História Základnej školy, Slobody 2, Poltár

Výstavba Základnej školy na ulici Slobody 2 sa začala v júni 1976.

Stavbu realizovali Pozemné stavby, n. p. Banská Bystrica, investorom bola STAVOINVESTA 110 Banská Bystrica. Išlo o jednoposchodovú panelovú budovu s átriom; typ – montovaný skelet. Budova obsahuje 18 tried, jedáleň, kuchyňu, telocvične, kabinety, dielne, špeciálne učebne, sociálne zariadenia, byt pre školníka a športový areál.

Celkové náklady na budovu dosiahli hodnotu 22 miliónov Kčs. Učebňová časť a sociálne zariadenia boli kolaudované 31. 8. 1984. Telocvične boli kolaudované 29. 12. 1984.

OFICIÁLNE VYUČOVANIE SA ZAČALO 3. SEPTEMBRA 1984.

VTEDAJŠIE VEDENIE ŠKOLY:

Riaditeľ: Mgr. Milan Fehér

Zástupcovia riaditeľa: Mgr. Elza Dodoková, Ján Školník

Počet pedagogických pracovníkov k 3. 9. 1984 bol 37 – 28 žien a 9 mužov.

Zo ZŠ 1. – 4. roč. prešli:

O. Školníková, M. Talánová, E. Račková, Sabová, M. Mäkká,
A. Országhová, Ľ. Škopíková, Trčanová, M. Poláková, E. Grexová, D. Jakubová,
J. Gašparovičová, D. Líšková, A. Kmeťová, E. Kačániová, J. Eibnerová, E. Fuseková,
P. Jánošík, J. Nociar, M. Košťálik, F. Gajdošík, D. Gajdošíková, K. Koróni,, P. Sýkora,
H. Vrbiniaková, E. Zdútová, V. Balajová.

Zo ZŠ v Uhorskom nastúpili: I. Beník, M. Koldová, E. Košťáliková, M Kamasová, O. Bálintová, Ďalej nastúpili: Sanislóová, I. Sihelská a E. Iždinská.

Na novej ZŠ boli vytvorené v 1. – 4. roč. 4 triedy so 106 žiakmi a v ročníkoch 5. – 8. 20 tried s počtom žiakov 496

VEDENIE ŠKOLY

  • 1984 – 1990

Riaditeľ: Mgr. Milan Fehér
Zástupcovia: Mgr. Elza Dodoková, Ján Školník

  • 1990 – 1992

Riaditeľ: Mgr. Milan Fehér
Zástupcovia: Mgr. Anna Kmeťová, Mgr. Mária Mäkká

  • 1992 – 1999

Riaditeľ: Mgr. Mária Mäkká
Zástupcovia: Mgr. Anna Kmeťová, Mgr. Pavol Sýkora

  • 1999 – 2001

Riaditeľ: Mgr. Mária Mäkká
Zástupcovia: Mgr. Darina Líšková, Mgr. Pavol Sýkora

  • 2001 – 2002

Riaditeľ: Mgr. Július Slavkovský
Zástupcovia: Mgr. Darina Líšková, Mgr. Pavol Sýkora

  • 2002 – 2008

Riaditeľ: Mgr. Július Slavkovský
Zástupcovia: Mgr. Darina Líšková, Mgr. Ladislav Beňuš

  • 2008 – 2010

Riaditeľ: Mgr. Július Slavkovský
Zástupcovia: Mgr. Andrea Nociarová, Mgr. Ladislav Beňuš

  • 2010 – doposiaľ

Riaditeľ: Mgr. Július Slavkovský
Zástupcovia: Mgr. Andrea Nociarová, PaedDr. Peter Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.