Personálne obsadenie – 2019/20

Organizačná štruktúra riadenia školy

Riaditeľ školy 
Mgr. Slavkovský Júliusriaditelzsslobody.sk
Zástupcovia riaditeľa 
Mgr. Nociarová Andrea- zástupkyňa pre I. stupeňnociarovazsslobody.sk
PaedDr. Kostka Peter- zástupca pre II. stupeňkostkazsslobody.sk
Pedagogickí zamestnanci I. stupeňTriedaE-mail
Mgr. Slaniniaková Erika

01

I. A
slaniniakovazsslobody.sk
Mgr. Melicherová Michaela

02

I. B
melicherovazsslobody.sk
Mgr. Miková Jana

03

II. A
mikovazsslobody.sk
Mgr. Rončáková Anna

04

II. B
roncakovazsslobody.sk
Mgr. Damrélyová Jana

05

III. A
damrelyovazsslobody.sk
Mgr. Budiačová Adriana

06

III. B
budiacovazsslobody.sk
Mgr. Véghová Milada

07

IV. A
veghovazsslobody.sk
Mgr. Jánošíková Iveta

08

janosikovazsslobody.sk
Pedagogickí zamestnanci II. stupeňTriedaE-mail
Mgr. Straško Miroslav

09

V. A
straskozsslobody.sk
PaedDr. Bokorová Zuzana

10

V. B
bokorovazsslobody.sk
Mgr. Sihelský Michal

11

VI. A
sihelskyzsslobody.sk
Mgr. Urbančok Radoslav

12

VI. B
urbancokzsslobody.sk
Mgr. Murínová Nadežda

13

VII. A
murinovazsslobody.sk
Mgr. Halajová Katarína

14

VII. B
halajovazsslobody.sk
Mgr. Sihelská Iveta

15

VIII. A
sihelskazsslobody.sk
Mgr. Oravcová Zdenka

16

VIII. B
oravcovazsslobody.sk
Mgr. Kálmánová Alena

17

IX. A
kalmanovazsslobody.sk
Mgr. Tužinský Drahomír

18

IX. B
tuzinskyzsslobody.sk
Mgr. Balca Branislav

20

balcazsslobody.sk
Mgr. Brezinová Markéta

21

brezinovazsslobody.sk
Mgr. Fungáčová Katarína

22

fungacovazsslobody.sk
Mgr. Tužinská Ivica

19

tuzinskazsslobody.sk
Špeciálny pedagógTriedaE-mail
PhDr. Obrtalová Zdenkaobrtalovazsslobody.sk
Mgr. Marcineková Jana

24

ŠPEC1
marcinekovazsslobody.sk
Mgr. Kamenská Iveta

24

ŠPEC2
kamenskazsslobody.sk
Asistenti učiteľaE-mail
Jahôdková Beátajahodkovazsslobody.sk
Mgr. Koróniová Petronelakoroniovazsslobody.sk
Kumanová Dagmarkumanovazsslobody.sk
Majanová Luciamajanovazsslobody.sk
Ing. Pribilincová Máriapribilincovazsslobody.sk
Bc. Skypalová Gabrielaskypalovazsslobody.sk
Materská dovolenkaE-mail
-
Vychovávateľky ŠKDE-mail
Golianová Stelagolianovazsslobody.sk
Lašáková Dianalasakovazsslobody.sk
Mgr. Vóglová Michaelavoglovazsslobody.sk
CVČE-mail
Michalove Máriacvczsslobody.sk
Očenášová Vladimíraocenasovazsslobody.sk
Stravovanie - školská kuchyňa a jedáleňE-mail
Királyová Marcela - vedúca ZŠSjedalenzsslobody.sk
Fazekašová Marcela
Kýpeťová Vlasta
Ľalíková Beata
Milanová Miroslava
Štromajerová Lucia
Štulrajterová Ľubica
Tóčiková Darina
Urdová Anna
Vetráková Marcela
Upratovanie
Hazuchová Mária
Laudárová Alica
Rovňanová Jaroslava
Strungová Mária
Vrábeľová Anna
Personalista, účtovníkE-mail
Čániová Janacaniovazsslobody.sk
Ing. Vincová Janavincovazsslobody.sk
THPE-mail
Kočišová Gabrielakocisovazsslobody.sk
Mgr. Kureková Jana
Bezpečnostný technik
Grendel Ján

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.