Ocenenie žiakov ZŠ Slobody Poltár za reprezentáciu školy a mesta Poltár – 20. 6. 2017

Žiaci, pedagógovia, rodičia a príbuzní žiakov zaplnili 20. júna 2017 sobášnu sieň mestského úradu Poltár pri príležitosti oceňovania najlepších žiakov ZŠ Slobody, ktorí svojou prácou úspešne reprezentovali seba, svoju školu a tiež mesto Poltár na športových súťažiach a predmetových olympiádach.

Ing. Mária Pribilincová, vedúca mestského školského úradu postupne volala ocenených k pódiu, kde im viceprimátor MVDr. Július Balog a Ing. Pavel Olšiak prednosta mestského úradu zagratulovali a odovzdali pamätné listy a darčekové perá. Na slávnosti sa zúčastnili aj riaditelia poltárskych škôl. Za žiakov sa poďakovala Barbora Sivičeková ZŠ Školská Poltár.

Ocenení žiaci ZŠ Slobody Poltár:

Tomáš Fehérpataky II.B – 3.miesto: krajské kolo Šaliansky Maťko; 2. miesto: celoslovenské kolo Timravina studnička

Adrian Segeč IX.B – 1.miesto: okresné kolo Atletika hod kriketovou loptičkou; 2.miesto: krajské kolo Atletika hod kriketovou loptičkou

Svetlana Pivarčiová VII.A – Matematický klokan 2017 – úspešná riešiteľka

Denisa Garajová IX.B – 1.miesto: okresné kolo Fyzikálnej olympiády; 3. miesto: okresné kolo Chemickej olympiády

Erik Paraj IX.B – 2.miesto: okresné kolo Chemickej olympiády, krajské kolo úspešný riešiteľ; 2. miesto: okresné kolo Fyzikálna olympiáda.

Kolektív Volejbal žiakov ZŠ 1.miesto – okresné, regionálne a krajské kolo; 6. miesto: majstrovstvá Slovenska: Viktor Dreisig VIII.A, Michal Lauko IX.A, Marek Skrutek IX.A, Martin Tóth IX.A, Adrian Segeč IX.A, Branislav Stano IX.A, Tomáš Belan IX.A, Lukáš Melich VIII.A, Erik Hronec VIII.A, Denis Cibuľa IX.B.

Kolektív Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok ZŠ – 1.miesto: okresné kolo a 4. miesto: krajské kolo: Martin Bakuľa, Kristián Oláh, Jaroslav Sendrei, Daniel Hruška, Nina Dreisigová, Hanka Kubaliaková, Ema Kubaliaková, Lea Kocáková, Patrícia Urbančoková, Romana Šágová, Nikola Matiová, Kristián Jozefík.

Kolektív Mini Cool Voley trojkový, finále oblasť stred /BB, ZA/ – 3. miesto: Karolína Jozefíková, Timea Milanová, Nina Kminiaková, Petronela Sabová, Lívia Kováčová, Nina Dreisigová.

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.