Dejepisná olympiáda – okresné a krajské kolo

Dejepisná olympiádaŽiaci našej ZŠ sa znova úspešne prezentovali na obvodnom kole dejepisnej olympiády. Vo všetkých kategóriách sme získali popredné miesta.

V kategórii F – žiaci 6. ročníka – sa na 2. mieste umiestnil Milan Sabó /6.A trieda/, v kategórii E – žiaci 7. ročníka – sa na 1. mieste umiestnila Katarína Kantorová / 7. B trieda/, na 2. mieste Ivetka Uhlárová /7. A trieda/, v kategórii D – žiaci 8. ročníka – na 1. mieste sa umiestnil Tomáš Táčik /8.A trieda/ a napokon v kategórii C – žiaci 9. ročníka – na 1. mieste sa umiestnil Martin Beľa a na 2. mieste Patrik Grexa /obidvaja z 9. A triedy/.

Všetci získali ocenenie riešiteľ, okrem Martina Beľu a Patrika Grexu, pretože ako jediní boli spomedzi všetkých súťažiacich sa stali úspešnými riešiteľmi. Dosiahnuté výsledky nás potešili, pretože zodpovedali snaženiu, ktoré žiaci vynaložili pri príprave na olympiádu.

Martin Beľa a Patrik Grexa zodpovedne reprezentovali našu školu a tiež aj náš obvod na krajskej olympiáde, pretože sa tiež stali úspešnými riešiteľmi – Martin Beľa sa umiestnil na 4.mieste a Patrik Grexa na 6. mieste. Všetkým naším riešiteľom dejepisnej olympiády touto cestou ďakujeme a prajeme im veľa chuti k získavaniu ďalších vedomostí z histórie.

Mgr. Ivica Tužinská

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.