Deviataci v príprave na T9-2015 aj s tabletmi

Aj našich deviatakov čaká 15. apríla 2015 celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl – Testovanie 9.

V rámci prípravy na toto testovanie sme sa so žiakmi IX. A posunuli do ďalšej fázy, v ktorej využijeme aj tabletovú učebňu. Prvé „zahrievacie“ kolo už máme za sebou. Žiaci si vyskúšali čo ich čaká, zoznámili sa so softvérom.

Každý žiak pracoval samostatne, pričom jednotlivé výsledky boli spracúvané centrálne. Po vyhodnotení výsledkov sa budeme môcť dôkladnejšie venovať úlohám, ktoré žiakom robia najväčšie problémy, úlohám kde žiaci najčastejšie stratili body.

Dúfam, že nám motivácia vydrží a zostávajúce dva mesiace využijeme naplno. 😉

Fotogaléria:

(foto a text: Mgr. M. Sihelský)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.