Škola: Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dokumenty školskej jedálne sú k dispozícii v sekcii Jedáleň » Zmluvy, faktúry, objednávky.

 • Zmluvy 2019:

  Zmluvy 2018:


  Zmluva: Dátum zverejnenia: Počet stiahnutí:
  Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 29. decembra 2018 35 stiahnutí
  Dohoda SSE 29. decembra 2018 31 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Urbančok 29. decembra 2018 46 stiahnutí
  Dodatok k zmluve - TJ Breznička 29. decembra 2018 40 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Urbariát 29. decembra 2018 41 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - OO PZ Poltár 29. decembra 2018 46 stiahnutí
  Prenájom telocvične - TJ Breznička 19. decembra 2018 45 stiahnutí
  Prenájom telocvične - OŠK Uhorské 19. decembra 2018 43 stiahnutí
  Zmluva - Komposesorát - Slaná Lehota 15. decembra 2018 31 stiahnutí
  Zmluva - Lindström s.r.o. 15. decembra 2018 39 stiahnutí
  Zmluva - MTM - Mikulčík s.r.o., Hotel Kráľová 7. decembra 2018 37 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - SČK 22. novembra 2018 46 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kuvik 22. novembra 2018 44 stiahnutí
  Zmluva - Slovenský strelecký zväz 20. novembra 2018 40 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Tisovčíková 12. novembra 2018 46 stiahnutí
  Zmluva o spolupráci - SAŠŠ 12. novembra 2018 41 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Repová 12. novembra 2018 47 stiahnutí
  Zmluva o dielo č. 5-2018 12. novembra 2018 48 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Lempochner 12. novembra 2018 45 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Berky 12. novembra 2018 52 stiahnutí
  Zmluva - Via Historica 23. októbra 2018 26 stiahnutí
  Prenájom hnuteľných vecí - Sitor 23. októbra 2018 47 stiahnutí
  Licenčná zmluva - ŠAMT 23. októbra 2018 46 stiahnutí
  Prenájom telocvične - Csaba 2. októbra 2018 45 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kurčíková 1. októbra 2018 50 stiahnutí
  Zmluva - ZI consulting, spol. s.r.o. 26. septembra 2018 51 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kubaliak 26. septembra 2018 51 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Uhrínová 26. septembra 2018 47 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Bystrianská 26. septembra 2018 57 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Boóczová 11. septembra 2018 54 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Hazuchová 11. septembra 2018 48 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kancková 11. septembra 2018 46 stiahnutí
  Zmluva - Brantner Gemer, s.r.o. 8. septembra 2018 57 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Škrabáková 22. augusta 2018 58 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Pajda 22. augusta 2018 52 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kurčík 22. augusta 2018 53 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kubaliaková 22. augusta 2018 59 stiahnutí
  Prenájom telocvične - Sidas s.r.o. 9. augusta 2018 67 stiahnutí
  Dodatok k zmluve - KOMENSKY, s.r.o. 14. júla 2018 56 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kováčová 14. júla 2018 70 stiahnutí
  Zmluva o dielo - Pre Rozvoj 11. júla 2018 66 stiahnutí
  MADE - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 10. júla 2018 76 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Nociarová 10. júla 2018 63 stiahnutí
  Prenájom triedy - Slovenská volejbalová federácia 18. júna 2018 59 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Pivka 17. júna 2018 54 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Boroš 8. júna 2018 93 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Dreisigová 25. mája 2018 59 stiahnutí
  Zmluva - Antik 25. mája 2018 106 stiahnutí
  Dodatok k zmluve - Sitor 18. mája 2018 66 stiahnutí
  Dodatok k zmluve - TJ Breznička 6. mája 2018 61 stiahnutí
  Dodatok k zmluve - TJ Breznička 6. mája 2018 56 stiahnutí
  Dodatok k zmluve - Sitor 6. mája 2018 112 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kurčík 3. mája 2018 51 stiahnutí
  Dodatok k zmluve - Made 3. mája 2018 98 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Rončáková 27. apríla 2018 55 stiahnutí
  Prenájom telocvične - Sklotatran - dorastenci 27. apríla 2018 75 stiahnutí
  Prenájom telocvične - Sklotatran - starší žiaci 27. apríla 2018 71 stiahnutí
  Zmluva - Konica Minolta 20. apríla 2018 48 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Damrélyová 9. apríla 2018 70 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Andil 9. apríla 2018 70 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Michálek 27. marca 2018 57 stiahnutí
  Prenájom telocvične - Findra 18. marca 2018 63 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Žilák 5. marca 2018 76 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Uhlár 1. marca 2018 75 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Šuleková 1. marca 2018 74 stiahnutí
  Prenájom - Čákovská 1. marca 2018 85 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Koróniová 24. februára 2018 67 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Turoňová 12. februára 2018 75 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Imrovič 6. februára 2018 97 stiahnutí
  Zmluva - financovanie súťaží a olympiád 2018 3. februára 2018 150 stiahnutí
  Prenájom telocvične - MVK Poltár 29. januára 2018 73 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Račáková 29. januára 2018 110 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - OR HaZZ LC 29. januára 2018 67 stiahnutí
  Prenájom ŠJ - Kubelková 18. januára 2018 87 stiahnutí
  Prenájom telocvične - Kuzmániová 18. januára 2018 83 stiahnutí

  Zmluvy 2017:

  Zmluvy 2016:

  Prenájom telocvične - Findra (99 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - I.MAR - Šatne (131 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - I.MAR - WC (125 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - OZ Z našich srdiečok (97 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Slovenský červený kríž (95 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Okresný úrad Poltár (111 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Malčeková (102 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Ančo (119 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Detský domov (113 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - OŠK Uhorské (105 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Detvanová (106 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Cikraiová (96 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Jahôdková (103 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Kubaliak (103 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Mládežnícke centrum Poltár (142 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Laššáková (112 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Brťková (123 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kuvik (113 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Smer-SD (97 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Királyová (102 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Obročníková (140 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kubaliak (105 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Cibuľa (109 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hroncová (96 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kamas M. (92 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Szabó M. (103 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kojnoková V. (97 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rovňanová (122 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Hedvigy (143 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - Oprava a výmena časti vykurovania (133 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rusnák (121 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Benediktyová (143 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kojnoková M. (130 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Arbecíková Z. (131 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Očenášová V. (126 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Gavalcová Ľ. (126 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rončák P. (121 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Skýpalová T. (114 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Krnáčová (153 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rončák (117 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kováčová (138 stiahnutí)
  Zmluva - Konica Minolta (124 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Boóczová (115 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hazuchová (130 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Čániová (137 stiahnutí)
  Prenájom stolov - Sitor (105 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kuviková (124 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rusnáková (115 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kýpeť (126 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Andil (129 stiahnutí)
  Zmluva o spolupráci - Športová akadémia Mateja Tótha (104 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - BIODOMSTAV (113 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kojnoková (241 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Ďurčeková (125 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Budiačová (114 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - SRZ (113 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Komposesorát (120 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Grexa (122 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Tóčiková (137 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Ďurčeková (119 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Pápay (123 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - INTRANA (136 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Sitor (142 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - OR HaZZ (124 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Jahôdka (289 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - UPSVaR (139 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - OOPZ (107 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rončák (168 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Bodnár (112 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kochanová - Červený kríž (128 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hronček (139 stiahnutí)
  Benca - OK Streľba (123 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Rončák (131 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Czaba (124 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Obrcianová (131 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Berkyová (147 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Knechtová (132 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - TJ Breznička (145 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Vengrínová (127 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - MF catering (117 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Matúšková (126 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Janštová (130 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Jakušová (126 stiahnutí)
  Geľhoš - Sokel (112 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kuzmániová (143 stiahnutí)
  Kuzmáni - PVC 2 (117 stiahnutí)
  Kuzmáni - PVC 1 (136 stiahnutí)
  Geľhoš - bezbariérový vstup (131 stiahnutí)
  Kuzmáni - vstupná hala (167 stiahnutí)
  Zmluva - Parapetrol (96 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Haľko (118 stiahnutí)
  Prenájom nábytku - Dobrocká - 06-2016 (130 stiahnutí)
  Zmluva - prenájom - Ďurčeková (115 stiahnutí)
  Prenájom triedy - Ďurčeková - 16.5.2016 (143 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rapčanová (125 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kleffler (128 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Rovňanová (117 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Zavažanová (142 stiahnutí)
  Rámcova zmluva - Aqua Pro (165 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - MVK Poltár (109 stiahnutí)
  Prenájom nábytku - Sitor (130 stiahnutí)
  Prenájom triedy - Ďurčeková (163 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Nociarová (125 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Hazuchová (165 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Obročníková (139 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Cmarová (173 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kurčíková (117 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - montáž dlažby 2 (120 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Žilák (137 stiahnutí)
  Zmluva - financovanie súťaží a olympiád 2016 (136 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Andil (141 stiahnutí)
  Zmluva - Konica Minolta (139 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Sitor, Slavkovský (132 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Laudárová (116 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - venček - Šimo - ZŠ Školská (128 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - venček (148 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Kmeťová (149 stiahnutí)
  Prenájom ŠJ - Gordošová (129 stiahnutí)
  Zmluva - dodávka tepla (154 stiahnutí)
  Prenájom telocvične - Detský domov (123 stiahnutí)
  Prenájom - TJ Tatran Breznička (124 stiahnutí)
  Prenájmy - jedáleň (146 stiahnutí)

  Zmluvy 2015:

  Zmluvy 2014:

  Zmluva o dielo - montáž dlažby (105 stiahnutí)
  Prenájom - jedáleň - karneval (134 stiahnutí)
  Zmluva - prevod majetku (136 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - malá telocvična (132 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - firemná akcia (137 stiahnutí)
  Darovacia zmluva - Geomet (104 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - stužková (149 stiahnutí)
  Zmluva o reklame a propagácii (114 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru - Kočišová (135 stiahnutí)
  Zmluva o nájme nebyt. priestoru - na dobu neurčitú (132 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru (127 stiahnutí)
  Jedorazová zmluva o prenájme priestoru (149 stiahnutí)
  Prenájom: Jedáleň - oslava (152 stiahnutí)
  Prenájom: Trieda - školenie (144 stiahnutí)
  Výpožička - INMEDIA (111 stiahnutí)
  Prenájom: Jedáleň - oslava (164 stiahnutí)
  Prenájom vecí: Komunitné centrum (129 stiahnutí)
  Zmluva: Podlaha - jedáleň (128 stiahnutí)
  Zmluva: Plastové okná - FYZ, CHEM, BIO (148 stiahnutí)
  Jednorázové - nájom nebytových priestorov - Gregorová (144 stiahnutí)
  Zmluva: Pracovná zdravotná služba 2015 (150 stiahnutí)
  Jednorázové - nájom nebytových priestorov - Kojnoková, Sihelský (156 stiahnutí)
  Škola v prírode - 2015 (147 stiahnutí)
  Prenájom - Sitor (171 stiahnutí)
  Nájom nebytových priestorov - máj 2015 (163 stiahnutí)
  Microsoft - 2015 (154 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - prenájom - 2015 (149 stiahnutí)
  Zmluva o absolventskej praxi - 2015 - 2 (142 stiahnutí)
  Zmluva o absolventskej praxi - 2015 (150 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - 2015 - 2 (156 stiahnutí)
  Dodatok - Telekom (151 stiahnutí)
  Zmluva - Telekom (153 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - 2015 (192 stiahnutí)
  Zmluva o dielo č.1 - Kuzmáni - pivnice (145 stiahnutí)
  Zmluva - oslava - 2015 (143 stiahnutí)
  Zmluva o poskytnutí financií na zabezpečenie olympiád a športových súťaží CVČ - 2015 (141 stiahnutí)
  Zmluva o dielo - 2014 (154 stiahnutí)
  Dlhodobé zmluvy - prenájom - 2014 (144 stiahnutí)
  Dlhodobé zmluvy - prenájom - 2014 (196 stiahnutí)
  Jednorázové zmluvy - 2014 (171 stiahnutí)
  Zmluva - Kuzmáni - rekonštrukcia (146 stiahnutí)
  Zmluva o reklame a propagácii (158 stiahnutí)
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange (199 stiahnutí)
  Zmluva - Kúpna zmluva Lunter (134 stiahnutí)
  Zmluva - Darovacia zmluva SPU dodatok (144 stiahnutí)
  Zmluva - o nájme nebytových priestorov - mesto Poltár (111 stiahnutí)
  Zmluva - o nájme nebytových priestoroch ŽU (134 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytnutí financií na zabezpečenie olympiád a športových súťaží (158 stiahnutí)

  Zmluvy do 2013:

  Jednorázové zmluvy - 2013 (181 stiahnutí)
  Dlhodobé zmluvy - prenájom - 2013/14 (173 stiahnutí)
  Zmluva - Darovacia zmluva Minedu (148 stiahnutí)
  Dohoda - o nájme nebytových priestorov (129 stiahnutí)
  Dodatok - Orange dodatok k zmluve (164 stiahnutí)
  Zmluva - Darovacia zmluva (183 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Jahôdka príloha 1_2 (133 stiahnutí)
  Dodatok - 2 k zmluve o dielo I_MAR (133 stiahnutí)
  Dodatok - k zmluve o dielo I_MAR (138 stiahnutí)
  Zmluva - Cyklistický spolok Žilina občianske združenie (138 stiahnutí)
  Cenník - dodávky elektriny TOP 2013 (155 stiahnutí)
  Zmluva - na pobyt v ŠvP v Tramptárii (124 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytovaní verejných služieb (150 stiahnutí)
  Dodatok - k zmluve o poskytnuti nenávratného finančného príspevku (141 stiahnutí)
  Zmluva - Núcem (154 stiahnutí)
  Zmluva - McDonald (157 stiahnutí)
  Zmluva - o zrušenej dodávke plynu (146 stiahnutí)
  Zmluva - Kuzmáni schody (175 stiahnutí)
  Dohoda - o súťažiach a olympiádach (136 stiahnutí)
  Zmluva - o elektronickom zasielaní faktúr (147 stiahnutí)
  Zmluva - o dodavke a odbere tepla (193 stiahnutí)
  Zmluva - o odvoze stravy (127 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo I_MAR (139 stiahnutí)
  Zmluva - Kvant spol. s.r.o. (153 stiahnutí)
  Zmluva - Koliba Trade s.r.o. (148 stiahnutí)
  Zmluva - Arnava (196 stiahnutí)
  Zmluva - FilmStar (174 stiahnutí)
  Zmluva - Inmendia (163 stiahnutí)
  Zmluva - Sklotatran Poltár (148 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo (135 stiahnutí)
  Zmluva - Alexandra Uhrinová (122 stiahnutí)
  Zmluva - Hasičský ples (123 stiahnutí)
  Zmluva - Ing. Július Zeman (164 stiahnutí)
  Zmluva - Judita Strapková (147 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Filipiak (144 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Kuzmáni (154 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Nociar (142 stiahnutí)
  Zmluva - DOXX (128 stiahnutí)
  Zmluva - Kubaliak (108 stiahnutí)
  Zmluva - Šimonová (177 stiahnutí)
  Zmluva - Strapková (124 stiahnutí)
  Zmluva - Abelovský (121 stiahnutí)
  Zmluva - Deme o nebytových priestoroch (139 stiahnutí)
  Zmluva - Zeman o nebytových priestoroch (116 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Klajstaf (159 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Proming (152 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Jahôdka (145 stiahnutí)
  Zmluva - o odvoze stravy (123 stiahnutí)
  Zmluva - o nájme Peter Sitor (169 stiahnutí)
  Zmluva - MADE spol. s.r.o. (181 stiahnutí)
  Zmluva - o dielo Jahôdka (175 stiahnutí)
  Zmluva - o dodávke a distribúcii el. energie SSZ (167 stiahnutí)
  Zmluva - o_dodávke a distribúcii el. energie ZS (138 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytnutí financií na zabezpečenie olympiád a športových súťaží (135 stiahnutí)
  Zmluva - o poskytovaní služieb (155 stiahnutí)
  Zmluva - JUDr. Zdena Spodniaková (165 stiahnutí)
  Zmluva - Ján Bobro (166 stiahnutí)
  Zmluva - Ľubomír Chrien (177 stiahnutí)
  Zmluva - JADACH (188 stiahnutí)
  Zmluva - GPM_VOZ s.r.o (141 stiahnutí)
  Zmluva - ASTERA s.r.o (133 stiahnutí)
  Zmluva - CLASS AGENCY (166 stiahnutí)

 • Faktúry 2019:

  Číslo faktúryPredmet faktúryCena s DPHČíslo zmluvyČíslo obj.Dátum doručeniaDodávateľ/zhotoviteľAdresa - ulicaPSČMestoIČO
  DF2018/742potraviny63,98608.01.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2018/743potraviny424,61908.01.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2018/744Potraviny262,9508.01.2019JADACH s.r.o.Partizánska 154987 01Poltár46177167
  DF2019/1RN - 12/2018 - ZŠ66003.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/2RN- CVČ za 12/201818,1503.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/3RN - ŠJ173,2503.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/4Posypová soľ20telefon.03.01.2019RETRO LcPodjavorinskej 2198401Lučenec45512205
  DF2019/5RN - ŠKD57,7503.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/6RN - ZŠ59,403.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/7RN - ŠKD6,603.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/8RN- CVČ za 7/20183,303.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/9RN - ŠJ18,1503.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/10vodné, stočné323,820620092308.01.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/11Potraviny283,7110.01.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/12Potraviny59,141014.01.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/13Potraviny187,08510.01.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/14Potraviny385,66214.01.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/15Potraviny551,22214.01.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/16Potraviny7,381117.01.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/17Potraviny44,281117.01.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/18potraviny22,66816.01.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/19potraviny207,53916.01.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/20Potraviny634,15118.01.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/21Potraviny4,21021.01.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/22Potraviny37,551024.01.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/23Potraviny84,481021.01.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/24Potraviny197,34521.01.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/25Potraviny338,73221.01.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/26Potraviny250,31228.01.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/27Potraviny91,8225.01.2019Ladislav Kováč Pekáreň591980 11Ožďany43881017
  DF2019/28potraviny370,27928.01.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/29Potraviny259,55524.01.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/30Potraviny103,391028.01.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/31potraviny66,47828.01.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/32Potraviny714,43130.01.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/33Mobil1A798612224.01.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/34Poplatky za neoprávnené výdavky24,5402.01.2019Ministerstvo školstvaHanulova81782Bratislava...
  DF2019/35Poplatky za neoprávnené výdavky144,5802.01.2019Ministerstvo školstvaHanulova81782Bratislava...
  DF2019/36webové služby25,043/201915.01.2019Axfone LLCtrenčianska 30810 00Bratislava45279608
  DF2019/37vodné, stočné755,6120620092308.01.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/38Odborná literatúra2608.01.2019RVCM.Tompu 297901Rimavská Sobota31937306
  DF2019/39Konica -kopírovacie služby6400036108.01.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/40Telekom. služby - CVČ20,65202035847908.01.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/41Výkon zodpovednej osoby200ZO/2018B20294-108.01.2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice50528041
  DF2019/42Servisná prehliadka poplašného zariadenia95,508.01.2019Ma-Net Team s.r.o.sklárska 506987 01Poltár...43914365
  DF2019/43Internet7218/1532/000108.01.2019Antik TelecomČárskeho 10040 01Košice36191400
  DF2019/44Systémová podpora70U1154/2013 D108.01.2019MADE spol.s.r.o.Lazovná974 01Banská Bystrica36041688
  DF2019/45Telekom. služby ZŠ29,01202035847908.01.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/46Kopírovacie služby37,21500260508.01.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/47Výkon zodpovednej osoby400ZO/2018B20294-108.01.2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5040 01Košice50528041
  DF2019/48občerstvenie pre účastníkov OK "Olympiáda v ANJ.20,1617.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/49občerstvenie pre účastníkov OK "Volejbal žiakov".30,7815.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/50občerstvenie pre účastníkov OK "Šaliansky Maťko".20,8823.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/51občerstvenie pre účastníkov OK "Volejbal žiačok".38,9823.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/52oprava umývačky riadu235,98telefonická24.01.2019Szelec Attila1. mája 387935 36Jesenské10901795
  DF2019/53Telekomunikačné služby - mobil33,4129.01.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/54Prístup do portálu Verejná správa SR29telefon.29.01.2019PoradcaPri Celulozke 4001001Zilina36371271
  DF2019/55Prístup do portálu Verejná správa SR88telefon.29.01.2019PoradcaPri Celulozke 4001001Zilina36371271
  DF2019/56občerstv. pre účastníkov OK "Matematická olymp.".17,6930.01.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/57Potraviny166,38504.02.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/58Potraviny2513304.02.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/59Potraviny359,43204.02.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/60Potraviny38,241004.02.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/61Potraviny7,381130.01.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/62Potraviny44,281130.01.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/63Mobil - ŠJ31A798612224.01.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/64oprava varného kotla241,681/201916.01.2019Szelec Attila1. mája 387935 36Jesenské10901795
  DF2019/65Dokumentácia ZŠ-dec.1886,708.01.2019RAABEŠtefániková 1681104Bratislava31791620
  DF2019/66Odborný seminár2206.02.2019RVCM.Tompu 297901Rimavská Sobota31937306
  DF2019/67Strava pre účastníkov RK "Basketbal žiakov"7227/CVČ07.02.2019Školská jedáleň KalinovoSNP 15898501Kalinovo42302188
  DF2019/68Potraviny644,34211.02.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/69potraviny507,97907.02.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/70potraviny95,4807.02.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/71Potraviny151,56508.02.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/72Potraviny280,74107.02.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/73Potraviny241,4708.02.2019JADACH s.r.o.Partizánska 154987 01Poltár46177167
  DF2019/74potraviny35,45818.02.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/75MTZ na Geografickú olympiádu17,654/201911.02.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/76Preprava autobusom žiakov - lyž. výcvik43218.02.2019JJ - autobusová doprava a.s.843958 01Kalinovo47494506
  DF2019/77Strava a ubytovanie - lyžiarsky výcvik220818.01.2019Škola v prírode Detský raj059 60Tatranská Lesná00186759
  DF2019/78Internet7218/1532/000108.02.2019Antik TelecomČárskeho 10040 01Košice36191400
  DF2019/79Konica -kopírovacie služby6400036108.02.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/80Kopírovacie služby37,21500260508.02.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/81Elektrická energia ZŠ168,815206063321.01.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/82Spevník Slávik Slovenska3telef.21.01.2019ARES s.r.oSportova 582104Bratislava31363822
  DF2019/83Elektrická energia CVČ, ŠKD107,945206063321.01.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/84Odborný seminár2213.02.2019RVCM.Tompu 297901Rimavská Sobota31937306
  DF2019/85Potraviny6,721018.02.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/86Potraviny468,33218.02.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/87Potraviny265,56514.02.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/88potraviny249,18914.02.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/89Potraviny1391,21319.02.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/90vodné, stočné540,1520620092311.02.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/91odborný seminár75telefon.28.01.2019Inštitút rodinnej terpanie a terapie vzťahovej väzby o.z.038 61Vrútky42434271
  DF2019/92činnosť technika požiarnej ochrany-ZŠ22,505.02.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/93Občerstvenie pre účastn.OK "Geografická olympiáda"33,1228/CVČ14.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/94činnosť technika požiarnej ochrany-ZŠ22,508.01.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/95činnosť technika požiarnej ochrany-ŠKD, ŠJ, CVČ27,508.01.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/96vodné, stočné1260,3820620092311.02.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/97Mobil ZŠ38,08A798612224.01.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/98Učebné pomôcky - pre žiakov zo SZP15,5918.02.2019Booknet Slovakia, KNIHACENTRUMskPadlých hrdinov 6082106Bratislava44930546
  DF2019/99Telekom. služby ZŠ49,01202035847907.02.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/100Elektrická energia ZŠ3325206063315.02.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/101RN- CVČ za 1/201929,714.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/102Občerstvenie pre účastn.OK "Florbal žiačok"4831/CVČ21.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/103RN - ŠKD 1/201964,3514.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/104RN - ŠJ 1/2019221,114.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/105činnosť technika požiarnej ochrany-ŠKD, ŠJ, CVČ27,505.02.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/106Elektrická energia CVČ, ŠKD2135206063305.02.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/107Plyn v ŠJ223,5350196005.02.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/108Elektrická energia ŠJ6685206062305.02.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/109Prenájom rohoží24,5870401711.01.2019Lindstrom, s.r.o.Orešianska ulica 3917 71Trnava35742364
  DF2019/110Prenájom rohoží26,1170401705.02.2019Lindstrom, s.r.o.Orešianska ulica 3917 71Trnava35742364
  DF2019/111čistiace prostriedky67,7530258923.01.2019Ille servisPodjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá36226947
  DF2019/112Potraviny116,351025.02.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/113potraviny487,91925.02.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/114Potraviny351,64225.02.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/115Potraviny181,87522.02.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/116Potraviny619,39121.02.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/117Potraviny15,581018.02.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/118Kancel.potreby, sáčky pre ŠJ40,2465/201808.01.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/119Strava pre účast.OK "Stolný tenis žiakov a žiačok"5429/CVČ07.02.2019Školská jedáleň KalinovoSNP 15898501Kalinovo42302188
  DF2019/120Potraviny158,15528.02.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/121Potraviny40,151028.02.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/122Potraviny45,3227.02.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/123Potraviny396,53127.02.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/124Potraviny1274,08327.02.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/125Potraviny12,531127.02.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/126potraviny34,34827.02.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/127Potraviny2,291127.02.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/128oprava plynovej panvice104,54telefonická25.02.2019Szelec Attila1. mája 387935 36Jesenské10901795
  DF2019/129občerstv. pre účastníkov RK "Volejbal žiakov.".49,232/CVČ27.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/130MTZ na OK vo florbale žiakov12,4714/201901.03.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/131teplo - ZŠ4118,9108.01.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/132teplo - ŠJ, ŠKD, CVČ1300,7208.01.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/133občerstv. pre účastníkov OK "Dejepis.olymp.".19,8733/CVČ14.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/134čistiace prostriedky pre ŠJ157,982/201911.02.2019RETRO LcPodjavorinskej 2198401Lučenec45512205
  DF2019/135občerstv. pre účastníkov RK "Volejbal žiačok".33,633/CVČ28.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/136učebné pomôcky ŠKD46,4811/201901.03.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/137Prevoz stravy za 1/2019104,8820.02.2019Mestský podnik služiebTovárenská 497/1598701Poltár37958348
  DF2019/138Mobil ZŠ1A798612225.02.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/139Mobil - ZŠ4325.02.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/140služby virtuálnej knižnice16,56VK/09/01/01214.02.2019Komenský s.r.oPark Mládeže04001Košice43908977
  DF2019/141Telekom. služby ZŠ38,47202035847925.02.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/142kovové regály131,1telefon.28.02.2019Bludovický Svatý Ján s.r.o.Horní Bludovice28645995
  DF2019/143potraviny201,86911.03.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/144Potraviny5,871011.03.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/145potraviny2,33811.03.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/146Potraviny42,241011.03.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/147Potraviny294,8111.03.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/148Potraviny394,2711.03.2019JADACH s.r.o.Partizánska 154987 01Poltár46177167
  DF2019/149Potraviny486,03211.03.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/150Potraviny287,65218.03.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/151Potraviny601,21120.03.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/152Potraviny5,41120.03.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/153Potraviny706318.03.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/154Potraviny181,87514.03.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/155Potraviny144,29521.03.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/156Potraviny25,921120.03.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/157kovové regály393,3telefon.28.02.2019Bludovický Svatý Ján s.r.o.Horní Bludovice28645995
  DF2019/158Mobil - ŠJ3125.02.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/159Strava pre účast.OK "Florbal žiakov"82,534/CVČ01.03.2019Školská jedáleň pri ZŠ Málinec98526Málinec35991364
  DF2019/160teplo - ZŠ4118,9108.01.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/161teplo - ZŠ5319,2307.02.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/162teplo - ŠJ, ŠKD, CVČ1679,8807.02.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/163RN - škola856,3514.02.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/164Odborná prehliadka na telovýchodnom náradí193,7telefon.19.02.2019Roman Mesiarik REVTECHFr. Kráľa 53966 81Žarnovica40538664
  DF2019/165Refundácia platby za poistenie majetku za rok 2019302,3515.02.2019Mestský úradZeleznicna98701Poltár00316342.
  DF2019/166Výroba tabúľ257/201922.02.2019PlutosFucikova 16 62698701Poltar45496935
  DF2019/167Výroba tabúľ258/201922.02.2019PlutosFucikova 16 62698701Poltar45496935
  DF2019/168Prevoz stravy za 2/2019104,8821.03.2019Mestský podnik služiebTovárenská 497/1598701Poltár37958348
  DF2019/169MTZ na Pytagoriádu27,4817/201921.03.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/170Pretláčanie kanalizácie v budove ZŠ8025.02.2019Marian KiralyKpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo44614608
  DF2019/171plyn nedoplatok ŠJ137,4350196006.03.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/172Plyn - nedoplatok3,6350196006.03.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/173Poistenie malých a stredných podnikateľof594572004579701.03.2019Generali poistovnaMlynske Nivy 181109Bratislava 135709332...
  DF2019/174činnosť technika požiarnej ochrany-ZŠ22,504.03.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/175činnosť technika požiarnej ochrany-ŠKD, ŠJ, CVČ27,504.03.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/176čistiace prostriedky, materiál na drobnú údržbu587,545/2019, 10/201905.03.2019RETRO LcPodjavorinskej 2198401Lučenec45512205
  DF2019/177RN - ŠKD 2/201967,6506.03.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/178RN - ZŠ 2/2019889,3506.03.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/179Internet7218/1532/000105.03.2019Antik TelecomČárskeho 10040 01Košice36191400
  DF2019/180RN - ŠJ211,206.03.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/181RN- CVČ za 2/201936,306.03.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/182Konica -kopírovacie služby6400036111.03.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/183teplo - ZŠ3718,193201211.03.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/184teplo - ŠJ, ŠKD, CVČ1174,1711.03.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/185Telekom. služby - CVČ28,05202035847911.03.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/186Telekom. služby ZŠ29,09202035847911.03.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/187čistiace prostriedky pre ŠJ147,3411.03.2019Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák195086 45Koprivnica41231082
  DF2019/188služby virtuálnej knižnice16,56VK/09/01/01205.03.2019Komenský s.r.oPark Mládeže04001Košice43908977
  DF2019/189odborný posudok904/201811.03.2019ZI consulting, spol. s r.o.M.R.Štefánika 5204979 01Rimavská Sobota47172673
  DF2019/190vodné, stočné ZŠ399,8220620092311.03.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/191vodné, stočné ŠKD, ŠJ, ŠKD932,9220620092311.03.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/192Kopírovacie služby37,21500260511.03.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/193montáž zatvárača dverí1159/201912.03.2019Štefan Jahôdka987 01Poltár40548830
  DF2019/194Materiál na opravu WC13,8912/201911.03.2019Roman Király - STAVOINŠTObrancov mieru 179987 01Poltár34794221
  DF2019/195Prenájom rohoží26,1170401711.03.2019Lindstrom, s.r.o.Orešianska ulica 3917 71Trnava35742364
  DF2019/196čistiace prostriedky pre ŠJ82,811.03.2019Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák195086 45Koprivnica41231082
  DF2019/197občerstv. pre účastníkov OK "Fyzikálna olymp.".5,5735/CVČ13.03.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/198predĺženie hostinogového plánu28,8telefon.18.03.2019Axfone LLCtrenčianska 30810 00Bratislava45279608
  DF2019/199predĺženie doménového mena20,03telefon.18.03.2019Axfone LLCtrenčianska 30810 00Bratislava45279608
  DF2019/200celoslovenská konferencia riaditeľov škôl166telefon.19.03.2019Združenie základných škôl SlovenskaHlboká 4792101Piešťany...
  DF2019/201odborná prehliadka plynových zariadení105,2219.03.2019Ing. Igor RačkoSklárska 580987 01Poltár403640352
  DF2019/202čistiace prostriedky67,7530258919.03.2019Ille servisPodjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá36226947
  DF2019/203čistiace prostriedky pre ŠJ231,620.03.2019Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák195086 45Koprivnica41231082
  DF2019/204občerstv. pre účastníkov OK "Hviezdoslavov Kubí.".67,236/CVČ20.03.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/205MTZ na Chemickú olympiádu63,2218/201921.03.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/206Konica -kopírovacie služby300400036122.03.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/207Konica -kopírovacie služby117,89400036122.03.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/208občerstv. pre účastníkov OK "Chem. olymp.".10,4537/CVČ22.03.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/209Elektrický mlynček na mäso Tefal53,22cez web22.03.2019EkoStyle s.r.o.Kpčianska 1085102Bratislava50859790
  DF2019/210Upratovací vozík pre ŠJ157,5425.03.2019ROIN, s.r.o.Pestovateľská 9821 04Bratislava35848901
  DF2019/211Poplatky za telefón - mobil ZŠ33,0425.03.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/212Mobil - ZŠ3625.03.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/213Mobil ZŠ1A798612225.03.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/214Mobil - ŠJ3125.03.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/215Potraviny398,12127.03.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/216potraviny761,9925.03.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/217Potraviny89,691025.03.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/218Potraviny52,14218.03.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/219Potraviny184,77225.03.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/220Potraviny83,425.03.2019Astera, s.r.o.Stromová 5911 01Trenčín36238091
  DF2019/221Potraviny36,791025.03.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/222Elektrická energia ZŠ3325206063301.03.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/223Plyn v ŠJ223,5350196005.03.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/224Elektrická energia CVČ, ŠKD2135206063305.02.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/225Elektrická energia ŠJ6685206062305.03.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/226baterka do NTB55,15internetová27.03.2019NTBRabštejnová Lhota53701Chrudim...
  DF2019/227Učebné pomôcky pre žiakov v HN647,418.03.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/228Kopírovacie služby138,43500260529.03.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/229Kancel.potreby pre ŠJ63,04telefon.29.03.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/230Toner19,9telefon.29.03.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/231Systémová podpora70U1154/2013 D101.04.2019MADE spol.s.r.o.Lazovná974 01Banská Bystrica36041688
  DF2019/232pracovná zdravotná služba I. polrok29001.04.2019PZS s.r.o.Kuzmányho 1757984 01Lučenec51700301
  DF2019/233Prenájom rohoží23,0470401701.04.2019Lindstrom, s.r.o.Orešianska ulica 3917 71Trnava35742364
  DF2019/234činnosť technika požiarnej ochrany-ŠKD, ŠJ, CVČ27,501.04.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/235činnosť technika požiarnej ochrany-ZŠ22,501.04.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/236Potraviny126,721003.04.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/237Potraviny2,521002.04.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/238Potraviny181,87529.03.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/239potraviny70,9828.03.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/240Potraviny468,84201.04.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/241Potraviny53,41001.04.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/242Potraviny1217301.04.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/243čistiace prostriedky pre ŠJ48,1916/201903.04.2019RETRO LcPodjavorinskej 2198401Lučenec45512205
  DF2019/244Internet7218/1532/000104.04.2019Antik TelecomČárskeho 10040 01Košice36191400
  DF2019/245občerstvenie pre účastníkov OK "Malý fubal".5638/CVČ05.04.2019JADACH s.r.o.Partizánska 154987 01Poltár46177167
  DF2019/246teplo - ZŠ2840,9705.04.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/247teplo - ŠJ, ŠKD, CVČ897,1605.04.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/248služby virtuálnej knižnice16,56VK/09/01/01205.04.2019Komenský s.r.oPark Mládeže04001Košice43908977
  DF2019/249vodné, stočné424,7320620092305.04.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/250vodné, stočné ŠKD, ŠJ, ŠKD991,0420620092305.04.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/251Kopírovacie služby37,21500260508.04.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/252potraviny79,07805.04.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/253Potraviny136,97504.04.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/254potraviny227,03904.04.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/255Potraviny207,6708.04.2019JADACH s.r.o.Partizánska 154987 01Poltár46177167
  DF2019/256Potraviny523,5208.04.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/257Informatický deň529.03.2019Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRStromová81330Bratislava00164381
  DF2019/258Krmivá pre drobné zvieratá124,2622/201904.04.2019MVDr. Július Balog987 01Poltár17057868
  DF2019/259potraviny443,01915.04.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/260Potraviny184,98215.04.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/261Potraviny153,81015.04.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/262Potraviny42,441015.04.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/263Potraviny255,3215.04.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/264Potraviny590,23110.04.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/265Potraviny42,81110.04.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/266Potraviny7,381110.04.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/267Potraviny181,87511.04.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/268Telekom. služby - CVČ30202035847908.04.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/269Telekom. služby ZŠ34,44202035847908.04.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/270výmena kamery122telefon.11.04.2019Ma-Net Team s.r.o.sklárska 506987 01Poltár...43914365
  DF2019/271kontroly hasiacich prístrojov180telefon.08.04.2019J+A s.r.o.Zvolenská984 01Vidiná44831188
  DF2019/272Licencie OfficeProPlus, WinPro262,811.04.2019AutoContTrnavskeho 684101Bratislava36396222
  DF2019/273poplatky za komunálny odpad23916.04.2019Mestský úradZeleznicna98701Poltár00316342.
  DF2019/274poplatky za komunálny odpad23916.04.2019Mestský úradZeleznicna98701Poltár00316342.
  DF2019/275poplatky za komunálny odpad353,0216.04.2019Mestský úradZeleznicna98701Poltár00316342.
  DF2019/276poplatky za komunálny odpad353,0216.04.2019Mestský úradZeleznicna98701Poltár00316342.
  DF2019/277oprava elektrického varného kotla65telefonická15.04.2019Szelec Attila1. mája 387935 36Jesenské10901795
  DF2019/278potreby na chovateľský krúžok25825/201915.04.2019MVDr. Július Balog987 01Poltár17057868
  DF2019/279žiacke knižky15315.04.2019MEGGYZeleznicna stanica95173Jelenec36535290
  DF2019/280Prevoz stravy za 2/2019115,9216.04.2019Mestský podnik služiebTovárenská 497/1598701Poltár37958348
  DF2019/281Kancelárske potreby projekt "Škola pre život"3114,8117.04.2019PAPERA s.r.o.Čerešňová 17974 01Banská Bystrica46082182
  DF2019/282náhr.lampa do dataprojektora-žiaci zo SZP131,217.04.2019Web Retail s.r.o.Husinecká 903Praha 328876431
  DF2019/283preprava kurierom5,64e-mailom17.04.2019LASER - SKStocklova 14085 01Bardejov36501301
  DF2019/284MTZ na OK Biologickej olympiády28,5126/201917.04.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/285občerstv. pre účastníkov OK "Biologická olympiáda"21,817.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/286Mobil - ŠJ39,56A798612223.04.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/287Mobil ZŠ1A798612223.04.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/288Mobil ZŠ42A798612223.04.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/289kontrola škodcov9524.04.2019PRACTIX _MSG PračkoMýtna98553Mýtna 14537752863
  DF2019/290oprava chladničky v ŠJ206,5224/201924.04.2019N.B. Elektrocentrum s.r.o.Okružná 88979 01Rimavská Sobota36058556
  DF2019/291Poplatky za telefón - mobil ZŠ34,3425.04.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/292Acer Chromebook-projekt Škola pre život1363220/201925.04.2019Datacomp s.r.o.Moldavská cesta 49040 11Košice36212466
  DF2019/293občerstvenie pre účastníkov RK "Vybíjaná žiačok ZŠ67,242/CVČ25.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/294RN - ZŠ za 3/2019750,7511.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/295občerstvenie pre účastníkov OK "Matematická olympi22,5139/CVČ11.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/297občerstvenie pre účastníkov OK "Vybíjaná žiačok ZŠ27,8441/CVČ11.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/298RN - ŠJ173,2511.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/299RN - ŠKD 3/201954,4511.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/300RN- CVČ za 3/201937,9511.04.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/301Legá Mindstorms educations-Projekt "Škola..."2279,9421/201902.04.2019EDUXE Slovensko, s.r.o.M.C.Sklodowskej 2851 04Bratislava46447644
  DF2019/302Obedy pre účastníkov OK "Malý futbal žiakov ZŠ"7243/CVČ29.04.2019Školská jedáleň KalinovoSNP 15898501Kalinovo42302188
  DF2019/303Potraviny629,23229.04.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/304Potraviny141,23530.04.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/305Potraviny404,77130.04.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/306Potraviny425,65124.04.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/307potraviny166,56929.04.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/308potraviny41,05829.04.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/309Potraviny33,21029.04.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/310potraviny80,75823.04.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/311Potraviny306,85517.04.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/312Potraviny67,581030.04.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/313Potraviny150,02507.05.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/314Potraviny271,871006.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/315potraviny244,2906.05.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/316Potraviny31,521006.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/317Potraviny43,431103.05.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/318Potraviny7,561103.05.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/319Potraviny402,94206.05.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/320Potraviny2388,57306.05.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/321teplo - ZŠ301,9327.02.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/322teplo - ŠJ, ŠKD, CVČ95,3527.02.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/323Monitor78,508.04.2019DATA SERVIS505987 01Poltár44149000
  DF2019/324materiál na inštaláciu wifi224,7608.04.2019Datacomp s.r.o.Moldavská cesta 49040 11Košice36212466
  DF2019/325Prenájom rohoží26,1170401729.04.2019Lindstrom, s.r.o.Orešianska ulica 3917 71Trnava35742364
  DF2019/326Obedy pre účastníkov OK "Malý futbal Mc Donald ZŠ"15044/CVČ02.05.2019Školská jedáleň KalinovoSNP 15898501Kalinovo42302188
  DF2019/327občerstv. pre účastníkov OK "Malý futbal žiačok".45,645/CVČ03.05.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/328Internet7218/1532/000106.05.2019Antik TelecomČárskeho 10040 01Košice36191400
  DF2019/329oprava vchodových dverí83,6telefon.06.05.2019Štefan Jahôdka987 01Poltár40548830
  DF2019/330materiál na rozšírenie internetovej prípojky31,0623/201906.05.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/331Telekom. služby ZŠ43,95202035847910.05.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/332služby virtuálnej knižnice16,56VK/09/01/01206.05.2019Komenský s.r.oPark Mládeže04001Košice43908977
  DF2019/333rezací kotúč5,4telefon.06.05.2019RETRO LcPodjavorinskej 2198401Lučenec45512205
  DF2019/334činnosť technika požiarnej ochrany-ZŠ22,506.05.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/335činnosť technika požiarnej ochrany-ŠKD, ŠJ, CVČ27,506.05.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/336teplo - ZŠ1883,3706.05.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/337teplo - ŠJ, ŠKD, CVČ594,7506.05.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/338Potraviny2,521013.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/339Potraviny25,341013.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/340Potraviny109,081013.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/341Potraviny352510.05.2019JADACH s.r.o.Partizánska 154987 01Poltár46177167
  DF2019/342potraviny2,33610.05.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/343Potraviny894,45110.05.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/344Potraviny462,47213.05.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/345Potraviny114,127/201910.05.2019Alfa bio, s.r.o.71974 05Kremnička3023041
  DF2019/346Kopírovacie služby37,21500260507.05.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/347vodné, stočné ZŠ268,9720620092310.05.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/348vodné, stočné ŠKD, ŠJ, ŠKD627,6220620092310.05.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/349Prevoz stravy za 4/201999,3610.05.2019Mestský podnik služiebTovárenská 497/1598701Poltár37958348
  DF2019/350čistiace prostriedky59,2930258914.05.2019Ille servisPodjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá36226947
  DF2019/351konzultačné služby240001/2019/ZŠ14.05.2019ZI consulting, spol. s r.o.M.R.Štefánika 5204979 01Rimavská Sobota47172673
  DF2019/352Elektrická energia CVČ, ŠKD2135206063305.04.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/353Plyn v ŠJ223,5350196005.04.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/354Elektrická energia ŠJ6685206062305.04.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/355Elektrická energia ZŠ3325206063305.04.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/356potraviny41,27617.05.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/357Potraviny221,34517.05.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/358potraviny149,91917.05.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/359Potraviny32,651022.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/360Potraviny120,961022.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/361Potraviny281,51121.05.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/362Potraviny311,53221.05.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/363Potraviny7,381116.05.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/364Potraviny41,331116.05.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/365Telekom. služby - CVČ29,75202035847910.05.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/366Utierky51,48130116.05.2019WorldOffice s.r.o.Agátová 342884101Bratislava46267191
  DF2019/367Odborný seminár2213.05.2019RVCM.Tompu 297901Rimavská Sobota31937306
  DF2019/368Potraviny200,86523.05.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/369Potraviny1200,98327.05.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/370potraviny179,55924.05.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/371Potraviny310,95227.05.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/372potraviny35,82624.05.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/373Pretláčanie - čistenie kanalizácie ŠJ8030/201914.05.2019Marian KiralyKpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo44614608
  DF2019/374Obedy pre účastníkov OK "Atletika žiakov ZŠ"27946/CVČ20.05.2019Školská jedáleň KalinovoSNP 15898501Kalinovo42302188
  DF2019/375Ubytovanie a strava - škola v prírode418521.05.2019MTM - Mikulčík s.r.o.Lieskovská cesta 4743960 01Zvolen36041343
  DF2019/376RN - ZŠ874,517.05.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/377Elektrická energia ZŠ3325206063306.05.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/378občerstv. pre účastníkov KK "Slávik Slovenska"22,2747/CVČ22.05.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/379Elektrická energia CVČ, ŠKD2135206063306.05.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/380Plyn v ŠJ223,5350196006.05.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/381Elektrická energia ŠJ6685206062306.05.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/382RN - ŠKD 4/201961,0517.05.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/383RN- CVČ za 4/201946,217.05.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/384RN - ŠJ 4/2019211,217.05.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/385Batéria do pera Intervrite3321.05.2019GOTANA, s.r.o.958 43Nedanovce46279491
  DF2019/386Prenájom rohoží26,1170401727.05.2019Lindstrom, s.r.o.Orešianska ulica 3917 71Trnava35742364
  DF2019/387oprava krovinorezu44,3828/201928.05.2019Ondrej KubaliakČeské Brezovo 15998703České Brezovo 15932607288
  DF2019/388keramické ocenenia na KK "Slávik Slovenska"12049/CVČ29.05.2019Dana Bakšová KERAMIKA209980 12Hrnčiarske Zalužany34795511
  DF2019/389Poplatky za telefón - mobil ZŠ34,827.05.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/390Preprava žiakov do ŠvP37723.05.2019PORTOUR-CK, s.r.o.177985 02Breznička47583835
  DF2019/391Mobil - ŠJ31,523.05.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/392Mobil - ZŠ123.05.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/393Mobil - ZŠ4123.05.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/394základný kurz na obsluhu motorových píl a vyžínačo144telefon.24.05.2019Ing. Ján Púpava-ŠKOLIACE STREDISKOJ.Martinčeka 11a984 01Lučenec37107500
  DF2019/395Potraviny1521,82303.06.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/396Potraviny423,24203.06.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/397Potraviny159,771003.06.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/398Potraviny863,35131.05.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/399Potraviny169,02530.05.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/400Potraviny8,051129.05.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/401Potraviny44,081129.05.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/402Potraviny90,911027.05.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/403Potraviny286,4704.06.2019JADACH s.r.o.Partizánska 154987 01Poltár46177167
  DF2019/404Obedy pre účastníkov OK"Malý futbal st.žiakov"115,250/CVČ04.06.2019Školská jedáleň KalinovoSNP 15898501Kalinovo42302188
  DF2019/405Menu boxy40,7678204.06.2019HedoniaDvorčianska 7494905Nitra36536415
  DF2019/406učebné pomôcky - na chémiu20468/19/S04.06.2019euroDIDACTsk s.r.o.810 00Bratislava - staré mesto50898418
  DF2019/407učebné pomôcky ŠKD - hudobné žánre16868/19/S04.06.2019euroDIDACTsk s.r.o.810 00Bratislava - staré mesto50898418
  DF2019/408obedy pre účastníkov KK "Slávik Slovenska"159,8448/CVČ04.06.2019Artina, s.r.o.Fučíkova 628987 01Poltár44872461
  DF2019/409Internet7218/1532/000104.06.2019Antik TelecomČárskeho 10040 01Košice36191400
  DF2019/410MTZ na OK v atletike57,6533/CVČ23.05.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/411rukavice, sáčky pre ŠJ16,5telefon.04.06.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/412učebné pomôcky ŠKD76,9129/201904.06.2019PromarZelené 198701Poltár36058530
  DF2019/413teplo - ZŠ1612,2704.06.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/414teplo - ŠJ, ŠKD, CVČ509,1504.06.2019Poltárska energetická s.r.oulica 13. januára 1998701Poltár3684441
  DF2019/415hmoždinky, tmel15,4831/201905.06.2019RETRO LcPodjavorinskej 2198401Lučenec45512205
  DF2019/416činnosť technika požiarnej ochrany-ZŠ22,505.06.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/417Kopírovacie služby37,21500260505.06.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/418činnosť technika požiarnej ochrany-ŠKD, ŠJ, CVČ27,505.06.2019Ján GrendelB.S.Timravy98501Kalinovo44877307
  DF2019/419čistiace prostriedky pre ŠJ135,6134/201905.06.2019RETRO LcPodjavorinskej 2198401Lučenec45512205
  DF2019/420služby virtuálnej knižnice16,56VK/09/01/01207.06.2019Komenský s.r.oPark Mládeže04001Košice43908977
  DF2019/421Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu501,49240327191606.06.2019Generali poistovnaMlynske Nivy 181109Bratislava 135709332...
  DF2019/422vodné, stočné ZŠ628,4920620092307.06.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/423vodné, stočné ŠKD, ŠJ, ŠKD1466,4920620092307.06.2019Veolia98401Lucenec3664403
  DF2019/424Telekom. služby - CVČ29,75202035847907.06.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/425Telekom. služby ZŠ29,25202035847907.06.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/426Potraviny55,24511.06.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/427Potraviny8,881010.06.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/428Potraviny5,941112.06.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/429Potraviny35,111112.06.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/430Potraviny753,01110.06.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/431Potraviny648,44210.06.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/432Potraviny52,14207.06.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/433Potraviny254,16507.06.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/434potraviny50,59607.06.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/435Potraviny5,871007.06.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/436potraviny357,07907.06.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/437RN - ZŠ za máj 2018986,713.06.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/438RN- CVČ za 5/201936,313.06.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/439RN - ŠKD 5/201974,2513.06.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/440RN - ŠJ 5/2019227,713.06.2019ZSSlobody 298701Poltár37831534
  DF2019/441Potraviny185,05519.06.2019Chrien s. r. o.Lieskovska cesta 1396001Zvolen36008338...
  DF2019/442Potraviny38,231019.06.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/443Potraviny757,06120.06.2019Roman MichálekPionierska 122987 01Poltár43947590
  DF2019/444Potraviny40,261018.06.2019Koliba3057962 05Hriňová46436961
  DF2019/445Potraviny258,28217.06.2019InmediaNámestie SNP960 01Zvolen..36019208.
  DF2019/446potraviny55,57814.06.2019Ján Bobro962 05Krivec34324810
  DF2019/447potraviny178,02917.06.2019Tatranská mliekareň26060 01Kežmarok31654363
  DF2019/448Potraviny1172,16318.06.2019CZ Market CienikovaUl. Druzby 7698701Poltar34796045
  DF2019/449Potraviny5,741119.06.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/450Potraviny31,541119.06.2019HOOKToryská 6040 01Košice36216224
  DF2019/451Vysvedčenia-tlačivá67,819.06.2019ŠEVTCementárenská cesta97472Banská Bystrica31331131
  DF2019/452Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu163,64240695968113.06.2019Generali poistovnaMlynske Nivy 181109Bratislava 135709332...
  DF2019/453Poplatky za telefón - mobil ZŠ41,8226.06.2019T...ComNám.slobody 681762Bratislava35763469
  DF2019/454konzulatačné služby904/201826.06.2019ZI consulting, spol. s r.o.M.R.Štefánika 5204979 01Rimavská Sobota47172673
  DF2019/455Mobil ZŠ52,4A798612226.06.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/456Mobil ZŠ1A798612226.06.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/457Mobil - ŠJ31,5A798612226.06.2019OrangePrievozska 6/A82109Bratislava35697270
  DF2019/458oprava bezpečnostného systému14435/201926.06.2019Ma-Net Team s.r.o.sklárska 506987 01Poltár...43914365
  DF2019/459Elektrická energia ZŠ3325206063305.06.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/460Elektrická energia CVČ, ŠKD2135206063305.06.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/461Plyn v ŠJ223,5350196005.06.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/462Elektrická energia ŠJ6685206062305.06.2019Stredosloven. energetikaRepubliky 501047Zilina36403008
  DF2019/463oprava notebooku84telefonická27.06.2019SFG sk, s.r.o.Pekinská 13040 13Košice – mestská časť Sídlisko36788945
  DF2019/464Prenájom rohoží13,0670401701.07.2019Lindstrom, s.r.o.Orešianska ulica 3917 71Trnava35742364
  DF2019/465Konica -kopírovacie služby249,31500260502.07.2019Konica MinoltaČerňyševského 1085101Bratislava 331338551
  DF2019/466Systémová podpora70U1154/2013 D102.07.2019MADE spol.s.r.o.Lazovná974 01Banská Bystrica36041688
  DF2019/467Dokumentácia ZŠ-BOZP2402.07.2019RAABEŠtefániková 1681104Bratislava31791620

  Faktúry 2018:

  Číslo faktúryPredmet faktúryDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo obj.Cena s DPHDodávateľ /zhotoviteľIČOAdresa - ulicaPSČMesto
  DF2018/1Konica - udržiavací poplatok08.01.20186Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/2plachta02.01.201817,5RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/3poplatky za neoprávnené výdavky02.01.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/4Poplatky za telefón - pevná linka05.01.201829T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/5Systémová podpora03.01.2018U1154/201342,75MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/6Príslsušenstvo do počítačov10.01.201851,78Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/7Elektroinštalačné práce09.01.201899Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/8Služby virtuálnej knižnice02.01.2018198,72Komenský s.r.o43908977Park Mládeže04001Košice
  DF2018/9poplatky za neoprávnené výdavky02.01.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/10Konica - kopírovacie služby03.01.2018233,62Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/11pracovná zdravotná služba02.01.2018290IN-DIA43859330Adyho 34984 01Lučenec
  DF2018/12vodné, stočné05.01.2018526,96Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/13Poplatky za telefón - pevná linka CVČ05.01.201820T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/14vodné, stočné05.01.2018709,96Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/15Mobil - ZŠ02.01.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/16Mobil - ZŠ02.01.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/17prevoz železného šrotu17.01.20185,33Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/18Mobil - ŠJ02.01.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/19Mobil - ZŠ24.01.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/20Mobil - ZŠ24.01.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/21Poplatky za telefón - mobil ZŠ24.01.201832,3T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/22Mobil - ŠJ24.01.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/23Plyn - školská jedáleň01.02.201895Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/24Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.02.201820T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/25Poplatky za telefón - pevná linka ZŠ07.02.201829T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/26poplatky za neoprávnené výdavky02.02.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/27poplatky za neoprávnené výdavky02.02.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/28odborný seminár09.02.201820Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/29Tlačivá29.01.201897,2ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/30Lampa do dataprojektora02.02.2018112,64Web Retail s.r.o...Husinec ká 903/1013000Praha 3
  DF2018/31Dodávka a montáž žalúzie25.01.201847,7Štefan Jahôdka40548830987 01Poltár
  DF2018/32Konica - udržiavací poplatok06.02.20186Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/33vodné, stočné06.02.2018878,65Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/34teplo - ZŠ01.01.20182209,2Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/35Elektrická energia - škola01.02.2018311,71Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/36oprava umývačky riadu20.02.2018244,06Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/37Občerstvenie na súťaž "Šaliansky Maťko"30.01.201811,31ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/38Občerstvenie na olympiádu v ang.jazyku30.01.201819,84ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/39Občerstvenie na olympiádu v matematike30.01.20181/18/cvč11,3ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/40Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.03.201820,31T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/41Poplatky za telefón - pevná linka07.03.201829,18T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/42Poistenie majetku - refundácia27.02.2018298,98Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/43RN - šk.jedáleň za 1/201823.02.2018173,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/44RN-škola 1/201823.02.2018820,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/45Mobil - ŠJ26.02.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/46Mobil - ZŠ26.02.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/47Mobil - ZŠ26.02.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/48Poplatky za telefón - mobil ZŠ26.02.201841,66T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/49Elektrická energia - šk.jedáleň01.02.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/50Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.03.201819Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/51čistiace prostreidky22.02.201865,18Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/52poplatky za neoprávnené výdavky01.03.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/53poplatky za neoprávnené výdavky01.03.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/54plyn v ŠJ02.03.201895Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/55kancelárske potreby - ŠJ12.03.20186/201861,98Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/56oprava kuchynského robota12.03.2018telef.417,42Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/57Občerstvenie na OK vo volejbale21.02.201846,57ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/58Občerstvenie na geografickú olympiádu21.02.201840,26ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/59Obedy na OK Florbal žiakov14.03.201872Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/60MTZ na dejepisnú olympiádu23.02.201827,76Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/61starava pre účastníkov basketbalu05.03.2018telef.64Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/62Občerstvenie na OK vo florbale žiačok21.02.2018telef.27,97ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/63Občerstvenie na dejepisnú olympiádu21.02.201819,19ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/64strava pre OK v stolnom tenise26.02.201872Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/65oprava kanalizácie16.03.20189/2018150Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/66Konica - udržiavací poplatok05.03.20186Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/67elektroinštalčné práce12.03.201812/2018117Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/68preprava autobusom - lyž. výcvik12.03.2018775JJ - autobusová doprava a.s.47494506843958 01Kalinovo
  DF2018/69lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava12.03.20181687,5Jozef Badánik - BADAS1417540112034 01Ružomberok
  DF2018/70teplo - ZŠ08.01.20184329,94Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/71teplo - ŠKD, CVČ, ŠJ08.01.20181367,36Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/72Učebné pomôcky - ŠKD13.03.201846,9Katarína Pischel - REPROMA35274158Bardejovská 76080 06Ľubotice
  DF2018/73administratíva a hospod. školy - febr. 201809.02.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/74odborná prehliadka telovýchovného náradia16.02.20184/2018189,4Roman Mesiarik REVTECH40538664Fr. Kráľa 53966 81Žarnovica
  DF2018/75Obedy na OK vo volejbale žiakov16.03.201842Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/76oprava varného kotla12.03.2018telef.168,89Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/77učebnica06.03.2018telef.2,5ARES s.r.o31363822Sportova 582104Bratislava
  DF2018/78Manažment školy - febr. 201816.02.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/79činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.02.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/80Réžijné náklady ŠKD za 1/201823.02.201842,9ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/81Réžijné náklady CVČ za 1/201823.02.201833ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/82Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD02.01.2018697,58Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/84RN-škola 2/201819.03.2018664,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/85Učebné pomôcky pre žiakov v hm.núdzi13.03.2018730,4Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/86teplo - ZŠ06.02.2018320124958,62Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/87Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.02.20181565,88Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/88teplo - ZŠ06.03.20184177,5Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/89Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.03.2018320121319,22Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/90Skladovacia skriňa19.02.2018197,88Lacné skrine , ff. consulting. s.r.o.44182333925 32Veľká Mača
  DF2018/91čistiace prostriedky ŠJ01.02.201858,17RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/92RN - škola 11/201705.01.2018678,15ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/93prevoz stravy 1/201814.02.201875,77Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/94Maľované mapy06.02.2018105CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/95Maľované mapy06.02.2018210CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/96Lampa do dataprojektora16.02.2018172,66Web Retail s.r.o...Husinec ká 903/1013000Praha 3
  DF2018/97dokumentácia ZŠ - personálne riadenie31.01.201886,7RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/98Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.02.2018199,29Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/99vodné, stočné06.02.20181188,78Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/100odborné prehliadky plynomerov v ŠJ16.02.201873,6Ing. Igor Račko403640352Sklárska 580987 01Poltár
  DF2018/101činnosť technika požiarnej ochrany - škola11.01.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/102činnosť TPO11.01.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/103Občerstvenie účastníkov reg. kola vo volejbale16.03.201828,16ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/104MTZ na volejbal22.03.201813,/201869,83Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/105Občerstvenie na fyzikálnu olympiádu19.03.20186,68ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/106záhradná technika - píla, teleskop.píla, nabíjačky16.03.201814/201881,5Mountfield s.r.o36377147Červenej armady 103601Martin
  DF2018/107Dataprojektor BENQ- žiaci zo SZP20.03.2018telef.588GOTANA, s.r.o.46279491958 43Nedanovce
  DF2018/108potraviny09.04.2018410,49Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/109potraviny10.04.20183423,99Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/110potraviny09.04.2018490,55Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/111potraviny09.04.20182175,06Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/112potraviny11.04.2018103,59HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/113potraviny11.04.20181039,6HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/114Obedy pre účastníkov Biologickej olympiády12.04.2018tel.21,8Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/115Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov23.03.201810/2018200Novhas- Jackuliak14178354Dobroc 7798553Mytna
  DF2018/116Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov23.03.201810/2018233,2Novhas- Jackuliak14178354Dobroc 7798553Mytna
  DF2018/117kancelárske potreby - ŠJ04.04.201817/201824,76Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/118Konica - udržiavací poplatok11.04.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/119Občerstvenie na OK vo volejbale19.03.2018telef.45,29ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/120Komunálne odpady13.03.2018239,76Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/121Komunálne odpady13.03.2018239,76Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/122Komunálne odpady13.03.2018352,26Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/123Komunálne odpady13.03.2018352,26Mestský úrad...Zeleznicna98701Poltár
  DF2018/124Poplatky za telefón - pevná linka06.04.20182032822206342,38T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/125Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.04.2018203035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/126Elektrická energia - ZŠ01.03.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/127Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.03.2018I_MM12230210,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/128Elektrická energia - ZŠ01.04.2018323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/129Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.04.2018206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/130Elektrická energia - šk.jedáleň01.04.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/131plyn v ŠJ01.04.201895Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/132teplo - ZŠ06.03.20181508Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/133Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.03.2018476,28Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/134dokumentácia ZŠ - personálne riadenie 3/1823.03.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/135Konica -04.04.20184000361224,63Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/136kancelárske potreby - ZŠ04.04.201816/201845,6Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/137MTZ na biologickú olympiádu10.04.201818/201863,16Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/138Systémová podpora04.04.201842,75MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/139Občerstvenie na OK vo volejbale žiakov10.04.2018telef.17,79ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/140Občerstvenie na chemickú olympiádu10.04.2018telef.6,04ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/141teplo - ZŠ06.04.20183467,14Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/142Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.04.20181094,89Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/143činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.04.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/144činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.04.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/145Lampa do dataprojektora10.04.2018telef.116,08Web Retail s.r.o...Husinec ká 903/1013000Praha 3
  DF2018/146vodné, stočné ZŠ09.04.2018206200923457,43Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/147vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ09.04.20182062009231067,36Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/148dokumentácia ZŠ - 4/1809.04.201846,8RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/149tmel06.04.201811/20186,4RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/150Réžijné náklady CVČ za 2/201819.03.201816,5ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/151predĺženie hostingového plánu22.03.201828,8Axfone s.r.o.45279608trenčianska 30810 00Bratislava
  DF2018/152predĺženie doménového mena22.03.201820,03Axfone s.r.o.45279608trenčianska 30810 00Bratislava
  DF2018/153oprava kuchynského sporáka26.03.2018308,02Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/154vodné, stočné ZŠ07.03.2018389,01Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/155vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ07.03.2018907,71Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/156Mobil - ŠJ26.03.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/157Mobil - ZŠ26.03.201836Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/158Poplatky za telefón - mobil ZŠ26.03.201835,69T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/159Služby virtuálnej knižnice11.01.201816,56Komenský s.r.o43908977Park Mládeže04001Košice
  DF2018/160Réžijné náklady ŠKD za 2/201819.03.201839,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/161kancelárske potreby - ZŠ06.02.2018telef.10,54Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/162kancelárske potreby - ŠJ06.02.20182/201830,59Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/163konferencia riaditeľov základných škôl21.03.2018150Združenie základných škôl Slovenska...Hlboká 4792101Piešťany
  DF2018/164Metodická príručka22.03.201815EXPOL Pedagogika35711302Pribisova84105Bratislava
  DF2018/165prevoz stravy 2/201819.03.201863,14Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/166čistiace prostriedky ZŠ01.02.20183/2018552,68RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/167učebné pomôcky ŠKD05.03.20185/201871,48Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/168čistiace prostriedky ŠJ05.03.20181/20183,18RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/169odborný seminár01.03.201825Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.000000Družstevná 232040 01Košice
  DF2018/170umývací prostriedok - ŠJ12.02.2018100,58Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák41231082195086 45Koprivnica
  DF2018/171učebné pomôcky ŠKD04.04.201815/201825,28Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/172RN - šk.jedáleň za 2/201819.03.2018165ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/173Poistenie malých a stredných podnikateľov05.03.20185720045797594Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/174činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.03.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/175činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.03.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/176Licencie office09.04.2018262,8AutoCont36396222Trnavskeho 684101Bratislava
  DF2018/178inštalácia a doprava tlačiarne16.04.2018QUO-159532-M6F7M8123,35Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/179činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.02.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/180záhradná technika - píla, teleskop.píla, nabíjačky16.03.201814/2018244,5Mountfield s.r.o36377147Červenej armady 103601Martin
  DF2018/181Elektrická energia - šk.jedáleň01.03.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/182Mobil - ZŠ26.03.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/183potraviny17.04.20182519Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/184potraviny18.04.20182426,39Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/185potraviny17.04.20182272,65Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/186potraviny16.04.201814227,9Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/187potraviny11.04.2018639,56Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/188potraviny18.04.2018643,69Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/189Tlačivá05.04.201811,6ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/190vodné, stočné05.01.20183Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/191poplatky za neoprávnené výdavky02.04.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/192poplatky za neoprávnené výdavky02.04.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/194potraviny20.04.20183654,68Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/195potraviny23.04.20182623,65Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/196potraviny23.04.2018450,09Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/197potraviny23.04.2018231,76Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/198pracovná zdravotná služba26.04.201822/2015220IN-DIA43859330Adyho 34984 01Lučenec
  DF2018/199potraviny30.04.201811657,29CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/200potraviny30.04.20187132,84Alfa bio, s.r.o.302304171974 05Kremnička
  DF2018/201potraviny30.04.20184406,06Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/202potraviny30.04.20182244,97Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/203potraviny30.04.20183681,31Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/204potraviny30.04.20182403,01Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/205potraviny27.04.201814258,87Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/206potraviny26.04.2018436,71Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/207potraviny26.04.20186174,1Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/208potraviny26.04.20181036,78HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/209potraviny26.04.2018106,41HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/210odborný seminár13.04.201820Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/211vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ09.05.20182062009231000,75Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/212vodné, stočné ZŠ09.05.2018206200923428,89Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/213Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka09.05.2018202035847938,52T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/214Poplatky za telefón - pevná linka CVČ09.05.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/215čistiace prostriedky ŠJ09.05.201819/2018110,27RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/216čistiace prostriedky ZŠ09.05.201820/2018246,56RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/217potraviny30.04.201814213,85Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/218potraviny30.04.2018642,7Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/219potraviny10.05.20183731,41Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/220potraviny30.04.2018412,47Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/221potraviny09.05.20182427,24Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/222Potraviny30.04.20185217,8JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/223Konica -kopírovacie služby17.04.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/224Náhradné tienidlá na lampy17.04.201810403180476,95E-SVIT.CZ s.r.o.28379543Lípová 511Praha 2
  DF2018/225prevoz stravy 3/201811.04.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/226Občerstvenie na OK matematematickej olympiády20.04.20181/18/CVČ29,76ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/227RN - šk.jedáleň za 3/201817.04.2018237,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/228Réžijné náklady CVČ za 3/201817.04.201831,35ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/229Réžijné náklady ŠKD za 3/201817.04.201851,15ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/230Náhradné tienidlá na lampy CVČ, ŠKD17.04.2018104031804153,91E-SVIT.CZ s.r.o.28379543Lípová 511Praha 2
  DF2018/231Mobil - ZŠ26.04.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/232odborný seminár - ŠJ26.04.2018telef.20ArtEdu spol. s.r.o.46960333Levická 23040 11Košice – mestská časť Lorinčík
  DF2018/233Mobil - ŠJ23.04.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/234kancelárske potreby - ŠJ, ŠKD, CVČ04.04.201816/201855,8Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/235plyn ŠJ23.04.2018290,28Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/236administratíva a hospod. školy - apríl 201820.04.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/237čistiace prostreidky19.04.201870,45Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/238Obedy pre účastníkov Malého futbalu žiačok30.04.2018tel.41,6Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/239obedy - OK Mc Donald CUP futbal žiakov a žiačok30.04.2018tel.150Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/240pracovná zdravotná služba-ŠJ,ŠKD,CVČ26.04.201870IN-DIA43859330Adyho 34984 01Lučenec
  DF2018/241Poplatky za telefón - mobil ZŠ24.04.201837,54T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/242Elektrická energia - ZŠ01.05.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/243Plyn - školská jedáleň01.05.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/244Elektrická energia - šk.jedáleň01.05.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/245Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.05.2018290,28Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/246Manažment školy - apríl 201824.04.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/247Konica - udržiavací poplatok07.05.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/248Konica -kopírovacie služby18.05.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/249oprava kanalizácie09.05.201821/201880Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/250potraviny21.05.20182272,65Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/251potraviny21.05.20182503,29Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/252potraviny15.05.2018490,62Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/253potraviny15.05.20182705,93Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/254potraviny17.05.20181037,65HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/255potraviny18.05.20183745,07Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/256potraviny17.05.2018653,21Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/257potraviny17.05.201847,67Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/258potraviny17.05.201814327,03Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/259Občerstvenie na OK "Malý futbal starších žiakov"22.05.20185/18/CVČ60ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/260Občerstvenie na OK "Malý futbal starších žiačok"22.05.20186/18/CVČ60ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/261Občerstvenie na OK "Slávik Slovenska"22.05.20188/18/CVČ13,86ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/262Občerstvenie na OK "Vybíjaná žiačok"22.05.20187/18/CVČ50,88ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/263Občerstvenie na regionálne kolo malý futbal žiačo22.05.201810/18/CVČ20,59ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/264Občerstvenie na regionálne kolo vybíjaná žiačok22.05.20189/18/CVČ21,78ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/265personálne riadenie 5/201821.05.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/266potraviny21.05.2018429,38Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/267potraviny21.05.20184102,34Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/268MTZ - OK vybíjaná dievčat14.05.201824/201823,7Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/269Mobil - ZŠ23.04.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/270Poplatky za telefón - mobil ZŠ25.05.201832,76T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/271Mobil - ZŠ24.05.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/272Mobil - ZŠ24.05.2018A798612239,4Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/273Mobil - ŠJ24.05.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/274Réžijné náklady ŠKD za 4/201824.05.201846,2ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/275RN - šk.jedáleň za 4/201824.05.2018217,8ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/276Réžijné náklady CVČ za 4/201824.05.201837,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/277RN-škola 4/201825.05.2018928,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/278RN - škola 3/201817.04.2018833,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/279školenie pracovníka na obsluhu motor. píly23.05.2018telefon.96Ing. Ján Púpava-ŠKOLIACE STREDISKO37107500J.Martinčeka 11a984 01Lučenec
  DF2018/280potraviny17.05.2018106,9HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/281Príslsušenstvo do počítačov23.05.2018telefon.21,94Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/282pokuta21.05.201860daňový úrad00151742810 00Bratislava
  DF2018/283RN - škola 3/201817.04.201834,65ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/284činnosť technika požiarnej ochrany - škola04.05.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/285činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ04.05.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/286MTZ na atletiku30.05.201827/201835,54Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/287Príslušenstvo na inštaláciu internetu30.05.2018OB18038775188Datacomp s.r.o.36212466Moldavská cesta 49040 11Košice
  DF2018/288potraviny28.05.20186134,72Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/289potraviny25.05.201814167,16Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/290potraviny31.05.201831151,76Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/291potraviny28.05.2018470,95Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/292čistiace prostriedky ŠJ31.05.201826/2018109,93RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/293čistiace prostriedky ZŠ31.05.201820/201857,74RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/294Obedy pre účastníkov OK Atletika žiakov a žiačok01.06.201811/18/CVČ248Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/295potraviny04.06.201812617,41CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/296potraviny05.06.2018694,83Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/297potraviny04.06.20182371,25Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/298potraviny04.06.20182223,87Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/299potraviny05.06.20182251,81Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/300potraviny05.06.2018435,76Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/301Konica -kopírovacie služby06.06.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/302Réžijné náklady ŠKD za 5/201806.06.201849,5ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/303Réžijné náklady CVČ za 5/201806.06.201841,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/304RN-škola 5/201806.06.2018919,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/305RN - šk.jedáleň za 5/201806.06.2018239,25ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/306poplatky za neoprávnené výdavky02.05.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/307poplatky za neoprávnené výdavky02.05.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/308Inštalácia internetu21.05.201818/1532/0001522Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/309čistiaca sada na PC techniku07.06.201829/201852Mgr. Peter Moško41284933Písecká 9990 01Veľký Krtíš
  DF2018/310učebné pomôcky ŠKD07.06.201828/20186,96Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/311Rezačka papiera07.06.201820180602039,56Alemat.cz, spol. s.r.o.28159233390 05Tábor
  DF2018/312teplo - ZŠ07.06.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/313Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD07.06.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/314vodné, stočné ZŠ07.06.2018206200923521,02Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/315vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ07.06.20182062009231215,74Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/316Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka07.06.2018202035847935,2T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/317Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.06.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/318Príslušenstvo na inštaláciu internetu30.05.2018OB18038775563,98Datacomp s.r.o.36212466Moldavská cesta 49040 11Košice
  DF2018/319dokumentácia ZŠ - jún 201811.06.201845,05RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/320prevoz stravy 5/201807.06.201888,4Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/321všeobecný materiá /sáčky/ - ŠJ07.06.201825/201828,28Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/322umývací prostriedok06.06.2018telef.70,34Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/323kábel, konektor - ZŠ07.06.2018telefon.3,58Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/324potraviny07.06.201814821,49Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/325potraviny11.06.20183612,43Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/326Potraviny11.06.20185206,8JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/327potraviny11.06.20182309,74Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/328potraviny11.06.2018228,46Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/329potraviny13.06.2018429,8Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/330Potraviny14.06.201814270,65Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/331potraviny15.06.20181841,71CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/332Elektrická energia - ZŠ01.06.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/333administratíva a hospod. školy - jún. 201815.06.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/334Preprava žiakov - škola v prírode18.06.2018495PORTOUR-CK, s.r.o.47583835177985 02Breznička
  DF2018/335Plyn - školská jedáleň01.06.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/336Elektrická energia - šk.jedáleň01.06.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/337Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.06.2018290,28Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/338potraviny19.06.20183545,71Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/339potraviny18.06.2018615,36Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/340potraviny18.06.2018414,26Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/341potraviny18.06.20182199,13Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/342potraviny18.06.20182214,53Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/343činnosť technika požiarnej ochrany - škola04.06.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/344činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ04.06.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/345Internet04.06.201834,84Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/346osobné ochranné pracovné prostriedky12.06.2018168Tifan TEX s.r.o.4595582Hlavná 623951 36Lehota
  DF2018/347osobné ochranné pracovné prostriedky12.06.201833,47LEMICOM s.r.o.27561054Cukrovarská 957Praha 9
  DF2018/348škola v prírode - ubytovanie, strava13.06.2018telefon.4095MTM - Mikulčík s.r.o.36041343Lieskovská cesta 4743960 01Zvolen
  DF2018/349kontrola škodcov20.06.201885PRACTIX _MSG Pračko37752863Mýtna98553Mýtna 145
  DF2018/350Konica - udržiavací poplatok20.06.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/351škola v prírode - ubytovanie, strava19.06.2018telefon.1140MTM - Mikulčík s.r.o.36041343Lieskovská cesta 4743960 01Zvolen
  DF2018/352Váha kuchynská07.06.2018telefon.180Kelemen3260972898401Pincina
  DF2018/353čistiace prostreidky21.06.201825,42Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/354Elektroinštalačné práce v školskej kuchyni21.06.201885Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/355Konica -kopírovacie služby22.06.20185002605110Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/356Príslušenstvo do počítačov22.06.2018telefon.21,94Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/357potraviny02.07.20181788,69CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/358potraviny29.06.2018616,01Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/359potraviny26.06.201814479,51Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/360potraviny28.06.2018456,71Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/361potraviny26.06.20182114,37Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/362potraviny26.06.2018243,78Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/363potraviny28.06.20183636,71Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/364manažment školy - jún. 201829.06.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/365potraviny09.07.2018140,35CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/366potraviny09.07.201814143,12Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/367potraviny09.07.2018612,17Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/368potraviny04.07.2018387,55Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/369Potraviny09.07.20185205,5JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/370Mobil - ZŠ26.06.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/371Mobil - ŠJ26.06.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/372Mobil - ZŠ26.06.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/373Poplatky za telefón - pevná linka CVČ09.07.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/374Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka09.07.2018202035847930,12T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/375Internet09.07.201872Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/376Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.07.2018206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/377Elektrická energia - ZŠ01.07.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/378Elektrická energia - šk.jedáleň01.07.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/379poplatky za neoprávnené výdavky01.06.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/380poplatky za neoprávnené výdavky01.06.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/381zásobník na toaletný papier16.07.20182018173646,66ADAXA-všetkoprekúpelňu467289881916 14Hrašné
  DF2018/382Tlačivá16.07.2018122ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/384Upratovací vozík Mimiza16.07.20181302865,03ROIN, s.r.o.35848901Pestovateľská 9821 04Bratislava
  DF2018/385prevoz stravy 4/201820.07.201879,98Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/386vodné, stočné ZŠ09.07.2018206200923609,06Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/387vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ09.07.2018206200923910,06Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/388Konica -kopírovacie služby03.07.201840003611065,7Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/389činnosť technika požiarnej ochrany - škola11.07.201822,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/390činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ11.07.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/391prevoz stravy 6/201811.07.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/392potraviny16.07.2018616,28Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/393potraviny30.07.20183162,07Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/394poplatky za neoprávnené výdavky01.07.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/395poplatky za neoprávnené výdavky01.07.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/396Konica -kopírovacie služby09.07.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/397Konica - udržiavací poplatok09.07.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/398Systémová podpora03.07.2018U1154/201370MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/399Poplatky za telefón - mobil ZŠ27.06.201843,15T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/400Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu09.07.2018464,34Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/401Personálne riadenie - júl 201811.07.201831,05RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/402Oprava kosačky09.07.2018235,44Hurtík s.r.o.36052213Husova 198401Lucenec
  DF2018/404Revízia el.inštalácie, el. zariadení, ruč.el.nárad09.07.201830/2018600Milan Vitéz...Fucikova 612/198701Poltar
  DF2018/405zámok, vložka do zámku03.08.2018telefon.8,58RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/406čistiace prostriedky ZŠ03.08.201831/2018370,43RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/407všeobecný materiá /mikroténové zástery/ - ŠJ03.07.201825/201810,01Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/408oprava automatickej práčky09.07.201833/2018125,04EMS servis Adamove17830141Mýtna 41498553Mýtna
  DF2018/409Revízia el.inštalácie, el. zariadení, ruč.el.nárad09.07.201830/2018299Milan Vitéz...Fucikova 612/198701Poltar
  DF2018/410Vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku17.07.20183/2018340Pre Rozvoj42003130Železničná 2987 01Poltár
  DF2018/411Vypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku17.07.20183/2018300Pre Rozvoj42003130Železničná 2987 01Poltár
  DF2018/412Poplatky za telefón - mobil ZŠ06.08.201838,46T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/413Mobil - ŠJ06.08.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/414Mobil - ZŠ06.08.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/415Konica -kopírovacie služby06.08.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/416Internet06.08.201818/1532/000172Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/417vodné, stočné ZŠ06.08.2018206200923438,15Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/418vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ06.08.20182062009231022,37Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/419činnosť technika požiarnej ochrany - škola06.08.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/420činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.08.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/421Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka06.08.2018202035847934,13T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/422Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.08.2018203035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/423teplo - ZŠ06.08.2018320121515,84Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/424Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.08.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/425Mobil - ZŠ06.08.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/426Plyn - školská jedáleň01.07.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/427Plyn - školská jedáleň01.08.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/428poplatky za neoprávnené výdavky01.08.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/429poplatky za neoprávnené výdavky01.08.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/430Elektroinštalačné práce10.08.201835/2018242Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/431oprava tlačiarne Canon09.07.2018telefon.47,04Ing. Vojtech Bódi40209911L.Novomeského 247979 01Rimavská Sobota
  DF2018/432RN - škola11.07.2018808,5ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/433teplo - ZŠ04.05.2018320121714,43Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/434Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD04.05.201832012541,4Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/435teplo - ZŠ09.07.2018320121515,84Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/436Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD09.07.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/437RN - šk.jedáleň za 6/201811.07.2018216,15ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/438Réžijné náklady ŠKD za 6/201811.07.201842,9ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/439Réžijné náklady CVČ za 6/201811.07.201831,35ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/440Služby virtuálnej knižnice13.07.2018VK/09/01/01218Komenský s.r.o43908977Park Mládeže04001Košice
  DF2018/441potraviny30.08.20182624,28Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/442potraviny30.08.2018268,37Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/443potraviny30.08.20183119,7Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/444potraviny30.08.2018171,11CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/445oprava ohrevného pultu27.08.2018telefon.121,61Gastromix - Šimino46272038Kružno 156Rimavská Sobota
  DF2018/446Poplatky za telefón - mobil ZŠ27.08.201834,67T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/447Tlačivá03.09.20184,24ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/448Konica - udržiavací poplatok06.08.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/449Montáž prietokových ohrievačov vody03.09.201836/201885,27Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/450administratíva a hospod. školy - sept. 201830.08.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/451Prvouka pre druhákov31.08.2018telef.145,2AITEC43829171810 00Bratislava
  DF2018/452činnosť technika požiarnej ochrany - škola03.09.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/453činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ03.09.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/454Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.08.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/455Mobil - ZŠ24.08.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/456Mobil - ZŠ24.08.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/457potraviny03.09.20182205,71Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/458potraviny06.09.2018116,51CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/459Elektrická energia - ZŠ01.08.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/460vodné, stočné ZŠ06.09.2018206200923363,78Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/461vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ06.09.2018206200923848,82Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/462Konica -kopírovacie služby06.09.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/463Internet06.09.201872Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/464Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka06.09.2018202035847929,28T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/465Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.09.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/466Právny kuriér pre školy ZŠ05.09.201859,5RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/467Právny kuriér pre školy ŚKD, CVČ, ŠJ05.09.201859,5RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/468potraviny10.09.20183459,12Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/469potraviny10.09.20182380,2Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/471Úrazové poistenie Školák10.09.20182401601649233,1Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/473Príslsušenstvo do počítačov11.09.201859,64Midinet IT, s.r.o.47430346831 06Bratislava
  DF2018/474Elektrická energia - šk.jedáleň01.08.2018643,6Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/475Elektrická energia - šk.jedáleň01.09.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/476toner do tlačiarne03.09.201814,99DATA SERVIS44149000505987 01Poltár
  DF2018/477potraviny11.09.20188317,52Astera, s.r.o.36238091Stromová 5911 01Trenčín
  DF2018/478potraviny11.09.2018415,58Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/479Remitenda - giga prepdplatné časopis01.09.201813digitalvisions, spol. s r.o.31343180Kladnianska 6081272Bratislava
  DF2018/480potraviny13.09.2018439,84Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/481poplatky za neoprávnené výdavky01.09.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/482poplatky za neoprávnené výdavky01.09.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/483Notebook Asus04.09.2018367,89Partner Retail s.r.o.48127124Klincová 3781272Bratislava 2
  DF2018/484odborný seminár10.09.201821Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/485montáž žalúzií28.08.2018409,48PRP - PLASTY, s.r.o.36623857395985 56Tomášovce
  DF2018/486obrus07.09.2018telefonická10,25RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/487tlačivá pre ŠKD18.09.2018e-mailom10,85ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/488oprava elektronického klávesového nástroja Yamaha18.09.2018telefonická50Majster34684441Mieru 3498014Lucenec
  DF2018/489kancelárske potreby-Diáre riaditeľa18.09.201826,4MEGGY36535290Zeleznicna stanica95173Jelenec
  DF2018/490potraviny14.09.20184179,23Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/491potraviny18.09.20184264,78Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/492potraviny21.09.20183796,94Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/493potraviny14.09.20181544,82CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/494potraviny18.09.20182786,38Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/495potraviny17.09.201814176,76Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/496potraviny18.09.2018446,2Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/497potraviny18.09.2018213,88Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/498Konica - udržiavací poplatok18.09.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/499konferencia riaditeľov základných škôl18.09.2018e-mailom116Združenie základných škôl Slovenska...Hlboká 4792101Piešťany
  DF2018/500Mobil - ZŠ24.09.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/501Mobil - ZŠ24.09.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/502Mobil - ŠJ24.09.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/503Poplatky za telefón - mobil ZŠ25.09.201840,57T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/504Konica - kopírovacie služby25.09.20184000361153,88Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/505Poistenie malých a stredných podnikateľov24.09.2018572002410795Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/506Poistenie zodpovednosti za škodu24.09.20182403275072113,65Generali poistovna35709332...Mlynske Nivy 181109Bratislava 1
  DF2018/507Mobil - ŠJ23.08.2018A798612231Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/508Vybavenie do škol.jedálne /lyžice,taniere,poháre/19.09.2018telefon.583,66Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák41231082195086 45Koprivnica
  DF2018/509oprava kuchynského robota21.09.2018telef.206,68Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/510potraviny26.09.201844,2Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/511potraviny26.09.2018618,72Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/512potraviny26.09.20182401,7Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/513potraviny26.09.20181049,19HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/514potraviny26.09.2018107,74HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/515Elektrická energia - ZŠ01.09.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/516Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.09.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/517obedy ZŠ - august, september 201807.09.2018186,3MF catering47982284442984 01Lučenec
  DF2018/518obedy ŠKD, ŠJ - august, september 201807.09.201875,9MF catering47982284442984 01Lučenec
  DF2018/519potraviny02.10.2018435,91Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/520potraviny28.09.20184187,1Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/521potraviny27.09.2018141015,37Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/522potraviny28.09.20183663,01Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/523potraviny02.10.20181948,66CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/524potraviny01.10.20182459,91Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/525potraviny02.10.20184104,68Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/526dokumentácia ZŠ - personálne riadenie 8/1822.08.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/527Maľované mapy17.09.2018telefon.105CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/528Maľované mapy17.09.2018210CBS spol.s.r.o36754749974 01Banská Bystrica
  DF2018/529kancelárske potreby - ŠJ12.03.2018telefon.39,23Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/530Systémová podpora01.10.2018U1154/201370MADE spol.s.r.o.36041688Lazovná974 01Banská Bystrica
  DF2018/531Konica -kopírovacie služby01.10.2018500260558,45Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/532prevoz stravy 3/201803.10.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/533čistiace prostriedky ŠJ03.10.201838/2018122,42RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/534motúz05.10.2018telefonická15,5RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/535Internet05.10.201818/1532/000172Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/536čistiace prostreidky05.10.201837,75Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/537čistiace prostreidky05.10.201830Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/538vodné, stočné ZŠ05.10.2018206200923442,59Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/539vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ05.10.20182062009231032,74Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/540Poplatky za telefón - ZŠ pevná linka05.10.2018202035847932,52T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/541Poplatky za telefón - pevná linka CVČ05.10.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/542činnosť technika požiarnej ochrany - škola05.10.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/543činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ05.10.201811/200927,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/544kancelárske potreby - ZŠ03.10.201841/2018132,88Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/545farby, utierky, lepidlo03.10.201839/201846,66RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/546učebné pomôcky pre ŠKD03.10.2018298,6Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/547teplo - ZŠ08.10.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/548Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD08.10.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/549oprava WC08.10.201842/2018101,38Roman Király - STAVOINŠT34794221Obrancov mieru 179987 01Poltár
  DF2018/550poplatky za neoprávnené výdavky01.10.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/551poplatky za neoprávnené výdavky01.10.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/552Oprava elektrického kotla v ŠJ08.10.2018telefon.932Szelec Attila109017951. mája 387935 36Jesenské
  DF2018/553elektroinštalčné práce08.10.201837/201877Róbert ŠVARC45396451987 01Poltár
  DF2018/554dokumentácia ZŠ - personálne riadenie sept. 1813.09.201886,55RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/555Plyn - školská jedáleň01.09.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/556Plyn - školská jedáleň01.10.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/557potraviny10.10.20183699,39Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/558potraviny10.10.2018618,07Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/559potraviny10.10.2018108,32HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/560potraviny10.10.20181053,91HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/561potraviny05.10.201814260,75Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/562potraviny05.10.20184459,34Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/563potraviny05.10.20187177,12Alfa bio, s.r.o.302304171974 05Kremnička
  DF2018/564Potraviny03.10.20185201,2JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/565potraviny08.10.20182615,16Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/566potraviny08.10.2018212,82Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/567potraviny08.10.2018429,09Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/568Súťaž CVČ - cezpoľný beh10.10.201843/2018110,32Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/569Učebné pomôcky pre žiakov v hm.núdzi10.10.2018730,4Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/570všeobecný materiál /sáčky/ - ŠJ10.10.2018telefon.11,5Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/571kontrola škodcov12.10.201845/2018105PRACTIX _MSG Pračko37752863Mýtna98553Mýtna 145
  DF2018/572oprava vodovodného potrubia17.10.201844,/201840Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/573Elektrická energia - ZŠ01.10.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/574Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.10.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/575Elektrická energia - šk.jedáleň01.10.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/576potraviny17.10.201811533,78CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/577potraviny17.10.20182257,32Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/578potraviny15.10.2018437,25Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/579potraviny15.10.201814808,5Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/580Konica -kopírovacie služby10.10.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/581vysávač15.10.201873,5Internet Mall Slovakia s.r.o.35950226Galvaniho 682104Bratislava
  DF2018/582potraviny18.10.20184292,46Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/583potraviny19.10.2018647,89Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/584potraviny19.10.20183640,2Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/585Réžijné náklady ŠKD za 9/201819.10.201870,95ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/586Réžijné náklady CVČ za 9/201819.10.201829,7ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/587RN - šk.jedáleň za 9/201819.10.2018227,7ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/588RN - škola 9/2018/19.10.2018872,85ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/589Občerstvenie pre účastníkov OK Timravina studnička20.10.201813/18/CVČ22,04ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/590Občerstvenie pre účastníkov cezpočného behu žiakov19.10.201812/18/CVČ39,2ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/591oprava tlačiarne Canon10.10.2018telefon.147,5Ing. Vojtech Bódi40209911L.Novomeského 247979 01Rimavská Sobota
  DF2018/592oprava grafiky22.10.2018276SFG sk, s.r.o.36788945Pekinská 13040 13Košice – mestská časť Sídlisko
  DF2018/593Dochádzka žiakov a zamestnancov22.10.201830ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/594Mobil - ŠJ24.10.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/595Mobil - ZŠ24.10.2018A798612236Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/596Mobil - ZŠ24.10.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/597potraviny24.10.2018107,38HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/598potraviny24.10.20181042,23HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/599potraviny24.10.2018692,39Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/600potraviny22.10.20182632,22Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/601potraviny22.10.2018448,31Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/602potraviny26.10.20183388,52Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/603potraviny25.10.201814380,6Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/604potraviny25.10.201846,71Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/605ALF-BOOK Interaktívne cvičenia17.10.2018telefon.299PcProfi44685173Vajanského080 01Prešov
  DF2018/606Internet05.11.201818/1532/000172Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/607Oprava vodovodného potrubia05.11.201846/201873,8Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/608Poplatky za telefón - mobil ZŠ05.11.201849,87T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/609potraviny05.11.201814581,13Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/610Potraviny05.11.20185253,2JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/611potraviny05.11.20184318,77Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/612potraviny05.11.20181805,27CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/613potraviny05.11.20182492,29Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/614potraviny07.11.20181043,54HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/615potraviny07.11.2018107,32HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/616potraviny08.11.2018435,72Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/617potraviny07.11.2018618,78Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/618potraviny09.11.20183550,37Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/619potraviny09.11.20184303,11Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/620potraviny09.11.20184236,7Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/621vodné, stočné ZŠ05.11.2018206200923545,51Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/622vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ05.11.20182062009231272,86Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/623Konica - udržiavací poplatok09.11.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/624Konica -kopírovacie služby09.11.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/625všeobecný materiál, kancelárske potreby - ŠJ07.11.201849/201828,04Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/626žiarivky - ZŠ07.11.201841/201820,6Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/627Poplatky za telefón - pevná linka CVČ07.11.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/628Poplatky za telefón - pevná linka ZŠ07.11.201829,26T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/629teplo - ŠKD, CVČ, ŠJ08.11.20182332,43Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/630teplo - ZŠ08.11.2018320121772,64Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/631činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ07.11.201827,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/632činnosť technika požiarnej ochrany - škola07.11.201811/200922,5Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/633RN - šk.jedáleň za 10/201808.11.2018259,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/634Réžijné náklady ŠKD za 10/201808.11.201877,55ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/635Réžijné náklady CVČ za 910201808.11.201847,85ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/636RN - škola 10/201808.11.2018924ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/637Komplexná školská agenda pre ZŠ09.11.201865,17ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/638Ocenenia na súťaž- "Okresné kolo vo vybíjanej"07.11.201884Martin Adamčík - MAAD41452534044 13Geča
  DF2018/639Ocenenia na súťaž- "Regionálne kolo vo vybíjanej"07.11.201847,84Martin Adamčík - MAAD41452534044 13Geča
  DF2018/640Konica - udržiavací poplatok05.11.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/641Účast.poplatok za kurz Informatika s Emilom 3.roč.05.11.201842Indícia, n.o.45736286Rovniakova 1585102Bratislava
  DF2018/642teplo - ZŠ06.09.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/643Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.09.201832012478,69Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/644personálne riadenie - 10/1825.10.201842,65RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/645prevoz stravy 10/201812.11.201884,19Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/646Materiál na technickú olympiádu12.11.201852/201876,56Raj dreva s.r.o.48089818164985 57Holiša
  DF2018/647MTZ na olympiádu v SJ a literatúre12.11.201853,/2018150,84Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/648Skartovačka, olej do skartovačky31.07.2018362,4B2B Partner, s.r.o.44413467Šulekova 281106Bratislava
  DF2018/649Rádioprehrávač, predl.kábel, zvonček14.11.201854/2018136,58Nay elektrodom35739487Hlboká 47841 05Bratislava
  DF2018/650oprava vodovodu v ŠJ14.11.201851/201830,72Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/651Oprava WC14.11.201851/2/2018128,17Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/652Manazment školy - november 201814.11.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/653MTZ na SJ a literatúru14.11.201853,/201875,95Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/654MTZ na streleckú súťaž14.11.201856/201860Poľovnícke potreby44975996Slobody98701Poltár
  DF2018/655servis projektorov14.11.2018telefon.100MB TECH BB s.r.o.36622524Zvolenská cesta 37974 01Banská Bystrica
  DF2018/656odborný seminár-účtovná závierka12.11.201821Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/657odborný seminár-odmeňovanie zamestnancov12.11.201821Regionálne vzdelavacie c31937306M.Tompu 297901Rimavská Sobota
  DF2018/658odborný seminár16.11.201835Balans - poradňa zdravého vývinu43747060Dolná 49967 01Kremnica
  DF2018/659potraviny15.11.20184158,59Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/660potraviny14.11.201846,72Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/661potraviny12.11.20182347,44Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/662potraviny19.11.20182354,69Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/663potraviny15.11.201814226,17Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/664Elektrická energia - ZŠ01.11.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/665Plyn - školská jedáleň01.11.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/666Elektrická energia - CVČ, ŠKD01.11.2018I_MM12230206,7Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/667Elektrická energia - šk.jedáleň01.11.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/668Kancelárske potreby20.11.201836Sponka, s.r.o.51132907Štefánikova 817020 01Púchov
  DF2018/669Občerstvenie účastníkov OK "Streľba zo vzduchovky22.11.201817/CVČ40ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/670potraviny20.11.20183643,17Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/671potraviny16.11.2018464,81Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/672potraviny19.11.201863,1Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/673potraviny21.11.2018107,38HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/674potraviny21.11.20181044,28HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/675potraviny26.11.2018441,51Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/676potraviny26.11.20182670,52Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/677Mobil - ŠJ27.11.2018A798612231,18Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/678Mobil - ZŠ27.11.2018A798612236,18Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/679Mobil27.11.2018A79861221Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/680pretláčanie kanalizácie27.11.2018telefon.120Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/681Poplatky za telefón - mobil27.11.201849,61T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/682oprava kanalizácie26.11.201857/2018140Marian Kiraly44614608Kpt. Náílepku 1027/3498501Kalinovo
  DF2018/683Tlačiarenské služby26.11.201847/201848,47Slovenská pošta, s.r.o.36631124Partizánska cesta97599Banská Bystrica
  DF2018/684vypracovanie dokumenácie -elektroinšt. práce v ŠJ26.11.20185/2018708J.K.E. s.r.o.36639885280985 02Breznička
  DF2018/685dokumentácia ZŠ - okt. 201816.11.201845,05RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/686administratíva a hospod. školy - nov. 201826.11.201841,45RAABE31791620Štefániková 1681104Bratislava
  DF2018/687odborný seminár26.11.201850Vzdelávacia agentúra IPEKO00000Jazmínová 3273960 01Zvolen
  DF2018/688potraviny30.11.20183703,86Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/689potraviny29.11.20184233,4Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/690potraviny28.11.2018619,4Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/691potraviny26.11.201814669,96Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/692potraviny26.11.20184210,66Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/693Prístup do databázy testov ALF SK17.10.2018telefon.199PcProfi44685173Vajanského080 01Prešov
  DF2018/694čistiace prostriedky30.11.201867,75Ille servis36226947Podjavorinskej 455/791401Trenčianska Teplá
  DF2018/695Prenájom rohoží15.11.201870401717,28Lindstrom, s.r.o.35742364Orešianska ulica 3917 71Trnava
  DF2018/696Občerstvenie na OK "Technická olympiáda"30.11.201819/CVČ26,34ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/697Občerstvenie na OK "Olympiáda zo SJL"30.11.201818/CVČ15,45ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/698ochranné krémy03.12.201880Krajčovič Rudolf - VOLCANO new33207763Lúčna 43917 71Trnava
  DF2018/699všeobecný materiál /sáčky/ - ŠJ04.12.2018telefon.24,89Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/700čistiace prostriedky ŠJ06.12.201860/2018121,71RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/701MTZ na OK v badmintone06.12.201861/2018179,78Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/702Občerstvenie na OK v badmintone žiakov a žiačok06.12.201820/CVČ10,8ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/703MTZ na "OK v Technickej olympiáde"05.12.201858/2018215,61RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/704Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.12.2018202035847920T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/705Obedy na OK Futsal žiakov07.12.201860Školská jedáleň pri ZŠ Málinec3599136498526Málinec
  DF2018/706poplatky za neoprávnené výdavky01.12.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/707poplatky za neoprávnené výdavky01.12.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/708Internet06.12.201818/1532/000120Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/709potraviny03.12.20182302,16Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/710potraviny06.12.20181040,42HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/711potraviny03.12.201812456,11CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/712potraviny06.12.2018107,38HOOK36216224Toryská 6040 01Košice
  DF2018/713potraviny10.12.201844,2Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/714potraviny06.12.2018693,88Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/715potraviny06.12.20184159,84Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/716potraviny06.12.201814227,1Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/717potraviny11.12.20183485,61Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/718potraviny11.12.20182387,45Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/719Potraviny11.12.20185414,1JADACH s.r.o.46177167Partizánska 154987 01Poltár
  DF2018/720Plyn - školská jedáleň03.12.2018121Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/721Elektrická energia - šk.jedáleň03.12.2018640Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/722potraviny14.12.201814160,12Tatranská mliekareň3165436326060 01Kežmarok
  DF2018/723potraviny17.12.201848,4Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/724potraviny17.12.20182259,61Inmedia..36019208.Námestie SNP960 01Zvolen
  DF2018/725potraviny13.12.20184263,26Chrien s. r. o.36008338...Lieskovska cesta 1396001Zvolen
  DF2018/726potraviny17.12.2018616,3Ján Bobro34324810962 05Krivec
  DF2018/727potraviny13.12.2018439,45Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/728obedy - OK basketbalku žiakov a žiačok okresku PT19.12.201820/19/CVČ198Školská jedáleň Kalinovo42302188SNP 15898501Kalinovo
  DF2018/729vodné, stočné ŠJ, ŠKD, CVČ10.12.20182062009231169,87Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/730Komplexná školská agenda ŠKD,ŠJ,CVČ09.11.2018195,49ŠEVT31331131Cementárenská cesta97472Banská Bystrica
  DF2018/731Termoizolačné nádoby11.12.2018844,85Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák41231082195086 45Koprivnica
  DF2018/732servis el. výťahov19.12.2018115,2HAVIT1086610898501Velka Ves
  DF2018/733prevoz stravy 11,12/201820.12.2018147,34Mestský podnik služieb37958348Továrenská 497/1598701Poltár
  DF2018/734potraviny21.12.201845,87Koliba464369613057962 05Hriňová
  DF2018/735potraviny21.12.20183765,8Roman Michálek43947590Pionierska 122987 01Poltár
  DF2018/736potraviny21.12.201811651,07CZ Market Ing. Zuzana Kubaliaková34796045Družby 76987 01Poltár
  DF2018/737Prenájom rohoží12.12.201870401724,58Lindstrom, s.r.o.35742364Orešianska ulica 3917 71Trnava
  DF2018/738Menuboxy18.12.2018e-mailom40,7Hedonia36536415Dvorčianska 7494905Nitra
  DF2018/739Posúdenie dokumentácie10.12.2018e-mailom120Technická inšpekcia, a.s.36653004Trnavská cesta 5682101Bratislava
  DF2018/740Poplatky za telefón - pevná linka CVČ06.12.2018202035847933,09T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/741vodné, stočné ZŠ10.12.2018206200923501,36Veolia366440398401Lucenec
  DF2018/745poplatky za neoprávnené výdavky01.11.201824Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/746poplatky za neoprávnené výdavky01.11.2018206Ministerstvo školstva...Hanulova81782Bratislava
  DF2018/747ochranné krémy03.12.201880Krajčovič Rudolf - VOLCANO new33207763Lúčna 43917 71Trnava
  DF2018/748Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.09.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/749Teplo ŠJ, CVČ, ŠKD06.09.2018320121515,83Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/750teplo - ŠKD, CVČ, ŠJ06.12.20183400Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár
  DF2018/751Elektrická energia01.12.2018I_MM12230323,3Stredosloven. energetika36403008Republiky 501047Zilina
  DF2018/752Konica - udržiavací poplatok10.12.201840003616Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/753Mobil - ZŠ27.12.20181Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/754Mobil - ZŠ27.12.201843Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/755Mobil - ŠJ27.12.201831Orange35697270Prievozska 6/A82109Bratislava
  DF2018/756Konica -kopírovacie služby10.12.2018500260537,21Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/757Réžijné náklady CVČ za 11/201812.12.201839,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/758činnosť TPO-ŠJ,ŠKD,CVČ06.12.201850Ján Grendel44877307B.S.Timravy98501Kalinovo
  DF2018/759Internet06.12.201818/1532/000152Antik Telecom36191400Čárskeho 10040 01Košice
  DF2018/760Réžijné náklady ŠKD za 11/201812.12.201872,6ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/761RN - šk.jedáleň za 11/201812.12.2018259,05ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/762Poplatky za telefón - mobil ZŠ27.12.2018138,41T...Com35763469Nám.slobody 681762Bratislava
  DF2018/763žiarivky04.12.2018telefon.41,21Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/764odborný posudok06.12.201804/201890ZI consulting, spol. s r.o.47172673M.R.Štefánika 5204979 01Rimavská Sobota
  DF2018/765príslušenstvo PC-sluchátka,adaptér /žiaci zo SZP/12.12.201863/2018143,45Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/766oprava vodovodného potrubia10.12.2018telefon.168,94Milan Uhrín45921091Fučíková 62698701Poltár
  DF2018/767Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP12.12.201864/2018179,95Promar36058530Zelené 198701Poltár
  DF2018/768servis počítačov a projektorov11.12.201862/2018240MB TECH BB s.r.o.36622524Zvolenská cesta 37974 01Banská Bystrica
  DF2018/769čistiace prostriedky ZŠ05.12.201848/2018446,37RETRO Lc45512205Podjavorinskej 2198401Lučenec
  DF2018/770Konica -kopírovacie služby27.12.20185002605188,58Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/771Konica -kopírovacie služby27.12.20184000361558,59Konica Minolta31338551Čerňyševského 1085101Bratislava 3
  DF2018/772RN - škola12.12.2018915,75ZS37831534Slobody 298701Poltár
  DF2018/773teplo - ZŠ06.12.2018396,52Poltárska energetická s.r.o3684441ulica 13. januára 1998701Poltár

  Faktúry 2017:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2017 (132 stiahnutí)

  Faktúry 2016:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2016 (166 stiahnutí)

  Faktúry 2015:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2015 (169 stiahnutí)

  Faktúry 2014:

  Štruktúrované faktúry - Základná škola 2014 (197 stiahnutí)

  Faktúry do 2013:

  Štruktúrovaná faktúra - ZŠ_2013 (139 stiahnutí)
  Štruktúrovaná faktúra - ZŠ_2012 (136 stiahnutí)
  Šimino (125 stiahnutí)
  klajstaf 22_12_11 (131 stiahnutí)
  Jahôdka_21_12_11 (140 stiahnutí)
  Proming (181 stiahnutí)
  klajstaf december (143 stiahnutí)
  klajstaf november (121 stiahnutí)
  daffer december (136 stiahnutí)
  daffer september (156 stiahnutí)
  Minolta Konica (146 stiahnutí)
  GPM VOZ (187 stiahnutí)
  Hmotná núdza (130 stiahnutí)
  Promar (249 stiahnutí)
  Inmedia (197 stiahnutí)
  Nociarová (136 stiahnutí)
  Nociar (102 stiahnutí)
  Meggy (142 stiahnutí)
  Jahôdka_17_4_11 (127 stiahnutí)
  Jahôdka_28_3_11 (99 stiahnutí)
  Filipiak (169 stiahnutí)
  daffer_19_9_11 (123 stiahnutí)
  daffer_15_8_11 (139 stiahnutí)
  daffer_4_3_11 (124 stiahnutí)
  Zoznam - faktúry 2011/2012 (160 stiahnutí)

 • Objednávky 2019:

  Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Objednávky ZŠ Slobody Poltár – 2019

  Objednávky 2018:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2018 (194 stiahnutí)

  Objednávky 2017:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2017 (237 stiahnutí)

  Objednávky 2016:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2016 (225 stiahnutí)

  Objednávky 2015:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2015 (225 stiahnutí)

  Objednávky 2014:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2014 (236 stiahnutí)

  Objednávky do 2013:

  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2013 (136 stiahnutí)
  Štruktúrované objednávky - Základná škola 2012 (107 stiahnutí)
  03_2011 (159 stiahnutí)
  Meggy (130 stiahnutí)
  Nociar (164 stiahnutí)
  Nociarová (128 stiahnutí)
  adamove (130 stiahnutí)
  dallas_1 (118 stiahnutí)
  dallas_11 (118 stiahnutí)
  dallas_24 (140 stiahnutí)
  dallas_32 (143 stiahnutí)
  dallas_38 (127 stiahnutí)
  drogeria_nociarova (103 stiahnutí)
  elektro_d_35 (148 stiahnutí)
  gastrolux (126 stiahnutí)
  elektro_d_37 (116 stiahnutí)
  kocisova_songie (130 stiahnutí)
  manfild (181 stiahnutí)
  mariana_nociarova_22 (149 stiahnutí)
  mariana_nociarova_30 (147 stiahnutí)
  meggy (136 stiahnutí)
  mariana_nociarova_31 (138 stiahnutí)
  mikrdab (125 stiahnutí)
  mks (162 stiahnutí)
  novhas_26 (147 stiahnutí)
  novhas_33a (148 stiahnutí)
  portret_sro (137 stiahnutí)
  promar_24 (137 stiahnutí)
  promar_27 (169 stiahnutí)
  promar_28 (156 stiahnutí)
  promar_39 (153 stiahnutí)
  promar_41 (99 stiahnutí)
  revizia_tv (146 stiahnutí)
  sevt_19 (152 stiahnutí)
  sevt_tv (157 stiahnutí)
  simino_12 (141 stiahnutí)
  simino_23 (110 stiahnutí)
  spool_as (179 stiahnutí)
  titi_clear_36 (127 stiahnutí)
  titi_clear_44 (122 stiahnutí)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.