Pripravujeme letnú školu – 17. – 21. 8. 2020

Cieľom letnej školy je poskytnúť zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin a zároveň pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach vzniknutých v dôsledku prerušeného vyučovania počas COVID 19.
Letná škola bude vedená zážitkovou a hravou formou, čiže nejedná sa o klasické vyučovanie. Bude prebiehať v exteriéri školy formou vychádzok, pobytu vonku v areáli školy i mimo neho ale aj v interiéri, kde na žiakov čakajú rôzne pokusy z chémie, výroba slizu, tvorba projektov, pokusy z ľahko dostupných materiálov z domácnosti, výroba sviečok zo včelieho vosku, obhliadka včiel v ochranných celotelových oblekoch, spoznávanie života včiel priamo v úľoch, výroba slizu, ekologickej plastelíny, práca s mikroskopmi, lupami, 3D lupou, tabletmi, mobilmi, skúmanie rieky Ipeľ – meranie rôznych hodnôt vo vode s jednoduchými ale presnými prístrojmi, pozorovanie pod mikroskopmi a určovanie vodných mikroorganizmov prinesených z rieky Ipeľ a veľa iného zaujímavého.
Taktiež na žiakov čakajú jazykové aktivity, zábavné hry a úlohy, ktoré budú v anglickom jazyku, ako sú napríklad: Who am i, Crazy animals, Snake, Simon says, hra na mímov, angličtina pre deti za pomoci pesničiek, kreslený plán dňa, pexeso, aktivita: deti sú tými najlepšími hercami, využívanie zábavných pracovných listov a relaxačných metód medzi hravým učením, opekačka, výlet do Kokavy nad Rimavicou. Žiaci 1. stupňa budú každý deň letnej školy spoznávať jednu inštitúciu, ktorá sa nachádza v Poltári (polícia, hasiči, múzeum, priemyselný podnik, poľnohospodárske družstvo), turistická vychádzka na Slanú Lehotu, vychádzka k diviakom a do mestskej časti Károľ.

Vedúci letnej školy – veková kategória 6. – 9. ročník: PaedDr. Kostka; Mgr. Kálmánová; Ing. Pribilincová
Vedúci letnej školy – veková kategória 0. – 3. ročník: Mgr. Slaniniaková; Mgr. Miková; Mgr. Budiačová; S. Golianová

Žiaci budú mať zabezpečený každý deň teplý obed v školskej jedálni.
Poplatok : 0€ – Letná škola je bezplatná.

Viac informácií na: kostka@zsslobody.sk

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.