Náboj Junior v podaní našich žiakov – 25. november 2016

Osem žiakov našej školy sa 25. novembra 2016 zúčastnilo medzinárodnej vedomostnej súťaže Náboj v kategórii Junior. V Lučenci súťažilo celkovo 13 tímov. Naša škola mala v súťaži 2 tímy.

Ako uvádza oficiálna stránka súťaže, „Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

4. miesto v záverečnom zúčtovaní získalo družstvo v zložení: Kristína Barkáčová (8), Viktor Dreisig (8), Erik Paraj (9) a Marek Skrutek (9). 11. miesto získalo družstvo: Michal Lauko (9), Simona Lempochnerová (9), Marcel Nociar (8) a Patrik Pravda (8). Žiaci sa s takýmto druhom súťaže stretli prvýkrát, no podľa ich slov sa radi zapoja do podobných súťaží aj v budúcnosti.

Zo všetkých zapojených škôl na Slovensku (361) sme sa umiestnili na 107. a 270. mieste. V Česku a Slovensku spolu súťažilo 645 tímov a naši žiaci obsadili 232. a 485. miesto. Gratulujeme.

Fotogaléria:

Mgr. M. Sihelský

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.