Uznané kredity pedagogických zamestnancov

Titul: Priezvisko a meno: Program kontinuálneho vzdelávania: Počet kreditov:
PaedDr. Kostka Peter Učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov,
v špecializácii: Biológia
60
Mgr. Kálmánová Alena Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet
60
Mgr. Mäkká Mária Všeobecno vzdelávací predmet informatika 60
Mgr. Nociarová Andrea Vyučovanie informatickej výchovy
Textový editor Word pre začiatočníkov
Tabuľkový procesor Excel
Tvorba prezentácií v PowerPointe
60
Mgr. Straško Miroslav Modernizácia vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ
Textový editor Word
Tvorba prezentácií v PowerPointe
30
Mgr. Melicherová Michaela Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. 60
Mgr. Marcineková Jana Učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov, v špecializácii: Geografia 60
Mgr. Budiačová Adriana Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl- frekventanti
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Práca s interaktívnou tabuľou QUOMO a softvérom FlowWorks
60
Mgr. Damrélyová Jana Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom FlowWorks
Riešenie konfliktných situácií v škole a školských zariadeniach
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
60
Golianová Stela Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
30
Mgr. Hazuchová Miriam Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu
Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní
30
Mgr. Jánošíková Iveta Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
30
Mgr. Krňanová Michaela Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Riešenie konfliktných situácií v škole a školských zariadeniach
Aktivizujúce metódy vo výchove, ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti
60
Michalove Mária Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
Aktivizujúce metódyvo výchove /ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti
30
Mgr. Miková Jana Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom FlowWorks
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
60
Mgr. Rončáková Anna Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom FlowWorks
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet
60
Mgr. Slaniniaková Erika Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom FlowWorks
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet
60
Mgr. Slavkovský Július Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom FlowWorks
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity I.
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity II.
60
Mgr. Véghová Milada Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom FlowWorks
Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl- frekventanti
60
Mgr. Murínová Nadežda Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
Riešenie konfliktných situácií v škole a školských zariadeniach
30
Mgr. Jánošík Pavel Riešenie konfliktných situácií v škole a školských zariadeniach
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
30
Mgr. Sihelský Michal Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
30
Mgr. Urbančok Radoslav Riešenie konfliktných situácií v škole a školských zariadeniach
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania
30

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.