Naši nádejní básnici v VI.A

Často sa zamýšľam nad tým, ako žiakom spestriť vyučovaciu hodinu a navodiť čo najväčší záujem o preberané učivo s tým, aby sa hlavne oni pričinili k aktívnej práci. Vyskúšali si napríklad svoju tvorivú činnosť na hodine literatúry v 6. ročníku pri preberaní tematického celku o bájach. Veľmi sa im páčila veršovaná báj v učebnici, a preto sa na môj podnet rozhodli spracovať inú (konkrétne báj Daidalos a Ikaros) do veršovanej podoby. Či sa im to podarilo a do akej miery, posúďte sami…

Mgr. N. Murínová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.