Nenávistné prejavy na internete – webinár pre 7. ročník

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, zrealizovalo pre našu školu dňa 23. marca 2021 online webinár s témou „Nenávistné prejavy na internete“. Zúčastnilo sa ho 41 žiakov a 4 vyučujúci.

Aj touto cestou ďakujeme pani Daniele Puhallovej za pomoc s organizáciou webináru a prednášajúcej, pani Natálii Babicovej za cenné informácie.

M. Sihelský

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.