Naša žiačka sa zúčastnila celoslovenskej súťaže – 14. 11. 2014

Naša škola mala zastúpenie na celoslovenskom kole XVIII. ročníka recitačnej súťaže:

TIMRAVINA STUDNIČKA 2014.

Toto podujatie sa koná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy, ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.
Kristína Čičmancová na celoslovenskom kole súťaže Timravina studnička - 14. 11. 2014Súťaž je viacstupňová. Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. Za našu školu sa tejto súťaže zúčastnila naša žiačka Kristína Čičmancová z IX. ročníka. Prebojovala sa do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo v Lučenci 14. novembra 2014.
Kristína bola odmenená cenou pani Mgr. Jany Halákovej, bývalej starostky Ábelovej za prednes prózy od B. S. Timravy „Na Ondreja“. K cene jej zagratuloval aj člen odbornej poroty v III. kategórii pán Vladimír Sadílek. Srdečne blahoželáme.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.