AKTUALIZOVANÉ: Domáca príprava žiakov od 16. marca 2020 do odvolania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania. Vyučovanie tak ostáva naďalej prerušené.

Hoci je v tomto období vzdelávanie žiakov značne obmedzené, zverejňujeme základné pokyny a materiály pre žiakov našej školy. V prípade potreby neváhajte kontaktovať priamo vyučujúcich jednotlivých predmetov prostredníctvom ich mailových adries: Pedagogickí zamestnanci.

Samostatné precvičovanie učiva:

Spoločnosť Interaktívna škola s.r.o., poskytla žiakom počas prerušeného vyučovania možnosť riešiť samostatne testy a cvičenia z rôznych tém cez ich portál www.alfbook.sk. Stačí do kolonky „Kód školy“ napísať „ucimesadoma„, vybrať si ročník, predmet a už iba zvoliť vhodný materiál.
Taktiež aj mnoho ďalších portálov sprístupnilo v tomto neľahkom období obsah zdarma. Zoznam takýchto portálov nájdete napr. na stránke www.sdetmi.com.

Online testovanie žiakov našej školy:

Niektorí vyučujúci zadali žiakom online testy na precvičovanie učiva, čím získajú spätnú väzbu a žiaci tak môžu ukázať, ako sa im doma darí. Aby sa žiak dostal k online testom, ktoré mu pridelili vyučujúci, stačí:

  1. Kliknite na odkaz: www.domaceulohy.sk.
  2. Do políčka „Kód školy“ zadajte „zsslobodypoltar
  3. Zvoľte si triedu a nájdite svoje meno v zozname. Heslo žiaka nezadávajte.

Každý test má nastavené parametre, je potrebné ich dodržať. Napr. niektoré testy majú nastavené obdobie, kedy sú prístupné. Držíme palce a tešíme sa na spoluprácu. V prípade nejasností kontaktujte svojich triednych učiteľov.

Ak žiak bude mať pridelených viac ako 10 testov, všetky ich už na prvej stránke po prihlásení nebude vidieť. Nebojte sa preto použiť filtrovanie podľa predmetu, prípadne prejsť na ďalšiu stranu (ako na obrázku).

Pred samotným precvičovaním prostredníctvom testov dávame do pozornosti pokyny k domácej príprave. Vyučujúci v triedach 2. stupňa spísali základné informácie k domácim úlohám a tiež zverejnili materiály k naštudovaniu. Nájdete ich nižšie rozdelené do priečinkov podľa tried.

Domáca príprava žiakov 1. stupňa

Témy pre samoštúdium žiakov 1. stupňa nájdete štandardne v kalendároch s domácimi úlohami jednotlivých tried, rovnako ako doteraz. Úlohy sú zverejňované priebežne počas celého trvania prerušeného vyučovania.

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 15. – 19. 6. 2020

Vzhľadom na rozmanitosť zariadení, webových prehliadačov či iného softwéru odporúčame pracovať s priloženými súbormi prostredníctovom počítača či notebooku.

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 8. – 12. 6. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 1. – 5. 6. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 25. – 29. 5. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 18. – 22. 5. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 11. – 15. 5. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 27. 4. – 7. 5. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 20. – 24. 4. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried v dňoch 6. – 8. 4. a 15. – 17. 4. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried na týždeň 30. 3. – 3. 4. 2020

 

Domáca príprava žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried na týždeň 23. – 27. 3. 2020

Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Samoštúdium žiakov – ZŠ Slobody

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.