Zuzana

17

IX. A
bokorovazsslobody.sk
Mgr. Tužinská Ivica

18

IX. B
tuzinskazsslobody.sk
Mgr. Balcová Vladimíra

19

balcovazsslobody.sk
Mgr. Fungáčová Katarína

20

fungacovazsslobody.sk
Mgr. Sihelská Iveta

21

sihelskazsslobody.sk
Mgr. Straško Miroslav

22

straskozsslobody.sk
Špeciálny pedagógTriedaE-mail
PhDr. Obrtalová Zdenkaobrtalovazsslobody.sk
Mgr. Marcineková Jana

24

ŠPEC1
marcinekovazsslobody.sk
Mgr. Kamenská Iveta

24

ŠPEC2
kamenskazsslobody.sk
Asistenti učiteľaE-mail
Jahôdková Beátajahodkovazsslobody.sk
Mgr. Koróniová Petronelakoroniovazsslobody.sk
Kumanová Dagmarkumanovazsslobody.sk
Majanová Luciamajanovazsslobody.sk
Ing. Pribilincová Máriapribilincovazsslobody.sk
Bc. Skypalová Gabrielaskypalovazsslobody.sk
Materská dovolenkaE-mail
-
Vychovávateľky ŠKDE-mail
Balogová Dianabalogovazsslobody.sk
Golianová Stelagolianovazsslobody.sk
Mgr. Vóglová Michaelavoglovazsslobody.sk
CVČE-mail
Michalove Máriacvczsslobody.sk
Očenášová Vladimíraocenasovazsslobody.sk
Stravovanie - školská kuchyňa a jedáleňE-mail
Királyová Marcela - vedúca ZŠSjedalenzsslobody.sk
Fazekašová Marcela
Kýpeťová Vlasta
Ľalíková Beata
Štromajerová Lucia
Tóčiková Darina
Urdová Anna
Zavažanová Ľubica
Upratovanie
Hazuchová Mária
Laudárová Alica
Rovňanová Jaroslava
Strungová Mária
Vrábeľová Anna
Personalista, účtovníkE-mail
Čániová Janacaniovazsslobody.sk
Ing. Vincová Janavincovazsslobody.sk
THPE-mail
Kočišová Gabrielakocisovazsslobody.sk
Bezpečnostný technik
Grendel Ján

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.