Kloktacie testy – informácia pre rodičov

Foto: TASR

Foto: TASR

Vážení rodičia,
na základe informácie z ministerstva školstva SR v ktorej sa predpokladá zlepšovanie epidemiologickej situácie po veľkonočných prázdninách, sa uvažuje s postupným nástupom žiakov II. stupňa na prezenčnú formu vyučovania.
Nástup do školy je podmienený podľa COVID automatu pretestovaním žiakov, ako aj ich zákonných zástupcov z dôvodu vylúčenia ochorenia COVID-19, čím sa zabezpečuje bezpečné prostredie pre žiakov, ako aj zamestnancov školy a zamedzuje sa nekontrolovanému šíreniu ochorenia.

Testovanie žiakov a zákonných zástupcov môže byť vykonané:

  1. Antigénovým testom – žiak aj zákonný zástupca, individuálne na MOM
  2. Kloktacím testom – len žiak II. stupňa, v škole na základe predošlého písomného súhlasu rodiča (tlačivo 1A_BBkraj a 1B) s vykonaním uvedeného testu. Dva uvedené tlačivá musí zákonný zástupca v písomnej podobe doručiť do školy najneskôr dňa 29.03.2021 do 12:00h.

Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

Poznámka:
Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).
Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov).

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Bližšie informácie:
www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

V Poltári dňa 25.03.2021

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.