Komparo – 4. ročník – 4. máj 2018

4. mája 2018 sa na našej škole konalo celoslovenské testovanie žiakov štvrtého ročníka. Naši štvrtáci sa popasovali s mnohými úlohami z predmetov matematika, slovenský jazyk, prírodoveda a vlastiveda, ktoré im boli zadané. Veríme, že dosiahnu čo najlepšie výsledky.

Fotogaléria:

Mgr. M. Véghová

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.