Kampaň červené stužky – 27. november 2018

V tomto školskom roku sa v mesiaci november a december naša škola zúčastnila kampane Červené stužky, ktorá bola zameraná na prevenciu AIDS. So žiakmi sme uskutočnili nasledovné aktivity: žiaci zhotovovali projekty, nosili červené stužky, overili si vedomosti o víruse HIV a ochorení AIDS, pozerali dokumentárny film Anjeli, ktorý sa stretol s ich naozajstným záujmom a žiaci 9. ročníka absolvovali prednášku spojenú s besedou, ktorú pre nich pripravili študentky SZŠ v Lučenci. Uvedenými aktivitami si prehĺbili svoje vedomosti z danej problematiky a uvedomili význam prevencie AIDS.

Mgr. I. Tužinská

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.