Informácie k prihláškam na SŠ pre rodičov a žiakov 9. ročníka

Vážení rodičia,
pomaly sa nám bude približovať termín podania prihlášok na SŠ.
Zo zákona si zákonný zástupca podáva prihlášku sám.

V rámci našich služieb Vám ponúkam možnosť podávať prihlášku so mnou formou EduPage.

Dávam Vám do pozornosti dôležité termíny:

Do 20.03.2023:Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.

Talentové odbory:
21.3. – 14.4.2023 – SŠŠ: Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ.
28.4. – 3.5.2023 SŠ tal. 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)
11.5. – 15.5.2023 SŠ tal. 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

Testovanie žiakov:
22.3.2023 a 23.3.2023 ZŠ: Testovanie 9 – riadny termín
4.4.2023 a 5.4.2023 ZŠ: Testovanie 9 – náhradný termín

Netalentové odbory:
4.5. – 5.5.2023 SŠ: 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
9.5. – 10.5.2023 SŠ: 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Pre neprijatých žiakov:
20.6. – 21.6.2023 SŠ 2. kolo prijímacích skúšok.

Pri talentových odboroch a niektorých SŠ je potrebné doložiť ku prihláške aj lekárske potvrdenie .
Pri individuálne začlenených žiakoch treba dokladovať odborné vyšetrenia.
Pri podávaní prihlášky formou EduPage je potrebné do súboru naskenovať celé vysvedčenie zo 6. ročníka.

V prípade potreby, dohodnutia si konzultácie si môžete dohodnúť termín na tel.čísle 0907 981 302 v čase od 07. hod – do 18:00 hod .

S úctou

PhDr. Zdenka Obrtalová
kariérna poradkyňa

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.