Prosíme Vás o 2% z daní pre naše Rodičovské združenie

Vážení rodičia, ako iste viete, zákon Vám umožňuje darovať 2% z vašich daní z príjmov neziskovým organizáciám. Aj tento rok sa naše Rodičovské združenie uchádza o získanie týchto prostriedkov. Z vyzbieraných peňazí pomáhame zakúpiť škole inventár na krajšie, kvalitnejšie a tiež zaujímavejšie zabezpečenie vzdelania Vašich detí, prípadne prispievame na vzdelávacie aktivity.
Ak ste sa rozhodli dobrovoľne prispieť 2% zaplatenej dane za minulý rok našej NOVEJ škole, v mene všetkých detí Vám ďakujeme.

Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ s predvyplnenými údajmi o prijímateľovi je k dispozícii na stiahnutie nižšie v tomto príspevku, alebo si ho záujemcovia môžu vyzdvihnúť u pani G. Kočišovej – tajomníčky školy v kancelárii na prízemí školy, č. d. 59.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane – zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup:

  1. Poskytovateľ si u svojho zamestnávateľa vyzdvihne tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
  2. Vypočíta sa suma zodpovedajúca 2% zo zaplatenej dane (zaplatená daň x 0,02)
  3. Táto suma musí byť minimálne 3€
  4. Vyplní sa tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane“
  5. Poskytovateľ doručí Potvrdenie o zaplatení dane + vyplnený formulár priamo na príslušný Daňový úrad (pre nás DÚ Lučenec), prípadne doručí tlačivo do našej základnej školy p. G. Kočišovej tajomníčke školy (č.d. 59) do 22. 4. 2024 a škola zabezpečí jeho doručenie na DÚ.

Ponúkame Vám na stiahnutie
Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatenej dane:

Stiahnúť “Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatenej dane” Vyhlásenie-o-poukázaní-podielu-zaplatenej-dane-z-príjmov-FO.pdf – Stiahnuté 34 krát – 101 KB

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.