Prvácka pasovačka, ZRPŠ a riaditeľské voľno

Vážení rodičia, v nasledujúcom týždni pripravujeme a zároveň Vás týmto aj srdečne pozývame:

  • 9. októbra o 15:30 hod. sa uskutoční Prvácka pasovačka
  • 11. októbra o 16:00 hod. Plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské stretnutia.
  • Naopak, v piatok 13. októbra sa neuvidíme so žiakmi 2. stupňa, nakoľko riaditeľ školy im na tento deň udeľuje riaditeľské voľno. Žiaci 1. stupňa sa v tento deň učia štandardne podľa rozvrhu. Rovnako aj ŠKD bude fungovať bez zmeny.

Mgr. Radoslav Urbančok
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.