2.B na návšteve u hasičov – 16. október 2019

V predmete prvouka sa žiaci 2. ročníka učia aj o tom, ako sa zachovať, ak sa staneme účastníkmi nebezpečnej situácie. Podľa druhu situácie môžeme pomôcť privolaním zdravotnej pomoci, polície, alebo hasičov.
Pre lepšie zapamätanie a zážitok sme navštívili pracovisko Hasičského a záchranného zboru v Poltári. Počas našej návštevy sme videli modelovú situáciu – zásah hasičov pri ochrane majetku. Oboznámili sme sa a vyskúšali niektoré časti výstroja hasičov, ktoré používajú pri výkone povolania.
Venovali nám kus zo svojho času a odpovedali na všetky naše zvedavé otázky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. A. Rončáková

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.