Dištančná výučba na 2. stupni od 26. októbra 2020

Dobrý deň.
Ako už určite viete, od pondelka 26. októbra prechádzajú všetky triedy 2. stupňa ZŠ na dištančnú formu výučby. Vyučovať sa bude podľa platného rozvrhu s miernymi zmenami. Ďalšie informácie nájdete v priloženom ozname.

1. Celá organizácia výučby a komunikácia bude prebiehať cez EduPage – https://zsslobody.edupage.org/.
2. Online vyučovacie hodiny budeme organizovať cez aplikáciu Google Meet – môžete si ju stiahnuť v Google Play alebo App Store, prípadne používať vo webovom prehliadači počítača na adrese https://meet.google.com/.
3. Odkazy na online vyučovacie hodiny nájdu žiaci v aplikácii EduPage pri jednotlivých vyučovacích hodinách.
4. Na to, aby sme sa pri online hodinách všetci dobre videli a počuli, používajte prosím podľa možností webkameru a pripojené slúchadlá s mikrofónom. V čase, keď nič nehovoríte, vypínajte si mikrofón.
5. Prosíme žiakov, aby sa na online vyučovacie hodiny Google Meet prihlasovali až v čase prestávky pred danou vyučovacou hodinou, nie skôr.
6. V EduPage nájdu žiaci tiež preberané učivo so zadanými samostatnými úlohami pre prípad, že sa im kvôli technickým problémom nepodarí pripojiť na online hodinu. Odovzdať vypracované samostatné úlohy bude možné priamo cez aplikáciu EduPage napr. priložením fotografie s odfotenými vypracovanými úlohami.

Niektorí rodičia NESPRÁVNE použili na prihlásenie do svojich mobilných aplikácií žiacke prihlasovacie údaje, ktoré dostali žiaci od svojich triednych učiteliek a učiteľov. Tieto prihlasovacie údaje sú určené výhradne žiakom. Rodičia na prihlásenie používajú ako prihlasovacie meno svoju e-mailovú adresu. Ak ešte nepoznáte svoje heslo, kontaktujte svojho triedneho učiteľa, prípadne si pri prihlasovaní na adrese https://zsslobody.edupage.org/ zvoľte možnosť „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“. Po zadaní e-mailovej adresy Vám do mailu príde heslo.

Prajeme Vám pevné zdravie a držme si všetci spoločne palce. 😊

V prípade technických problémov, či ďalších otázok nás môžete kontaktovať cez EduPage, alebo mailom na web@zsslobody.sk.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.