Deň Zeme – 22. apríl 2021

Dátum 22. apríl je už niekoľko rokov venovaný našej planéte. Aby sme všetci porozmýšľali, čo pre nás znamená a ako by sme mohli zmierniť jej čoraz väčšie trápenie. Počasie nám nedovolilo uskutočniť aktivity vonku, preto každá pani učiteľka pripravila svojim žiakom program v triede. Niektorí pozerali motivačné videá na separáciu odpadu, reportáže, ako ubližuje odpad živočíchom na súši aj vo vode, ako šetriť vodou či elektrinou… Niektorí sa snažili sformulovať praktické a žiakmi i rodinami zrealizovateľné návrhy na zníženie odpadu… Mnohé triedy vyrobili aj krásne výtvarné diela, ktoré nám budú tieto informácie a naše „odhodlanie pomôcť Zemi“ pripomínať.
Vieme, že na ňu treba myslieť každý deň, nie len 22. apríla a preto stále pokračujeme v malých krokoch a aktivitách. Niekoľko nás ešte len čaká… 😁

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.