• Riaditeľstvo Základnej školy Slobody 2, Poltár oznamuje rodičom detí, ktoré boli prihlásené do Letnej školy 2020, že po schválení projektu […]