NEobnovenie vyučovania na 2. stupni od 14. 12. 2020

Vážení rodičia,

na základe štatistického spracovania údajov zo záujmu rodičov a žiakov o obnovenie vyučovania od 14. 12. 2020 podľa dohodnutých podmienok so zriaďovateľom Vám oznamujem, že žiadna z tried 2. stupňa nedosiahla 40% hranicu žiakov nastupujúcich do školy. Z počtu 182 žiakov prejavilo záujem o nástup podľa zistení triednych učiteľov iba 24 žiakov, čo predstavuje 13,19%.
Z uvedeného dôvodu bude naša škola od 14. do 18. 12. 2020 pokračovať v dištančnej forme vzdelávania – online vyučovanie podľa rozvrhu tried.

S pozdravom
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.