Škola: Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dokumenty školskej jedálne sú k dispozícii v sekcii Jedáleň » Zmluvy, faktúry, objednávky.

 • Zmluvy 2022:

  Zmluvy 2021:

  Zmluvy 2020:

  Zmluvy 2019:

  Zmluvy 2018:

  Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 29. decembra 2018 259 stiahnutí Dohoda SSE 29. decembra 2018 274 stiahnutí Prenájom ŠJ - Urbančok 29. decembra 2018 255 stiahnutí Dodatok k zmluve - TJ Breznička 29. decembra 2018 274 stiahnutí Prenájom ŠJ - Urbariát 29. decembra 2018 270 stiahnutí Prenájom ŠJ - OO PZ Poltár 29. decembra 2018 269 stiahnutí Prenájom telocvične - TJ Breznička 19. decembra 2018 265 stiahnutí Prenájom telocvične - OŠK Uhorské 19. decembra 2018 266 stiahnutí Zmluva - Komposesorát - Slaná Lehota 15. decembra 2018 255 stiahnutí Zmluva - Lindström s.r.o. 15. decembra 2018 272 stiahnutí Zmluva - MTM - Mikulčík s.r.o., Hotel Kráľová 7. decembra 2018 260 stiahnutí Prenájom ŠJ - SČK 22. novembra 2018 283 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kuvik 22. novembra 2018 261 stiahnutí Zmluva - Slovenský strelecký zväz 20. novembra 2018 285 stiahnutí Prenájom ŠJ - Tisovčíková 12. novembra 2018 285 stiahnutí Zmluva o spolupráci - SAŠŠ 12. novembra 2018 278 stiahnutí Prenájom ŠJ - Repová 12. novembra 2018 276 stiahnutí Zmluva o dielo č. 5-2018 12. novembra 2018 268 stiahnutí Prenájom ŠJ - Lempochner 12. novembra 2018 269 stiahnutí Prenájom ŠJ - Berky 12. novembra 2018 277 stiahnutí Zmluva - Via Historica 23. októbra 2018 262 stiahnutí Prenájom hnuteľných vecí - Sitor 23. októbra 2018 261 stiahnutí Licenčná zmluva - ŠAMT 23. októbra 2018 264 stiahnutí Prenájom telocvične - Csaba 2. októbra 2018 257 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kurčíková 1. októbra 2018 271 stiahnutí Zmluva - ZI consulting, spol. s.r.o. 26. septembra 2018 247 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kubaliak 26. septembra 2018 271 stiahnutí Prenájom ŠJ - Uhrínová 26. septembra 2018 270 stiahnutí Prenájom ŠJ - Bystrianská 26. septembra 2018 308 stiahnutí Prenájom ŠJ - Boóczová 11. septembra 2018 270 stiahnutí Prenájom ŠJ - Hazuchová 11. septembra 2018 250 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kancková 11. septembra 2018 280 stiahnutí Zmluva - Brantner Gemer, s.r.o. 8. septembra 2018 296 stiahnutí Prenájom ŠJ - Škrabáková 22. augusta 2018 289 stiahnutí Prenájom ŠJ - Pajda 22. augusta 2018 249 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kurčík 22. augusta 2018 276 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kubaliaková 22. augusta 2018 291 stiahnutí Prenájom telocvične - Sidas s.r.o. 9. augusta 2018 296 stiahnutí Dodatok k zmluve - KOMENSKY, s.r.o. 14. júla 2018 269 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kováčová 14. júla 2018 328 stiahnutí Zmluva o dielo - Pre Rozvoj 11. júla 2018 298 stiahnutí MADE - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 10. júla 2018 261 stiahnutí Prenájom ŠJ - Nociarová 10. júla 2018 275 stiahnutí Prenájom triedy - Slovenská volejbalová federácia 18. júna 2018 264 stiahnutí Prenájom ŠJ - Pivka 17. júna 2018 272 stiahnutí Prenájom ŠJ - Boroš 8. júna 2018 317 stiahnutí Prenájom ŠJ - Dreisigová 25. mája 2018 272 stiahnutí Zmluva - Antik 25. mája 2018 330 stiahnutí Dodatok k zmluve - Sitor 18. mája 2018 311 stiahnutí Dodatok k zmluve - TJ Breznička 6. mája 2018 283 stiahnutí Dodatok k zmluve - TJ Breznička 6. mája 2018 255 stiahnutí Dodatok k zmluve - Sitor 6. mája 2018 340 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kurčík 3. mája 2018 293 stiahnutí Dodatok k zmluve - Made 3. mája 2018 322 stiahnutí Prenájom ŠJ - Rončáková 27. apríla 2018 270 stiahnutí Prenájom telocvične - Sklotatran - dorastenci 27. apríla 2018 309 stiahnutí Prenájom telocvične - Sklotatran - starší žiaci 27. apríla 2018 265 stiahnutí Zmluva - Konica Minolta 20. apríla 2018 263 stiahnutí Prenájom ŠJ - Damrélyová 9. apríla 2018 283 stiahnutí Prenájom ŠJ - Andil 9. apríla 2018 286 stiahnutí Prenájom ŠJ - Michálek 27. marca 2018 288 stiahnutí Prenájom telocvične - Findra 18. marca 2018 279 stiahnutí Prenájom ŠJ - Žilák 5. marca 2018 288 stiahnutí Prenájom ŠJ - Uhlár 1. marca 2018 287 stiahnutí Prenájom ŠJ - Šuleková 1. marca 2018 296 stiahnutí Prenájom - Čákovská 1. marca 2018 317 stiahnutí Prenájom ŠJ - Koróniová 24. februára 2018 267 stiahnutí Prenájom ŠJ - Turoňová 12. februára 2018 290 stiahnutí Prenájom ŠJ - Imrovič 6. februára 2018 319 stiahnutí Zmluva - financovanie súťaží a olympiád 2018 3. februára 2018 344 stiahnutí Prenájom telocvične - MVK Poltár 29. januára 2018 301 stiahnutí Prenájom ŠJ - Račáková 29. januára 2018 334 stiahnutí Prenájom ŠJ - OR HaZZ LC 29. januára 2018 279 stiahnutí Prenájom ŠJ - Kubelková 18. januára 2018 325 stiahnutí Prenájom telocvične - Kuzmániová 18. januára 2018 297 stiahnutí

  Zmluva: Dátum zverejnenia: Počet stiahnutí:

  Zmluvy 2017:

  Zmluvy 2016:

  Prenájom telocvične - Findra (310 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - I.MAR - Šatne (396 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - I.MAR - WC (361 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - OZ Z našich srdiečok (328 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Slovenský červený kríž (314 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Okresný úrad Poltár (349 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Malčeková (327 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Ančo (340 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Detský domov (325 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - OŠK Uhorské (338 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Detvanová (333 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Cikraiová (320 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Jahôdková (314 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Kubaliak (321 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Mládežnícke centrum Poltár (356 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Laššáková (337 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Brťková (353 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kuvik (338 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Smer-SD (334 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Királyová (576 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Obročníková (622 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kubaliak (314 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Cibuľa (373 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hroncová (336 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kamas M. (316 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Szabó M. (361 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kojnoková V. (333 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rovňanová (316 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Hedvigy (378 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - Oprava a výmena časti vykurovania (376 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rusnák (368 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Benediktyová (359 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kojnoková M. (350 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Arbecíková Z. (358 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Očenášová V. (363 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Gavalcová Ľ. (348 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rončák P. (330 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Skýpalová T. (320 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Krnáčová (351 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rončák (593 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kováčová (630 stiahnutí)
  Zmluva - Konica Minolta (355 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Boóczová (337 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hazuchová (360 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Čániová (379 stiahnutí)
  Prenájom stolov - Sitor (315 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kuviková (339 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rusnáková (340 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kýpeť (360 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Andil (357 stiahnutí)
  Zmluva o spolupráci - Športová akadémia Mateja Tótha (313 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - BIODOMSTAV (375 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kojnoková (474 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Ďurčeková (360 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Budiačová (337 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - SRZ (345 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Komposesorát (335 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Grexa (373 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Tóčiková (372 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Ďurčeková (336 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Pápay (365 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - INTRANA (363 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Sitor (384 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - OR HaZZ (340 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Jahôdka (519 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - UPSVaR (367 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - OOPZ (332 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rončák (415 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Bodnár (591 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kochanová - Červený kríž (350 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hronček (366 stiahnutí)
  Benca - OK Streľba (357 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Rončák (339 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Czaba (340 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Obrcianová (394 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Berkyová (354 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Knechtová (378 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - TJ Breznička (399 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Vengrínová (331 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - MF catering (332 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Matúšková (351 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Janštová (334 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Jakušová (352 stiahnutí)
  Geľhoš - Sokel (622 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kuzmániová (350 stiahnutí)
  Kuzmáni - PVC 2 (338 stiahnutí)
  Kuzmáni - PVC 1 (355 stiahnutí)
  Geľhoš - bezbariérový vstup (342 stiahnutí)
  Kuzmáni - vstupná hala (399 stiahnutí)
  Zmluva - Parapetrol (354 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Haľko (348 stiahnutí)
  Prenájom nábytku - Dobrocká - 06-2016 (344 stiahnutí)
  Zmluva - prenájom - Ďurčeková (362 stiahnutí)
  Prenájom triedy - Ďurčeková - 16.5.2016 (342 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rapčanová (330 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kleffler (352 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rovňanová (331 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Zavažanová (376 stiahnutí)
  Rámcova zmluva - Aqua Pro (379 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - MVK Poltár (577 stiahnutí)
  Prenájom nábytku - Sitor (375 stiahnutí)
  Prenájom triedy - Ďurčeková (427 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Nociarová (327 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hazuchová (389 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Obročníková (376 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Cmarová (377 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kurčíková (334 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - montáž dlažby 2 (316 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Žilák (400 stiahnutí)
  Zmluva - financovanie súťaží a olympiád 2016 (333 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Andil (376 stiahnutí)
  Zmluva - Konica Minolta (386 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Sitor, Slavkovský (345 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Laudárová (332 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - venček - Šimo - ZŠ Školská (331 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - venček (372 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kmeťová (345 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Gordošová (376 stiahnutí)
  Zmluva - dodávka tepla (386 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Detský domov (335 stiahnutí)
  Prenájom - TJ Tatran Breznička (321 stiahnutí)
  Prenájmy - jedáleň (365 stiahnutí)

  Zmluvy 2015:

  Zmluvy 2014:

  Zmluva o dielo - montáž dlažby (314 stiahnutí)
  Prenájom - jedáleň - karneval (360 stiahnutí)
  Zmluva - prevod majetku (375 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - malá telocvična (346 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - firemná akcia (332 stiahnutí)
  Darovacia zmluva - Geomet (307 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - stužková (361 stiahnutí)
  Zmluva o reklame a propagácii (346 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - Kočišová (355 stiahnutí)
  Zmluva o nájme nebyt. priestoru - na dobu neurčitú (349 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru (332 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru (348 stiahnutí)
  Prenájom: Jedáleň - oslava (371 stiahnutí)
  Prenájom: Trieda - školenie (378 stiahnutí)
  Výpožička - INMEDIA (335 stiahnutí)
  Prenájom: Jedáleň - oslava (371 stiahnutí)
  Prenájom vecí: Komunitné centrum (340 stiahnutí)
  Zmluva: Podlaha - jedáleň (366 stiahnutí)
  Zmluva: Plastové okná - FYZ, CHEM, BIO (367 stiahnutí)
  Jednorázové - nájom nebytových priestorov - Gregorová (359 stiahnutí)
  Zmluva: Pracovná zdravotná služba 2015 (407 stiahnutí)
  Jednorázové - nájom nebytových priestorov - Kojnoková, Sihelský (400 stiahnutí)
  Škola v prírode - 2015 (656 stiahnutí)
  Prenájom - Sitor (466 stiahnutí)
  Nájom nebytových priestorov - máj 2015 (375 stiahnutí)
  Microsoft - 2015 (367 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - prenájom - 2015 (360 stiahnutí)
  Zmluva o absolventskej praxi - 2015 - 2 (351 stiahnutí)
  Zmluva o absolventskej praxi - 2015 (381 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - 2015 - 2 (372 stiahnutí)
  Dodatok - Telekom (402 stiahnutí)
  Zmluva - Telekom (664 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - 2015 (640 stiahnutí)
  Zmluva o dielo č.1 - Kuzmáni - pivnice (343 stiahnutí)
  Zmluva - oslava - 2015 (618 stiahnutí)
  Zmluva o poskytnutí financií na zabezpečenie olympiád a športových súťaží CVČ - 2015 (348 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - 2014 (353 stiahnutí)
  Dlhodobé zmluvy - prenájom - 2014 (587 stiahnutí)
  Dlhodobé zmluvy - prenájom - 2014 (483 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - 2014 (514 stiahnutí)
  Zmluva - Kuzmáni - rekonštrukcia (369 stiahnutí)
  Zmluva o reklame a propagácii (383 stiahnutí)
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange (485 stiahnutí)
  Zmluva - Kúpna zmluva Lunter (353 stiahnutí)
  Zmluva - Darovacia zmluva SPU dodatok (365 stiahnutí)
  Zmluva - o nájme nebytových priestorov - mesto Poltár (335 stiahnutí)
  Zmluva - o nájme nebytových priestoroch ŽU (331 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytnutí financií na zabezpečenie olympiád a športových súťaží (326 stiahnutí)

  Zmluvy do 2013:

  Jednorázové zmluvy - 2013 (619 stiahnutí)
  Dlhodobé zmluvy - prenájom - 2013/14 (380 stiahnutí)
  Zmluva - Darovacia zmluva Minedu (370 stiahnutí)
  Dohoda - o nájme nebytových priestorov (365 stiahnutí)
  Dodatok - Orange dodatok k zmluve (372 stiahnutí)
  Zmluva - Darovacia zmluva (386 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Jahôdka príloha 1_2 (331 stiahnutí)
  Dodatok - 2 k zmluve o dielo I_MAR (340 stiahnutí)
  Dodatok - k zmluve o dielo I_MAR (330 stiahnutí)
  Zmluva - Cyklistický spolok Žilina občianske združenie (357 stiahnutí)
  Cenník - dodávky elektriny TOP 2013 (371 stiahnutí)
  Zmluva - na pobyt v ŠvP v Tramptárii (349 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytovaní verejných služieb (360 stiahnutí)
  Dodatok - k zmluve o poskytnuti nenávratného finančného príspevku (363 stiahnutí)
  Zmluva - Núcem (375 stiahnutí)
  Zmluva - McDonald (373 stiahnutí)
  Zmluva - o zrušenej dodávke plynu (352 stiahnutí)
  Zmluva - Kuzmáni schody (419 stiahnutí)
  Dohoda - o súťažiach a olympiádach (341 stiahnutí)
  Zmluva - o elektronickom zasielaní faktúr (353 stiahnutí)
  Zmluva - o dodavke a odbere tepla (533 stiahnutí)
  Zmluva - o odvoze stravy (326 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo I_MAR (373 stiahnutí)
  Zmluva - Kvant spol. s.r.o. (359 stiahnutí)
  Zmluva - Koliba Trade s.r.o. (366 stiahnutí)
  Zmluva - Arnava (405 stiahnutí)
  Zmluva - FilmStar (395 stiahnutí)
  Zmluva - Inmendia (381 stiahnutí)
  Zmluva - Sklotatran Poltár (353 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo (362 stiahnutí)
  Zmluva - Alexandra Uhrinová (334 stiahnutí)
  Zmluva - Hasičský ples (336 stiahnutí)
  Zmluva - Ing. Július Zeman (372 stiahnutí)
  Zmluva - Judita Strapková (370 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Filipiak (359 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Kuzmáni (354 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Nociar (373 stiahnutí)
  Zmluva - DOXX (386 stiahnutí)
  Zmluva - Kubaliak (343 stiahnutí)
  Zmluva - Šimonová (391 stiahnutí)
  Zmluva - Strapková (363 stiahnutí)
  Zmluva - Abelovský (324 stiahnutí)
  Zmluva - Deme o nebytových priestoroch (367 stiahnutí)
  Zmluva - Zeman o nebytových priestoroch (316 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Klajstaf (365 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Proming (363 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Jahôdka (345 stiahnutí)
  Zmluva - o odvoze stravy (354 stiahnutí)
  Zmluva - o nájme Peter Sitor (385 stiahnutí)
  Zmluva - MADE spol. s.r.o. (411 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Jahôdka (393 stiahnutí)
  Zmluva - o dodávke a distribúcii el. energie SSZ (380 stiahnutí)
  Zmluva - o_dodávke a distribúcii el. energie ZS (363 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytnutí financií na zabezpečenie olympiád a športových súťaží (320 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytovaní služieb (363 stiahnutí)
  Zmluva - JUDr. Zdena Spodniaková (367 stiahnutí)
  Zmluva - Ján Bobro (411 stiahnutí)
  Zmluva - Ľubomír Chrien (396 stiahnutí)
  Zmluva - JADACH (399 stiahnutí)
  Zmluva - GPM_VOZ s.r.o (344 stiahnutí)
  Zmluva - ASTERA s.r.o (364 stiahnutí)
  Zmluva - CLASS AGENCY (382 stiahnutí)

 • Prijaté faktúry 2024:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Prijaté faktúry 2024

  Prijaté faktúry 2023:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Prijaté faktúry 2023

  Prijaté faktúry 2022:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Prijaté faktúry 2022

  Prijaté faktúry 2021:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Prijaté faktúry 2021

  Prijaté faktúry 2020:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Prijaté faktúry 2020

  Faktúry 2019:

  Ak sa jedálny lístok nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Jedálny lístok

  Faktúry 2018:

  Číslo faktúryPredmet faktúryDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo obj.Cena s DPHDodávateľ /zhotoviteľIČOAdresa - ulicaPSČMesto
  DF2018/1Konica - udržiavací poplatok08.01.20186Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/2plachta02.01.201817,5RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/3poplatky za neoprávnené výdavky02.01.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/4Poplatky za telefón - pevná linka05.01.201829T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/5Systémová podpora03.01.2018U1154/201342,75MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/6Príslsušenstvo do počítačov10.01.201851,78Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/7Elektroinštalačné práce09.01.201899Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/8Služby virtuálnej knižnice02.01.2018198,72Komenský s.r.o43908977Park Mládeže04001Košice
  DF2018/9poplatky za neoprávnené výdavky02.01.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/10Konica - kopírovacie služby03.01.2018233,62Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/11pracovná zdravotná služba02.01.2018290IN-DIA43859330Adyho 34984 01Lučenec
  DF2018/12vodné, stočné05.01.2018526,96Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/13Poplatky za telefón - pevná linka CVČ05.01.201820T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/14vodné, stočné05.01.2018709,96Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/15Mobil - ZŠ02.01.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/16Mobil - ZŠ02.01.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/17prevoz železného šrotu17.01.20185,33Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/18Mobil - ŠJ02.01.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/19Mobil - ZŠ24.01.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/20Mobil - ZŠ24.01.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/21Poplatky za telefón - mobil ZŠ24.01.201832,3T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/22Mobil - ŠJ24.01.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/23Plyn - školská jedáleň01.02.201895Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/24Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.02.201820T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/25Poplatky za telefón - pevná linka ZŠ07.02.201829T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/26poplatky za neoprávnené výdavky02.02.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/27poplatky za neoprávnené výdavky02.02.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/28odborný seminár09.02.201820Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/29Tlačivá29.01.201897,2ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/30Lampa do dataprojektora02.02.2018112,64Web Retail s.r.o...Husinec ká 903/1013000Praha 3
  DF2018/31Dodávka a montáž žalúzie25.01.201847,7Štefan Jahôdka40548830987 01Poltár
  DF2018/32Konica - udržiavací poplatok06.02.20186Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/33vodné, stočné06.02.2018878,65Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/34teplo - ZŠ01.01.20182209,2Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/35Elektrická energia - škola01.02.2018311,71Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/36oprava umývačky riadu20.02.2018244,06Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/37Občerstvenie na súťaž "Šaliansky Maťko"30.01.201811,31ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/38Občerstvenie na olympiádu v ang.jazyku30.01.201819,84ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/39Občerstvenie na olympiádu v matematike30.01.20181/18/cvč11,3ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/40Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.03.201820,31T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/41Poplatky za telefón - pevná linka07.03.201829,18T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/42Poistenie majetku - refundácia27.02.2018298,98Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/43RN - šk.jedáleň za 1/201823.02.2018173,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/44RN-škola 1/201823.02.2018820,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/45Mobil - ŠJ26.02.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/46Mobil - ZŠ26.02.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/47Mobil - ZŠ26.02.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/48Poplatky za telefón - mobil ZŠ26.02.201841,66T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/49Elektrická energia - šk.jedáleň01.02.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/50Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.03.201819Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/51čistiace prostreidky22.02.201865,18Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/52poplatky za neoprávnené výdavky01.03.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/53poplatky za neoprávnené výdavky01.03.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/54plyn v ŠJ02.03.201895Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/55kancelárske potreby - ŠJ12.03.20186/201861,98Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/56oprava kuchynského robota12.03.2018telef.417,42Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/57Občerstvenie na OK vo volejbale21.02.201846,57ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/58Občerstvenie na geografickú olympiádu21.02.201840,26ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/59Obedy na OK Florbal žiakov14.03.201872Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/60MTZ na dejepisnú olympiádu23.02.201827,76Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/61starava pre účastníkov basketbalu05.03.2018telef.64Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/62Občerstvenie na OK vo florbale žiačok21.02.2018telef.27,97ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/63Občerstvenie na dejepisnú olympiádu21.02.201819,19ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/64strava pre OK v stolnom tenise26.02.201872Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/65oprava kanalizácie16.03.20189/2018150Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/66Konica - udržiavací poplatok05.03.20186Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/67elektroinštalčné práce12.03.201812/2018117Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/68preprava autobusom - lyž. výcvik12.03.2018775JJ - autobusová doprava a.s.47494506843958 01Kalinovo
  DF2018/69lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava12.03.20181687,5Jozef Badánik - BADAS1417540112034 01Ružomberok
  DF2018/70teplo - ZŠ08.01.20184329,94Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/71teplo - ŠKD, CVČ, ŠJ08.01.20181367,36Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/72Učebné pomôcky - ŠKD13.03.201846,9Katarína Pischel - REPROMA35274158Bardejovská 76080 06Ľubotice
  DF2018/73administratíva a hospod. školy - febr. 201809.02.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/74odborná prehliadka telovýchovného náradia16.02.20184/2018189,4Roman Mesiarik REVTECH40538664Fr. Kráľa 53966 81Žarnovica
  DF2018/75Obedy na OK vo volejbale žiakov16.03.201842Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/76oprava varného kotla12.03.2018telef.168,89Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/77učebnica06.03.2018telef.2,5ARES s.r.o31363822Sportova 582104Bratislava
  DF2018/78Manažment školy - febr. 201816.02.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/79činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.02.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/80Réžijné náklady ŠKD za 1/201823.02.201842,9ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/81Réžijné náklady CVČ za 1/201823.02.201833ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/82Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD02.01.2018697,58Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/84RN-škola 2/201819.03.2018664,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/85Učebné pomôcky pre žiakov v hm.núdzi13.03.2018730,4Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/86teplo - ZŠ06.02.2018320124958,62Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/87Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.02.20181565,88Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/88teplo - ZŠ06.03.20184177,5Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/89Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.03.2018320121319,22Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/90Skladovacia skriňa19.02.2018197,88Lacné skrine , ff. consulting. s.r.o.44182333925 32Veľká Mača
  DF2018/91čistiace prostriedky ŠJ01.02.201858,17RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/92RN - škola 11/201705.01.2018678,15ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/93prevoz stravy 1/201814.02.201875,77Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/94Maľované mapy06.02.2018105CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/95Maľované mapy06.02.2018210CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/96Lampa do dataprojektora16.02.2018172,66Web Retail s.r.o...Husinec ká 903/1013000Praha 3
  DF2018/97dokumentácia ZŠ - personálne riadenie31.01.201886,7RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/98Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.02.2018199,29Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/99vodné, stočné06.02.20181188,78Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/100odborné prehliadky plynomerov v ŠJ16.02.201873,6Ing. Igor Račko403640352Sklárska 580987 01Poltár
  DF2018/101činnosť technika požiarnej ochrany - škola11.01.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/102činnosť TPO11.01.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/103Občerstvenie účastníkov reg. kola vo volejbale16.03.201828,16ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/104MTZ na volejbal22.03.201813,/201869,83Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/105Občerstvenie na fyzikálnu olympiádu19.03.20186,68ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/106záhradná technika - píla, teleskop.píla, nabíjačky16.03.201814/201881,5Mountfield s.r.o36377147Červenej armady 103601Martin
  DF2018/107Dataprojektor BENQ- žiaci zo SZP20.03.2018telef.588GOTANA, s.r.o.46279491958 43Nedanovce
  DF2018/108potraviny09.04.2018410,49Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/109potraviny10.04.20183423,99Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/110potraviny09.04.2018490,55Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/111potraviny09.04.20182175,06Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/112potraviny11.04.2018103,59HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/113potraviny11.04.20181039,6HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/114Obedy pre účastníkov Biologickej olympiády12.04.2018tel.21,8Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/115Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov23.03.201810/2018200Novhas- Jackuliak14178354Dobroc 7798553Mytna
  DF2018/116Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov23.03.201810/2018233,2Novhas- Jackuliak14178354Dobroc 7798553Mytna
  DF2018/117kancelárske potreby - ŠJ04.04.201817/201824,76Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/118Konica - udržiavací poplatok11.04.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/119Občerstvenie na OK vo volejbale19.03.2018telef.45,29ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/120Komunálne odpady13.03.2018239,76Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/121Komunálne odpady13.03.2018239,76Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/122Komunálne odpady13.03.2018352,26Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/123Komunálne odpady13.03.2018352,26Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/124Poplatky za telefón - pevná linka06.04.20182032822206342,38T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/125Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.04.2018203035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/126Elektrická energia - ZŠ01.03.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/127Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.03.2018I_MM12230210,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/128Elektrická energia - ZŠ01.04.2018323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/129Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.04.2018206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/130Elektrická energia - šk.jedáleň01.04.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/131plyn v ŠJ01.04.201895Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/132teplo - ZŠ06.03.20181508Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/133Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.03.2018476,28Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/134dokumentácia ZŠ - personálne riadenie 3/1823.03.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/135Konica -04.04.20184000361224,63Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/136kancelárske potreby - ZŠ04.04.201816/201845,6Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/137MTZ na biologickú olympiádu10.04.201818/201863,16Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/138Systémová podpora04.04.201842,75MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/139Občerstvenie na OK vo volejbale žiakov10.04.2018telef.17,79ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/140Občerstvenie na chemickú olympiádu10.04.2018telef.6,04ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/141teplo - ZŠ06.04.20183467,14Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/142Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.04.20181094,89Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/143činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.04.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/144činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.04.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/145Lampa do dataprojektora10.04.2018telef.116,08Web Retail s.r.o...Husinec ká 903/1013000Praha 3
  DF2018/146vodné, stočné ZŠ09.04.2018206200923457,43Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/147vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ09.04.20182062009231067,36Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/148dokumentácia ZŠ - 4/1809.04.201846,8RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/149tmel06.04.201811/20186,4RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/150Réžijné náklady CVČ za 2/201819.03.201816,5ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/151predĺženie hostingového plánu22.03.201828,8Axfone s.r.o.45279608trenčianska 30810 00Bratislava
  DF2018/152predĺženie doménového mena22.03.201820,03Axfone s.r.o.45279608trenčianska 30810 00Bratislava
  DF2018/153oprava kuchynského sporáka26.03.2018308,02Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/154vodné, stočné ZŠ07.03.2018389,01Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/155vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ07.03.2018907,71Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/156Mobil - ŠJ26.03.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/157Mobil - ZŠ26.03.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/158Poplatky za telefón - mobil ZŠ26.03.201835,69T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/159Služby virtuálnej knižnice11.01.201816,56Komenský s.r.o43908977Park Mládeže04001Košice
  DF2018/160Réžijné náklady ŠKD za 2/201819.03.201839,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/161kancelárske potreby - ZŠ06.02.2018telef.10,54Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/162kancelárske potreby - ŠJ06.02.20182/201830,59Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/163konferencia riaditeľov základných škôl21.03.2018150Združenie základných škôl Slovenska...Hlboká 4792101Piešťany
  DF2018/164Metodická príručka22.03.201815EXPOL Pedagogika35711302Pribisova84105Bratislava
  DF2018/165prevoz stravy 2/201819.03.201863,14Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/166čistiace prostriedky ZŠ01.02.20183/2018552,68RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/167učebné pomôcky ŠKD05.03.20185/201871,48Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/168čistiace prostriedky ŠJ05.03.20181/20183,18RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/169odborný seminár01.03.201825Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.000000Družstevná 232040 01Košice
  DF2018/170umývací prostriedok - ŠJ12.02.2018100,58Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák41231082195086 45Koprivnica
  DF2018/171učebné pomôcky ŠKD04.04.201815/201825,28Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/172RN - šk.jedáleň za 2/201819.03.2018165ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/173Poistenie malých a stredných podnikateľov05.03.20185720045797594Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/174činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.03.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/175činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.03.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/176Licencie office09.04.2018262,8AutoCont36396222Trnavskeho 684101Bratislava
  DF2018/178inštalácia a doprava tlačiarne16.04.2018QUO-159532-M6F7M8123,35Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/179činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.02.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/180záhradná technika - píla, teleskop.píla, nabíjačky16.03.201814/2018244,5Mountfield s.r.o36377147Červenej armady 103601Martin
  DF2018/181Elektrická energia - šk.jedáleň01.03.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/182Mobil - ZŠ26.03.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/183potraviny17.04.20182519Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/184potraviny18.04.20182426,39Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/185potraviny17.04.20182272,65Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/186potraviny16.04.201814227,9Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/187potraviny11.04.2018639,56Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/188potraviny18.04.2018643,69Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/189Tlačivá05.04.201811,6ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/190vodné, stočné05.01.20183Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/191poplatky za neoprávnené výdavky02.04.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/192poplatky za neoprávnené výdavky02.04.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/194potraviny20.04.20183654,68Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/195potraviny23.04.20182623,65Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/196potraviny23.04.2018450,09Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/197potraviny23.04.2018231,76Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/198pracovná zdravotná služba26.04.201822/2015220IN-DIA43859330Adyho 34984 01Lučenec
  DF2018/199potraviny30.04.201811657,29CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/200potraviny30.04.20187132,84Alfa bio, s.r.o.302304171974 05Kremnička
  DF2018/201potraviny30.04.20184406,06Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/202potraviny30.04.20182244,97Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/203potraviny30.04.20183681,31Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/204potraviny30.04.20182403,01Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/205potraviny27.04.201814258,87Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/206potraviny26.04.2018436,71Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/207potraviny26.04.20186174,1Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/208potraviny26.04.20181036,78HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/209potraviny26.04.2018106,41HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/210odborný seminár13.04.201820Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/211vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ09.05.20182062009231000,75Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/212vodné, stočné ZŠ09.05.2018206200923428,89Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/213Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka09.05.2018202035847938,52T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/214Poplatky za telefón - pevná linka CVČ09.05.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/215čistiace prostriedky ŠJ09.05.201819/2018110,27RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/216čistiace prostriedky ZŠ09.05.201820/2018246,56RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/217potraviny30.04.201814213,85Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/218potraviny30.04.2018642,7Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/219potraviny10.05.20183731,41Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/220potraviny30.04.2018412,47Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/221potraviny09.05.20182427,24Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/222Potraviny30.04.20185217,8JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/223Konica -kopírovacie služby17.04.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/224Náhradné tienidlá na lampy17.04.201810403180476,95E-SVIT.CZ s.r.o.28379543Lípová 511Praha 2
  DF2018/225prevoz stravy 3/201811.04.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/226Občerstvenie na OK matematematickej olympiády20.04.20181/18/CVČ29,76ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/227RN - šk.jedáleň za 3/201817.04.2018237,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/228Réžijné náklady CVČ za 3/201817.04.201831,35ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/229Réžijné náklady ŠKD za 3/201817.04.201851,15ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/230Náhradné tienidlá na lampy CVČ, ŠKD17.04.2018104031804153,91E-SVIT.CZ s.r.o.28379543Lípová 511Praha 2
  DF2018/231Mobil - ZŠ26.04.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/232odborný seminár - ŠJ26.04.2018telef.20ArtEdu spol. s.r.o.46960333Levická 23040 11Košice – mestská časť Lorinčík
  DF2018/233Mobil - ŠJ23.04.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/234kancelárske potreby - ŠJ, ŠKD, CVČ04.04.201816/201855,8Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/235plyn ŠJ23.04.2018290,28Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/236administratíva a hospod. školy - apríl 201820.04.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/237čistiace prostreidky19.04.201870,45Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/238Obedy pre účastníkov Malého futbalu žiačok30.04.2018tel.41,6Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/239obedy - OK Mc Donald CUP futbal žiakov a žiačok30.04.2018tel.150Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/240pracovná zdravotná služba-ŠJ,ŠKD,CVČ26.04.201870IN-DIA43859330Adyho 34984 01Lučenec
  DF2018/241Poplatky za telefón - mobil ZŠ24.04.201837,54T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/242Elektrická energia - ZŠ01.05.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/243Plyn - školská jedáleň01.05.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/244Elektrická energia - šk.jedáleň01.05.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/245Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.05.2018290,28Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/246Manažment školy - apríl 201824.04.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/247Konica - udržiavací poplatok07.05.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/248Konica -kopírovacie služby18.05.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/249oprava kanalizácie09.05.201821/201880Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/250potraviny21.05.20182272,65Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/251potraviny21.05.20182503,29Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/252potraviny15.05.2018490,62Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/253potraviny15.05.20182705,93Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/254potraviny17.05.20181037,65HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/255potraviny18.05.20183745,07Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/256potraviny17.05.2018653,21Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/257potraviny17.05.201847,67Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/258potraviny17.05.201814327,03Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/259Občerstvenie na OK "Malý futbal starších žiakov"22.05.20185/18/CVČ60ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/260Občerstvenie na OK "Malý futbal starších žiačok"22.05.20186/18/CVČ60ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/261Občerstvenie na OK "Slávik Slovenska"22.05.20188/18/CVČ13,86ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/262Občerstvenie na OK "Vybíjaná žiačok"22.05.20187/18/CVČ50,88ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/263Občerstvenie na regionálne kolo malý futbal žiačo22.05.201810/18/CVČ20,59ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/264Občerstvenie na regionálne kolo vybíjaná žiačok22.05.20189/18/CVČ21,78ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/265personálne riadenie 5/201821.05.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/266potraviny21.05.2018429,38Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/267potraviny21.05.20184102,34Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/268MTZ - OK vybíjaná dievčat14.05.201824/201823,7Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/269Mobil - ZŠ23.04.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/270Poplatky za telefón - mobil ZŠ25.05.201832,76T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/271Mobil - ZŠ24.05.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/272Mobil - ZŠ24.05.2018A798612239,4Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/273Mobil - ŠJ24.05.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/274Réžijné náklady ŠKD za 4/201824.05.201846,2ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/275RN - šk.jedáleň za 4/201824.05.2018217,8ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/276Réžijné náklady CVČ za 4/201824.05.201837,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/277RN-škola 4/201825.05.2018928,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/278RN - škola 3/201817.04.2018833,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/279školenie pracovníka na obsluhu motor. píly23.05.2018telefon.96Ing. Ján Púpava-ŠKOLIACE STREDISKO37107500J.Martinčeka 11a984 01Lučenec
  DF2018/280potraviny17.05.2018106,9HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/281Príslsušenstvo do počítačov23.05.2018telefon.21,94Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/282pokuta21.05.201860daňový úrad00151742810 00Bratislava
  DF2018/283RN - škola 3/201817.04.201834,65ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/284činnosť technika požiarnej ochrany - škola04.05.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/285činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ04.05.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/286MTZ na atletiku30.05.201827/201835,54Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/287Príslušenstvo na inštaláciu internetu30.05.2018OB18038775188Datacomp s.r.o.36212466Moldavská cesta 49040 11Košice
  DF2018/288potraviny28.05.20186134,72Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/289potraviny25.05.201814167,16Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/290potraviny31.05.201831151,76Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/291potraviny28.05.2018470,95Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/292čistiace prostriedky ŠJ31.05.201826/2018109,93RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/293čistiace prostriedky ZŠ31.05.201820/201857,74RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/294Obedy pre účastníkov OK Atletika žiakov a žiačok01.06.201811/18/CVČ248Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/295potraviny04.06.201812617,41CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/296potraviny05.06.2018694,83Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/297potraviny04.06.20182371,25Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/298potraviny04.06.20182223,87Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/299potraviny05.06.20182251,81Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/300potraviny05.06.2018435,76Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/301Konica -kopírovacie služby06.06.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/302Réžijné náklady ŠKD za 5/201806.06.201849,5ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/303Réžijné náklady CVČ za 5/201806.06.201841,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/304RN-škola 5/201806.06.2018919,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/305RN - šk.jedáleň za 5/201806.06.2018239,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/306poplatky za neoprávnené výdavky02.05.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/307poplatky za neoprávnené výdavky02.05.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/308Inštalácia internetu21.05.201818/1532/0001522Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/309čistiaca sada na PC techniku07.06.201829/201852Mgr. Peter Moško41284933Písecká 9990 01Veľký Krtíš
  DF2018/310učebné pomôcky ŠKD07.06.201828/20186,96Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/311Rezačka papiera07.06.201820180602039,56Alemat.cz, spol. s.r.o.28159233390 05Tábor
  DF2018/312teplo - ZŠ07.06.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/313Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD07.06.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/314vodné, stočné ZŠ07.06.2018206200923521,02Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/315vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ07.06.20182062009231215,74Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/316Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka07.06.2018202035847935,2T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/317Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.06.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/318Príslušenstvo na inštaláciu internetu30.05.2018OB18038775563,98Datacomp s.r.o.36212466Moldavská cesta 49040 11Košice
  DF2018/319dokumentácia ZŠ - jún 201811.06.201845,05RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/320prevoz stravy 5/201807.06.201888,4Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/321všeobecný materiá /sáčky/ - ŠJ07.06.201825/201828,28Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/322umývací prostriedok06.06.2018telef.70,34Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/323kábel, konektor - ZŠ07.06.2018telefon.3,58Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/324potraviny07.06.201814821,49Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/325potraviny11.06.20183612,43Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/326Potraviny11.06.20185206,8JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/327potraviny11.06.20182309,74Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/328potraviny11.06.2018228,46Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/329potraviny13.06.2018429,8Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/330Potraviny14.06.201814270,65Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/331potraviny15.06.20181841,71CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/332Elektrická energia - ZŠ01.06.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/333administratíva a hospod. školy - jún. 201815.06.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/334Preprava žiakov - škola v prírode18.06.2018495PORTOUR-CK, s.r.o.47583835177985 02Breznička
  DF2018/335Plyn - školská jedáleň01.06.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/336Elektrická energia - šk.jedáleň01.06.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/337Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.06.2018290,28Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/338potraviny19.06.20183545,71Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/339potraviny18.06.2018615,36Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/340potraviny18.06.2018414,26Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/341potraviny18.06.20182199,13Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/342potraviny18.06.20182214,53Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/343činnosť technika požiarnej ochrany - škola04.06.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/344činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ04.06.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/345Internet04.06.201834,84Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/346osobné ochranné pracovné prostriedky12.06.2018168Tifan TEX s.r.o.4595582Hlavná 623951 36Lehota
  DF2018/347osobné ochranné pracovné prostriedky12.06.201833,47LEMICOM s.r.o.27561054Cukrovarská 957Praha 9
  DF2018/348škola v prírode - ubytovanie, strava13.06.2018telefon.4095MTM - Mikulčík s.r.o.36041343Lieskovská cesta 4743960 01Zvolen
  DF2018/349kontrola škodcov20.06.201885PRACTIX _MSG Pračko37752863Mýtna98553Mýtna 145
  DF2018/350Konica - udržiavací poplatok20.06.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/351škola v prírode - ubytovanie, strava19.06.2018telefon.1140MTM - Mikulčík s.r.o.36041343Lieskovská cesta 4743960 01Zvolen
  DF2018/352Váha kuchynská07.06.2018telefon.180Kelemen3260972898401Pincina
  DF2018/353čistiace prostreidky21.06.201825,42Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/354Elektroinštalačné práce v školskej kuchyni21.06.201885Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/355Konica -kopírovacie služby22.06.20185002605110Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/356Príslušenstvo do počítačov22.06.2018telefon.21,94Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/357potraviny02.07.20181788,69CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/358potraviny29.06.2018616,01Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/359potraviny26.06.201814479,51Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/360potraviny28.06.2018456,71Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/361potraviny26.06.20182114,37Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/362potraviny26.06.2018243,78Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/363potraviny28.06.20183636,71Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/364manažment školy - jún. 201829.06.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/365potraviny09.07.2018140,35CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/366potraviny09.07.201814143,12Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/367potraviny09.07.2018612,17Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/368potraviny04.07.2018387,55Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/369Potraviny09.07.20185205,5JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/370Mobil - ZŠ26.06.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/371Mobil - ŠJ26.06.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/372Mobil - ZŠ26.06.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/373Poplatky za telefón - pevná linka CVČ09.07.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/374Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka09.07.2018202035847930,12T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/375Internet09.07.201872Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/376Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.07.2018206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/377Elektrická energia - ZŠ01.07.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/378Elektrická energia - šk.jedáleň01.07.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/379poplatky za neoprávnené výdavky01.06.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/380poplatky za neoprávnené výdavky01.06.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/381zásobník na toaletný papier16.07.20182018173646,66ADAXA-všetkoprekúpelňu467289881916 14Hrašné
  DF2018/382Tlačivá16.07.2018122ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/384Upratovací vozík Mimiza16.07.20181302865,03ROIN, s.r.o.35848901Pestovateľská 9821 04Bratislava
  DF2018/385prevoz stravy 4/201820.07.201879,98Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/386vodné, stočné ZŠ09.07.2018206200923609,06Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/387vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ09.07.2018206200923910,06Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/388Konica -kopírovacie služby03.07.201840003611065,7Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/389činnosť technika požiarnej ochrany - škola11.07.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/390činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ11.07.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/391prevoz stravy 6/201811.07.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/392potraviny16.07.2018616,28Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/393potraviny30.07.20183162,07Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/394poplatky za neoprávnené výdavky01.07.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/395poplatky za neoprávnené výdavky01.07.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/396Konica -kopírovacie služby09.07.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/397Konica - udržiavací poplatok09.07.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/398Systémová podpora03.07.2018U1154/201370MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/399Poplatky za telefón - mobil ZŠ27.06.201843,15T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/400Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu09.07.2018464,34Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/401Personálne riadenie - júl 201811.07.201831,05RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/402Oprava kosačky09.07.2018235,44Hurtík s.r.o.36052213Husova 198401Lucenec
  DF2018/404Revízia el.inštalácie, el. zariadení, ruč.el.nárad09.07.201830/2018600Milan Vitéz...Fucikova 612/198701Poltar
  DF2018/405zámok, vložka do zámku03.08.2018telefon.8,58RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/406čistiace prostriedky ZŠ03.08.201831/2018370,43RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/407všeobecný materiá /mikroténové zástery/ - ŠJ03.07.201825/201810,01Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/408oprava automatickej práčky09.07.201833/2018125,04EMS servis Adamove17830141Mýtna 41498553Mýtna
  DF2018/409Revízia el.inštalácie, el. zariadení, ruč.el.nárad09.07.201830/2018299Milan Vitéz...Fucikova 612/198701Poltar
  DF2018/410Vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku17.07.20183/2018340Pre Rozvoj42003130Železničná 2987 01Poltár
  DF2018/411Vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku17.07.20183/2018300Pre Rozvoj42003130Železničná 2987 01Poltár
  DF2018/412Poplatky za telefón - mobil ZŠ06.08.201838,46T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/413Mobil - ŠJ06.08.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/414Mobil - ZŠ06.08.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/415Konica -kopírovacie služby06.08.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/416Internet06.08.201818/1532/000172Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/417vodné, stočné ZŠ06.08.2018206200923438,15Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/418vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ06.08.20182062009231022,37Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/419činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.08.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/420činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.08.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/421Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka06.08.2018202035847934,13T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/422Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.08.2018203035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/423teplo - ZŠ06.08.2018320121515,84Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/424Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.08.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/425Mobil - ZŠ06.08.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/426Plyn - školská jedáleň01.07.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/427Plyn - školská jedáleň01.08.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/428poplatky za neoprávnené výdavky01.08.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/429poplatky za neoprávnené výdavky01.08.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/430Elektroinštalačné práce10.08.201835/2018242Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/431oprava tlačiarne Canon09.07.2018telefon.47,04Ing. Vojtech Bódi40209911L.Novomeského 247979 01Rimavská Sobota
  DF2018/432RN - škola11.07.2018808,5ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/433teplo - ZŠ04.05.2018320121714,43Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/434Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD04.05.201832012541,4Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/435teplo - ZŠ09.07.2018320121515,84Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/436Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD09.07.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/437RN - šk.jedáleň za 6/201811.07.2018216,15ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/438Réžijné náklady ŠKD za 6/201811.07.201842,9ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/439Réžijné náklady CVČ za 6/201811.07.201831,35ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/440Služby virtuálnej knižnice13.07.2018VK/09/01/01218Komenský s.r.o43908977Park Mládeže04001Košice
  DF2018/441potraviny30.08.20182624,28Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/442potraviny30.08.2018268,37Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/443potraviny30.08.20183119,7Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/444potraviny30.08.2018171,11CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/445oprava ohrevného pultu27.08.2018telefon.121,61Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/446Poplatky za telefón - mobil ZŠ27.08.201834,67T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/447Tlačivá03.09.20184,24ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/448Konica - udržiavací poplatok06.08.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/449Montáž prietokových ohrievačov vody03.09.201836/201885,27Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/450administratíva a hospod. školy - sept. 201830.08.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/451Prvouka pre druhákov31.08.2018telef.145,2AITEC43829171810 00Bratislava
  DF2018/452činnosť technika požiarnej ochrany - škola03.09.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/453činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ03.09.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/454Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.08.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/455Mobil - ZŠ24.08.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/456Mobil - ZŠ24.08.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/457potraviny03.09.20182205,71Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/458potraviny06.09.2018116,51CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/459Elektrická energia - ZŠ01.08.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/460vodné, stočné ZŠ06.09.2018206200923363,78Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/461vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ06.09.2018206200923848,82Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/462Konica -kopírovacie služby06.09.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/463Internet06.09.201872Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/464Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka06.09.2018202035847929,28T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/465Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.09.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/466Právny kuriér pre školy ZŠ05.09.201859,5RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/467Právny kuriér pre školy ŚKD, CVČ, ŠJ05.09.201859,5RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/468potraviny10.09.20183459,12Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/469potraviny10.09.20182380,2Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/471Úrazové poistenie Školák10.09.20182401601649233,1Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/473Príslsušenstvo do počítačov11.09.201859,64Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/474Elektrická energia - šk.jedáleň01.08.2018643,6Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/475Elektrická energia - šk.jedáleň01.09.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/476toner do tlačiarne03.09.201814,99DATA SERVIS44149000505987 01Poltár
  DF2018/477potraviny11.09.20188317,52Astera, s.r.o.36238091Stromová 5911 01Trenčín
  DF2018/478potraviny11.09.2018415,58Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/479Remitenda - giga prepdplatné časopis01.09.201813digitalvisions, spol. s r.o.31343180Kladnianska 6081272Bratislava
  DF2018/480potraviny13.09.2018439,84Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/481poplatky za neoprávnené výdavky01.09.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/482poplatky za neoprávnené výdavky01.09.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/483Notebook Asus04.09.2018367,89Partner Retail s.r.o.48127124Klincová 3781272Bratislava 2
  DF2018/484odborný seminár10.09.201821Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/485montáž žalúzií28.08.2018409,48PRP - PLASTY, s.r.o.36623857395985 56Tomášovce
  DF2018/486obrus07.09.2018telefonická10,25RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/487tlačivá pre ŠKD18.09.2018e-mailom10,85ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/488oprava elektronického klávesového nástroja Yamaha18.09.2018telefonická50Majster34684441Mieru 3498014Lucenec
  DF2018/489kancelárske potreby-Diáre riaditeľa18.09.201826,4MEGGY36535290Zeleznicna stanica95173Jelenec
  DF2018/490potraviny14.09.20184179,23Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/491potraviny18.09.20184264,78Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/492potraviny21.09.20183796,94Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/493potraviny14.09.20181544,82CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/494potraviny18.09.20182786,38Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/495potraviny17.09.201814176,76Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/496potraviny18.09.2018446,2Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/497potraviny18.09.2018213,88Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/498Konica - udržiavací poplatok18.09.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/499konferencia riaditeľov základných škôl18.09.2018e-mailom116Združenie základných škôl Slovenska...Hlboká 4792101Piešťany
  DF2018/500Mobil - ZŠ24.09.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/501Mobil - ZŠ24.09.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/502Mobil - ŠJ24.09.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/503Poplatky za telefón - mobil ZŠ25.09.201840,57T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/504Konica - kopírovacie služby25.09.20184000361153,88Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/505Poistenie malých a stredných podnikateľov24.09.2018572002410795Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/506Poistenie zodpovednosti za škodu24.09.20182403275072113,65Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/507Mobil - ŠJ23.08.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/508Vybavenie do škol.jedálne /lyžice,taniere,poháre/19.09.2018telefon.583,66Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák41231082195086 45Koprivnica
  DF2018/509oprava kuchynského robota21.09.2018telef.206,68Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/510potraviny26.09.201844,2Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/511potraviny26.09.2018618,72Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/512potraviny26.09.20182401,7Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/513potraviny26.09.20181049,19HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/514potraviny26.09.2018107,74HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/515Elektrická energia - ZŠ01.09.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/516Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.09.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/517obedy ZŠ - august, september 201807.09.2018186,3MF catering47982284442984 01Lučenec
  DF2018/518obedy ŠKD, ŠJ - august, september 201807.09.201875,9MF catering47982284442984 01Lučenec
  DF2018/519potraviny02.10.2018435,91Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/520potraviny28.09.20184187,1Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/521potraviny27.09.2018141015,37Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/522potraviny28.09.20183663,01Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/523potraviny02.10.20181948,66CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/524potraviny01.10.20182459,91Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/525potraviny02.10.20184104,68Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/526dokumentácia ZŠ - personálne riadenie 8/1822.08.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/527Maľované mapy17.09.2018telefon.105CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/528Maľované mapy17.09.2018210CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/529kancelárske potreby - ŠJ12.03.2018telefon.39,23Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/530Systémová podpora01.10.2018U1154/201370MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/531Konica -kopírovacie služby01.10.2018500260558,45Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/532prevoz stravy 3/201803.10.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/533čistiace prostriedky ŠJ03.10.201838/2018122,42RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/534motúz05.10.2018telefonická15,5RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/535Internet05.10.201818/1532/000172Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/536čistiace prostreidky05.10.201837,75Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/537čistiace prostreidky05.10.201830Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/538vodné, stočné ZŠ05.10.2018206200923442,59Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/539vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ05.10.20182062009231032,74Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/540Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka05.10.2018202035847932,52T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/541Poplatky za telefón - pevná linka CVČ05.10.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/542činnosť technika požiarnej ochrany - škola05.10.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/543činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ05.10.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/544kancelárske potreby - ZŠ03.10.201841/2018132,88Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/545farby, utierky, lepidlo03.10.201839/201846,66RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/546učebné pomôcky pre ŠKD03.10.2018298,6Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/547teplo - ZŠ08.10.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/548Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD08.10.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/549oprava WC08.10.201842/2018101,38Roman Király - STAVOINŠT34794221Obrancov mieru 179987 01Poltár
  DF2018/550poplatky za neoprávnené výdavky01.10.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/551poplatky za neoprávnené výdavky01.10.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/552Oprava elektrického kotla v ŠJ08.10.2018telefon.932Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/553elektroinštalčné práce08.10.201837/201877Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/554dokumentácia ZŠ - personálne riadenie sept. 1813.09.201886,55RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/555Plyn - školská jedáleň01.09.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/556Plyn - školská jedáleň01.10.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/557potraviny10.10.20183699,39Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/558potraviny10.10.2018618,07Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/559potraviny10.10.2018108,32HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/560potraviny10.10.20181053,91HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/561potraviny05.10.201814260,75Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/562potraviny05.10.20184459,34Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/563potraviny05.10.20187177,12Alfa bio, s.r.o.302304171974 05Kremnička
  DF2018/564Potraviny03.10.20185201,2JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/565potraviny08.10.20182615,16Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/566potraviny08.10.2018212,82Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/567potraviny08.10.2018429,09Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/568Súťaž CVČ - cezpoľný beh10.10.201843/2018110,32Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/569Učebné pomôcky pre žiakov v hm.núdzi10.10.2018730,4Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/570všeobecný materiál /sáčky/ - ŠJ10.10.2018telefon.11,5Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/571kontrola škodcov12.10.201845/2018105PRACTIX _MSG Pračko37752863Mýtna98553Mýtna 145
  DF2018/572oprava vodovodného potrubia17.10.201844,/201840Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/573Elektrická energia - ZŠ01.10.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/574Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.10.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/575Elektrická energia - šk.jedáleň01.10.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/576potraviny17.10.201811533,78CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/577potraviny17.10.20182257,32Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/578potraviny15.10.2018437,25Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/579potraviny15.10.201814808,5Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/580Konica -kopírovacie služby10.10.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/581vysávač15.10.201873,5Internet Mall Slovakia s.r.o.35950226Galvaniho 682104Bratislava
  DF2018/582potraviny18.10.20184292,46Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/583potraviny19.10.2018647,89Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/584potraviny19.10.20183640,2Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/585Réžijné náklady ŠKD za 9/201819.10.201870,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/586Réžijné náklady CVČ za 9/201819.10.201829,7ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/587RN - šk.jedáleň za 9/201819.10.2018227,7ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/588RN - škola 9/2018/19.10.2018872,85ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/589Občerstvenie pre účastníkov OK Timravina studnička20.10.201813/18/CVČ22,04ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/590Občerstvenie pre účastníkov cezpočného behu žiakov19.10.201812/18/CVČ39,2ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/591oprava tlačiarne Canon10.10.2018telefon.147,5Ing. Vojtech Bódi40209911L.Novomeského 247979 01Rimavská Sobota
  DF2018/592oprava grafiky22.10.2018276SFG sk, s.r.o.36788945Pekinská 13040 13Košice – mestská časť Sídlisko
  DF2018/593Dochádzka žiakov a zamestnancov22.10.201830ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/594Mobil - ŠJ24.10.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/595Mobil - ZŠ24.10.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/596Mobil - ZŠ24.10.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/597potraviny24.10.2018107,38HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/598potraviny24.10.20181042,23HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/599potraviny24.10.2018692,39Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/600potraviny22.10.20182632,22Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/601potraviny22.10.2018448,31Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/602potraviny26.10.20183388,52Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/603potraviny25.10.201814380,6Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/604potraviny25.10.201846,71Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/605ALF-BOOK Interaktívne cvičenia17.10.2018telefon.299PcProfi44685173Vajanského080 01Prešov
  DF2018/606Internet05.11.201818/1532/000172Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/607Oprava vodovodného potrubia05.11.201846/201873,8Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/608Poplatky za telefón - mobil ZŠ05.11.201849,87T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/609potraviny05.11.201814581,13Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/610Potraviny05.11.20185253,2JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/611potraviny05.11.20184318,77Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/612potraviny05.11.20181805,27CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/613potraviny05.11.20182492,29Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/614potraviny07.11.20181043,54HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/615potraviny07.11.2018107,32HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/616potraviny08.11.2018435,72Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/617potraviny07.11.2018618,78Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/618potraviny09.11.20183550,37Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/619potraviny09.11.20184303,11Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/620potraviny09.11.20184236,7Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/621vodné, stočné ZŠ05.11.2018206200923545,51Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/622vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ05.11.20182062009231272,86Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/623Konica - udržiavací poplatok09.11.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/624Konica -kopírovacie služby09.11.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/625všeobecný materiál, kancelárske potreby - ŠJ07.11.201849/201828,04Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/626žiarivky - ZŠ07.11.201841/201820,6Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/627Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.11.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/628Poplatky za telefón - pevná linka ZŠ07.11.201829,26T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/629teplo - ŠKD, CVČ, ŠJ08.11.20182332,43Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/630teplo - ZŠ08.11.2018320121772,64Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/631činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ07.11.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/632činnosť technika požiarnej ochrany - škola07.11.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/633RN - šk.jedáleň za 10/201808.11.2018259,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/634Réžijné náklady ŠKD za 10/201808.11.201877,55ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/635Réžijné náklady CVČ za 910201808.11.201847,85ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/636RN - škola 10/201808.11.2018924ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/637Komplexná školská agenda pre ZŠ09.11.201865,17ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/638Ocenenia na súťaž- "Okresné kolo vo vybíjanej"07.11.201884Martin Adamčík - MAAD41452534044 13Geča
  DF2018/639Ocenenia na súťaž- "Regionálne kolo vo vybíjanej"07.11.201847,84Martin Adamčík - MAAD41452534044 13Geča
  DF2018/640Konica - udržiavací poplatok05.11.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/641Účast.poplatok za kurz Informatika s Emilom 3.roč.05.11.201842Indícia, n.o.45736286Rovniakova 1585102Bratislava
  DF2018/642teplo - ZŠ06.09.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/643Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.09.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/644personálne riadenie - 10/1825.10.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/645prevoz stravy 10/201812.11.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/646Materiál na technickú olympiádu12.11.201852/201876,56Raj dreva s.r.o.48089818164985 57Holiša
  DF2018/647MTZ na olympiádu v SJ a literatúre12.11.201853,/2018150,84Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/648Skartovačka, olej do skartovačky31.07.2018362,4B2B Partner, s.r.o.44413467Šulekova 281106Bratislava
  DF2018/649Rádioprehrávač, predl.kábel, zvonček14.11.201854/2018136,58Nay elektrodom35739487Hlboká 47841 05Bratislava
  DF2018/650oprava vodovodu v ŠJ14.11.201851/201830,72Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/651Oprava WC14.11.201851/2/2018128,17Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/652Manazment školy - november 201814.11.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/653MTZ na SJ a literatúru14.11.201853,/201875,95Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/654MTZ na streleckú súťaž14.11.201856/201860Poľovnícke potreby44975996Slobody98701Poltár
  DF2018/655servis projektorov14.11.2018telefon.100MB TECH BB s.r.o.36622524Zvolenská cesta 37974 01Banská Bystrica
  DF2018/656odborný seminár-účtovná závierka12.11.201821Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/657odborný seminár-odmeňovanie zamestnancov12.11.201821Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/658odborný seminár16.11.201835Balans - poradňa zdravého vývinu43747060Dolná 49967 01Kremnica
  DF2018/659potraviny15.11.20184158,59Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/660potraviny14.11.201846,72Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/661potraviny12.11.20182347,44Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/662potraviny19.11.20182354,69Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/663potraviny15.11.201814226,17Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/664Elektrická energia - ZŠ01.11.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/665Plyn - školská jedáleň01.11.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/666Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.11.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/667Elektrická energia - šk.jedáleň01.11.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/668Kancelárske potreby20.11.201836Sponka, s.r.o.51132907Štefánikova 817020 01Púchov
  DF2018/669Občerstvenie účastníkov OK "Streľba zo vzduchovky22.11.201817/CVČ40ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/670potraviny20.11.20183643,17Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/671potraviny16.11.2018464,81Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/672potraviny19.11.201863,1Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/673potraviny21.11.2018107,38HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/674potraviny21.11.20181044,28HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/675potraviny26.11.2018441,51Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/676potraviny26.11.20182670,52Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/677Mobil - ŠJ27.11.2018A798612231,18Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/678Mobil - ZŠ27.11.2018A798612236,18Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/679Mobil27.11.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/680pretláčanie kanalizácie27.11.2018telefon.120Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/681Poplatky za telefón - mobil27.11.201849,61T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/682oprava kanalizácie26.11.201857/2018140Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/683Tlačiarenské služby26.11.201847/201848,47Slovenská pošta, s.r.o.36631124Partizánska cesta97599Banská Bystrica
  DF2018/684vypracovanie dokumenácie -elektroinšt. práce v ŠJ26.11.20185/2018708J.K.E. s.r.o.36639885280985 02Breznička
  DF2018/685dokumentácia ZŠ - okt. 201816.11.201845,05RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/686administratíva a hospod. školy - nov. 201826.11.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/687odborný seminár26.11.201850Vzdelávacia agentúra IPEKO00000Jazmínová 3273960 01Zvolen
  DF2018/688potraviny30.11.20183703,86Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/689potraviny29.11.20184233,4Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/690potraviny28.11.2018619,4Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/691potraviny26.11.201814669,96Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/692potraviny26.11.20184210,66Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/693Prístup do databázy testov ALF SK17.10.2018telefon.199PcProfi44685173Vajanského080 01Prešov
  DF2018/694čistiace prostriedky30.11.201867,75Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/695Prenájom rohoží15.11.201870401717,28Lindstrom, s.r.o.35742364Orešianska ulica 3917 71Trnava
  DF2018/696Občerstvenie na OK "Technická olympiáda"30.11.201819/CVČ26,34ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/697Občerstvenie na OK "Olympiáda zo SJL"30.11.201818/CVČ15,45ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/698ochranné krémy03.12.201880Krajčovič Rudolf - VOLCANO new33207763Lúčna 43917 71Trnava
  DF2018/699všeobecný materiál /sáčky/ - ŠJ04.12.2018telefon.24,89Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/700čistiace prostriedky ŠJ06.12.201860/2018121,71RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/701MTZ na OK v badmintone06.12.201861/2018179,78Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/702Občerstvenie na OK v badmintone žiakov a žiačok06.12.201820/CVČ10,8ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/703MTZ na "OK v Technickej olympiáde"05.12.201858/2018215,61RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/704Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.12.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/705Obedy na OK Futsal žiakov07.12.201860Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/706poplatky za neoprávnené výdavky01.12.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/707poplatky za neoprávnené výdavky01.12.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/708Internet06.12.201818/1532/000120Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/709potraviny03.12.20182302,16Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/710potraviny06.12.20181040,42HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/711potraviny03.12.201812456,11CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/712potraviny06.12.2018107,38HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/713potraviny10.12.201844,2Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/714potraviny06.12.2018693,88Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/715potraviny06.12.20184159,84Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/716potraviny06.12.201814227,1Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/717potraviny11.12.20183485,61Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/718potraviny11.12.20182387,45Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/719Potraviny11.12.20185414,1JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/720Plyn - školská jedáleň03.12.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/721Elektrická energia - šk.jedáleň03.12.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/722potraviny14.12.201814160,12Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/723potraviny17.12.201848,4Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/724potraviny17.12.20182259,61Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/725potraviny13.12.20184263,26Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/726potraviny17.12.2018616,3Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/727potraviny13.12.2018439,45Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/728obedy - OK basketbalku žiakov a žiačok okresku PT19.12.201820/19/CVČ198Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/729vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ10.12.20182062009231169,87Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/730Komplexná školská agenda ŠKD,ŠJ,CVČ09.11.2018195,49ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/731Termoizolačné nádoby11.12.2018844,85Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák41231082195086 45Koprivnica
  DF2018/732servis el. výťahov19.12.2018115,2HAVIT1086610898501Velka Ves
  DF2018/733prevoz stravy 11,12/201820.12.2018147,34Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/734potraviny21.12.201845,87Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/735potraviny21.12.20183765,8Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/736potraviny21.12.201811651,07CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/737Prenájom rohoží12.12.201870401724,58Lindstrom, s.r.o.35742364Orešianska ulica 3917 71Trnava
  DF2018/738Menuboxy18.12.2018e-mailom40,7Hedonia36536415Dvorčianska 7494905Nitra
  DF2018/739Posúdenie dokumentácie10.12.2018e-mailom120Technická inšpekcia, a.s.36653004Trnavská cesta 5682101Bratislava
  DF2018/740Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.12.2018202035847933,09T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/741vodné, stočné ZŠ10.12.2018206200923501,36Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/745poplatky za neoprávnené výdavky01.11.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/746poplatky za neoprávnené výdavky01.11.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/747ochranné krémy03.12.201880Krajčovič Rudolf - VOLCANO new33207763Lúčna 43917 71Trnava
  DF2018/748Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.09.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/749Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.09.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/750teplo - ŠKD, CVČ, ŠJ06.12.20183400Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/751Elektrická energia01.12.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/752Konica - udržiavací poplatok10.12.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/753Mobil - ZŠ27.12.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/754Mobil - ZŠ27.12.201843Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/755Mobil - ŠJ27.12.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/756Konica -kopírovacie služby10.12.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/757Réžijné náklady CVČ za 11/201812.12.201839,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/758činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.12.201850Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/759Internet06.12.201818/1532/000152Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/760Réžijné náklady ŠKD za 11/201812.12.201872,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/761RN - šk.jedáleň za 11/201812.12.2018259,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/762Poplatky za telefón - mobil ZŠ27.12.2018138,41T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/763žiarivky04.12.2018telefon.41,21Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/764odborný posudok06.12.201804/201890ZI consulting, spol. s r.o.47172673M.R.Štefánika 5204979 01Rimavská Sobota
  DF2018/765príslušenstvo PC-sluchátka,adaptér /žiaci zo SZP/12.12.201863/2018143,45Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/766oprava vodovodného potrubia10.12.2018telefon.168,94Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/767Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP12.12.201864/2018179,95Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/768servis počítačov a projektorov11.12.201862/2018240MB TECH BB s.r.o.36622524Zvolenská cesta 37974 01Banská Bystrica
  DF2018/769čistiace prostriedky ZŠ05.12.201848/2018446,37RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/770Konica -kopírovacie služby27.12.20185002605188,58Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/771Konica -kopírovacie služby27.12.20184000361558,59Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/772RN - škola12.12.2018915,75ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/773teplo - ZŠ06.12.2018396,52Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár

  Faktúry 2017:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2017 (355 stiahnutí)

  Faktúry 2016:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2016 (389 stiahnutí)

  Faktúry 2015:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2015 (377 stiahnutí)

  Faktúry 2014:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2014 (434 stiahnutí)

  Faktúry do 2013:

  Štruktúrovaná faktúra - ZŠ_2013 (366 stiahnutí)
  Štruktúrovaná faktúra - ZŠ_2012 (336 stiahnutí)
  Šimino (348 stiahnutí)
  klajstaf 22_12_11 (336 stiahnutí)
  Jahôdka_21_12_11 (356 stiahnutí)
  Proming (690 stiahnutí)
  klajstaf december (630 stiahnutí)
  klajstaf november (356 stiahnutí)
  daffer december (385 stiahnutí)
  daffer september (365 stiahnutí)
  Minolta Konica (385 stiahnutí)
  GPM VOZ (434 stiahnutí)
  Hmotná núdza (371 stiahnutí)
  Promar (495 stiahnutí)
  Inmedia (468 stiahnutí)
  Nociarová (371 stiahnutí)
  Nociar (365 stiahnutí)
  Meggy (364 stiahnutí)
  Jahôdka_17_4_11 (357 stiahnutí)
  Jahôdka_28_3_11 (325 stiahnutí)
  Filipiak (385 stiahnutí)
  daffer_19_9_11 (337 stiahnutí)
  daffer_15_8_11 (360 stiahnutí)
  daffer_4_3_11 (329 stiahnutí)
  Zoznam - faktúry 2011/2012 (392 stiahnutí)

 • Odoslané faktúry 2024:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Odoslané faktúry 2024

  Odoslané faktúry 2023:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Odoslané faktúry 2023

  Odoslané faktúry 2022:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Odoslané faktúry 2022

  Odoslané faktúry 2021:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Odoslané faktúry 2021

  Odoslané faktúry 2020:

  Ak sa dokument s faktúrami nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Odoslané faktúry 2020


 • Objednávky 2024:

  Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Objednávky ZŠ Slobody Poltár – 2024

  Objednávky 2023:

  Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Objednávky ZŠ Slobody Poltár – 2023

  Objednávky 2022:

  Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Objednávky ZŠ Slobody Poltár – 2022

  Objednávky 2021:

  Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Objednávky ZŠ Slobody Poltár – 2021

  Objednávky 2020:

  Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Objednávky ZŠ Slobody Poltár – 2020

  Objednávky 2019:

  Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Objednávky ZŠ Slobody Poltár – 2019

  Objednávky 2018:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2018 (449 stiahnutí)

  Objednávky 2017:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2017 (469 stiahnutí)

  Objednávky 2016:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2016 (471 stiahnutí)

  Objednávky 2015:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2015 (464 stiahnutí)

  Objednávky 2014:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2014 (486 stiahnutí)

  Objednávky do 2013:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2013 (344 stiahnutí)
  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2012 (321 stiahnutí)
  03_2011 (397 stiahnutí)
  Meggy (348 stiahnutí)
  Nociar (388 stiahnutí)
  Nociarová (364 stiahnutí)
  adamove (353 stiahnutí)
  dallas_1 (359 stiahnutí)
  dallas_11 (337 stiahnutí)
  dallas_24 (360 stiahnutí)
  dallas_32 (381 stiahnutí)
  dallas_38 (355 stiahnutí)
  drogeria_nociarova (343 stiahnutí)
  elektro_d_35 (380 stiahnutí)
  gastrolux (352 stiahnutí)
  elektro_d_37 (343 stiahnutí)
  kocisova_songie (351 stiahnutí)
  manfild (430 stiahnutí)
  mariana_nociarova_22 (367 stiahnutí)
  mariana_nociarova_30 (351 stiahnutí)
  meggy (359 stiahnutí)
  mariana_nociarova_31 (345 stiahnutí)
  mikrdab (363 stiahnutí)
  mks (394 stiahnutí)
  novhas_26 (389 stiahnutí)
  novhas_33a (367 stiahnutí)
  portret_sro (369 stiahnutí)
  promar_24 (376 stiahnutí)
  promar_27 (399 stiahnutí)
  promar_28 (377 stiahnutí)
  promar_39 (392 stiahnutí)
  promar_41 (328 stiahnutí)
  revizia_tv (374 stiahnutí)
  sevt_19 (374 stiahnutí)
  sevt_tv (385 stiahnutí)
  simino_12 (383 stiahnutí)
  simino_23 (348 stiahnutí)
  spool_as (426 stiahnutí)
  titi_clear_36 (351 stiahnutí)
  titi_clear_44 (602 stiahnutí)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.