Personálne obsadenie – 2018/19

pedag-2017-18

Na stiahnutie:Organizačná štruktúra riadenia školy

Riaditeľ školy 
Mgr. Slavkovský Júliusriaditelzsslobody.sk
Zástupcovia riaditeľa 
Mgr. Nociarová Andrea- zástupkyňa pre I. stupeňnociarovazsslobody.sk
PaedDr. Kostka Peter- zástupca pre II. stupeňkostkazsslobody.sk
Pedagogickí zamestnanci I. stupeňTriedaE-mail
Mgr. Miková Jana

01

I. A
mikovazsslobody.sk
Mgr. Rončáková Anna

02

I. B
roncakovazsslobody.sk
Mgr. Slaniniaková Erika

03

II. A
slaniniakovazsslobody.sk
Mgr. Melicherová Michaela

04

II. B
melicherovazsslobody.sk
Mgr. Véghová Milada

05

III. A
veghovazsslobody.sk
Mgr. Damrélyová Jana

06

IV. A
damrelyovazsslobody.sk
Mgr. Budiačová Adriana

07

IV. B
budiacovazsslobody.sk
Mgr. Jánošíková Iveta

08

janosikovazsslobody.sk
Pedagogickí zamestnanci II. stupeňTriedaE-mail
Mgr. Sihelský Michal

09

V. A
sihelskyzsslobody.sk
Mgr. Urbančok Radoslav

11

V. B
urbancokzsslobody.sk
Mgr. Murínová Nadežda

10

VI. A
murinovazsslobody.sk
Mgr. Halajová Katarína

12

VI. B
halajovazsslobody.sk
Mgr. Mäkká Mária

13

VII. A
makkazsslobody.sk
Mgr. Oravcová Zdenka

14

VII. B
oravcovazsslobody.sk
Mgr. Kálmánová Alena

15

VIII. A
kalmanovazsslobody.sk
Mgr. Tužinský Drahomír

16

VIII. B
tuzinskyzsslobody.sk
PaedDr. Bokorová Zuzana

17

IX. A
bokorovazsslobody.sk
Mgr. Tužinská Ivica

18

IX. B
tuzinskazsslobody.sk
Mgr. Balcová Vladimíra

19

balcovazsslobody.sk
Mgr. Fungáčová Katarína

20

fungacovazsslobody.sk
Mgr. Sihelská Iveta

21

sihelskazsslobody.sk
Mgr. Straško Miroslav

22

straskozsslobody.sk
Špeciálny pedagógTriedaE-mail
PhDr. Obrtalová Zdenkaobrtalovazsslobody.sk
Mgr. Marcineková Jana

24

ŠPEC1
marcinekovazsslobody.sk
Mgr. Kamenská Iveta

24

ŠPEC2
kamenskazsslobody.sk
Asistenti učiteľaE-mail
Jahôdková Beátajahodkovazsslobody.sk
Mgr. Koróniová Petronelakoroniovazsslobody.sk
Kumanová Dagmarkumanovazsslobody.sk
Majanová Luciamajanovazsslobody.sk
Ing. Pribilincová Máriapribilincovazsslobody.sk
Bc. Skypalová Gabrielaskypalovazsslobody.sk
Materská dovolenkaE-mail
-
Vychovávateľky ŠKDE-mail
Balogová Dianabalogovazsslobody.sk
Golianová Stelagolianovazsslobody.sk
Mgr. Vóglová Michaelavoglovazsslobody.sk
CVČE-mail
Michalove Máriacvczsslobody.sk
Očenášová Vladimíraocenasovazsslobody.sk
Stravovanie - školská kuchyňa a jedáleňE-mail
Királyová Marcela - vedúca ZŠSjedalenzsslobody.sk
Čonková Anna
Fazekašová Marcela
Kýpeťová Vlasta
Ľalíková Beata
Milanová Miroslava
Štromajerová Lucia
Tóčiková Darina
Urdová Anna
Vetráková Marcela
Zavažanová Ľubica
Upratovanie
Hazuchová Mária
Laudárová Alica
Rovňanová Jaroslava
Strungová Mária
Vrábeľová Anna
Personalista, účtovníkE-mail
Čániová Janacaniovazsslobody.sk
Ing. Vincová Janavincovazsslobody.sk
THPE-mail
Kočišová Gabrielakocisovazsslobody.sk
Bezpečnostný technik
Grendel Ján

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.