Od 13. júna 2019 je skrátené vyučovanie

Riaditeľ školy Vám oznamuje, že v zmysle § 4 Vyhlášky MZ SR č.544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci počnúc dňom 13. júna 2019 až do odvolania skrátil čas vyučovania nasledovne:

4. vyučovacia hodina končí 10:05 hod.
5. vyučovacia hodina končí 10:45 hod.
6. vyučovacia hodina končí 11:20 hod.

O príslušnom opatrení boli informovaní rodičia žiakov prostredníctvom webového sídla školy a následne prostredníctvom ŽK a oznamom na budove školy.

Činnosť ŠKD sa prispôsobuje daným zmenám ukončenia vyučovania.

Mgr. Július Slavkovský
Riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.