Ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022

 1. Šachový veľmajster
 2. Počítačový
 3. Rozprávajme sa po anglicky
 4. Tvorivé ruky
 5. Majsterko
 6. Párty kuchárka
 7. Volejbal – začiatočníci
 8. Volejbal – pokročilí
 9. Futbal – začiatočníci
 10. Futbal – pokročilí
 11. Mladý hasič
 12. Umelecký prednes
 13. Všetko vypočítam
 14. Zábavná slovenčina
 15. Vybíjaná
 16. Prehadzovaná
 17. Remeselné zručnosti

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.