Povinné zverejňovanie

Povinné zverejnenie podľa §5 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Na stiahnutie:Zriaďovacia listina
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine
 

Na stiahnutie:Organizačná štruktúra riadenia školy

Získavanie informácií:

 • Miesto: Základná škola Slobody 2, Poltár
 • Čas: počas pracovnej doby – doby na pracovisku u PZ
 • Spôsob:
  • Osobne – /odporúča sa dohodnúť termín stretnutia s príslušným zamestnancom/
  • Telefonicky – kontakty uvedené na webovom sídle školy / RŠ, ZRŠ, tajom. školy/
  • E – mail – pracovné maily zamestnancov sú uvedené na webovom sídle školy
  • Písomne – adresa školy: Základná škola, Slobody 2, 987 01 Poltár

Podávanie žiadostí, podnetov, sťažností, iných podaní:

 • Miesto: Základná škola Slobody 2, Poltár
 • Čas: počas pracovnej doby
 • Spôsob:
  • Osobne – u tajomníčky školy p. Gabriela Kočišová, č.d.: 59
   – riaditeľ školy Mgr. Radoslav Urbančok, č.d.: 109
   – ZRŠ PaedDr. Peter Kostka, č.d.: 110
  • Telefonicky – kontakty uvedené na web. sídle školy / RŠ, ZRŠ, tajom. školy/
  • E – mail – riaditel@zsslobody.sk, skola@zsslobody.sk
  • Písomne – adresa školy: Základná škola, Slobody 2, 987 01 Poltár

Prehľad platných interných predpisov zamestnávateľa:
/od roku 2014/

P.č. Názov inter. predpisu Číslo predpisu Platný od Poznámka
1. Smernica o prepočte médií, služieb, … 001/2014 01.01.2014  
2. Usmernenie k udeleniu vých. opatrení 001/2015 22.01.2015  
3. Smernica o zabezpečení školskej akcie 001.2016 30.05.2016  
4. Vedenie pokladne ZŠ v Poltári 002/2016 01.06.2016  
5. Smernica o fin. riadení a fin. kontrole 003/2016 01.06.2016 D/1, D/2
6. Školský poriadok 004/2016 01.12.2016  
7. Smernica o organ. VK a ŠvP 001.2017 01.01.2017 Ruší smernicu 01.01.2011
8. Smernica pre obstarávanie potravín 001/2018 01.01.2018  
9. Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľna 002/2018 01.07.2018  
10. Smernica o verejnom obstarávaní 003/2018 01.01.2019 Ruší smernicu 001/2018
11. Smernica o obstarávaní potravín 001/2019 01.01.2019  
12. Vnútorný mzdový predpis 002/2019 01.02.2019  
13. Smernica o prenájme nebytových priestorov 003/2019 01.03.2019 Ruší smernicu 2/2008
14.  Smernica o poskytovaní príspevku na tuzemskú rekreáciu 004/2019 01.05.2019  
15. Smernica o verejnom obstarávaní 005/2019 01.07.2019 Ruší smernicu 003/2018 a 001/2019
16. Smernica o cestovných náhradách 006/2019 01.11.2019  
17. Pracovný poriadok školy 007/2019 01.12.2019 Ruší PP z 30.04.2010

 

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.