Kontakty: „Nová škola“

Základná škola
Slobody 638/2
987 01 POLTÁR
IČO: 37831534
DIČ: 2021641523
IBAN: SK51 0200 0000 0016 4245 0753

Telefónne čísla:

Ing. Marína Holasová: +421 (0)911 630 212
ekonómka školy – účtovníctvo – služobný mobil

Gabriela Kočišová: +421 (0)910 558 669, +421 (0)47 41 11 005
tajomníčka školy – agenda – školský mobil

Vrátnica: +421 (0)903 833 274
informácie – školský mobil

Marcela Királyová: +421 (0)907 882 447
vedúca školskej jedálene – školský mobil

Mgr. Radoslav Urbančok: +421 (0)905 506 200
riaditeľ školy – súkromný mobil

PaedDr. Peter Kostka: +421 (0)918 377 779
zástupca riaditeľ pre 2. stupeň a špeciálne triedy – súkromný mobil

Mgr. Milada Véghová: +421 (0)911 351 942
zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň a ŠKD – súkromný mobil

Základná škola:
skolazsslobody.sk
Riaditeľ:
urbancokzsslobody.sk
Zástupca riaditeľa:
kostkazsslobody.sk
Zástupkyňa riaditeľa:
veghovazsslobody.sk
Jedáleň:
jedalenzsslobody.sk
Príspevky na stránku, správca:
webzsslobody.sk
 
 
Trojslovná adresa:
total.unwed.bookcase
VCard – vizitka:

kontakt

 

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.