Prihláška do ŠKD na šk. rok 2020/21

Vážení rodičia.
Ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2020/21 navštevovalo Školský klub detí, žiadosť je potrebné vyplniť a do podateľne školy (p. G. Kočišová) doručiť najneskôr do 30. júna 2020.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.