Prosíme Vás o 2% z daní pre naše Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Základnej škole Slobody 2, Poltár, oznamuje rodičom žiakov a širokej verejnosti, že je prijímateľom 2% z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ s predvyplnenými údajmi o prijímateľovi je k dispozícii na stiahnutie nižšie v tomto príspevku, alebo si ho záujemcovia môžu vyzdvihnúť u pani G. Kočišovej – tajomníčky školy v kancelárii na prízemí č.d. 59.

Postup:

  1. Poskytovateľ si u svojho zamestnávateľa vyzdvihne tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
  2. Vypočíta sa suma zodpovedajúca 2% zo zaplatenej dane (zaplatená daň x 0,02)
  3. Táto suma musí byť minimálne 3€
  4. Vyplní sa tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane“
  5. Poskytovateľ doručí Potvrdenie o zaplatení dane + vyplnený formulár priamo na príslušný Daňový úrad (pre nás DÚ Lučenec) do 30. 4. 2019, prípadne doručí tlačivo do našej základnej školy p. G. Kočišovej tajomníčke školy (č.d. 59) do 23. 4. 2019 a škola zabezpečí jeho doručenie na DÚ.

Ponúkame Vám na stiahnutie
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane:

Stiahnúť “Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatenej dane” vyhlasenie-2019-dp-2018-zsslobody.pdf – Stiahnuté 70 krát – 128 KB

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.