Samoštúdium žiakov – Prerušené vyučovanie od 16. do 27. 3. 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Na základe nariadenia majú riaditelia jednotlivých škôl zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Samoštúdium žiakov 1. stupňa

Témy pre samoštúdium žiakov 1. stupňa nájdete štandardne v kalendároch s domácimi úlohami jednotlivých tried, rovnako ako doteraz. Úlohy budú zverejňované priebežne počas celého trvania prerušeného vyučovania.

Samoštúdium žiakov 2. stupňa a žiakov špeciálnych tried

Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Samoštúdium žiakov – ZŠ Slobody

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.