Ocenenie žiakov ZŠ Slobody za reprezentáciu školy a mesta Poltár

Žiaci, pedagógovia, rodičia a príbuzní žiakov zaplnili 28. júna 2016 sobášnu sieň mestského úradu Poltár pri príležitosti oceňovania najlepších žiakov školy, ktorí svojou prácou úspešne reprezentovali seba, svoju školu, aj mesto Poltár na súťažiach a olympiádach. Ing. Mária Pribilincová, vedúca mestského školského úradu postupne volala ocenených k pódiu, kde im viceprimátor MVDr. Július Balog a Ing. Pavel Olšiak prednosta mestského úradu zagratulovali a odovzdali pamätné listy, darčekové perá a sladkú odmenu. Na slávnosti sa zúčastnili aj riaditelia poltárskych škôl.
Za žiakov sa poďakovala Andrea Hoghová žiačka IX. A triedy ZŠ Slobody Poltár.

Ocenení žiaci ZŠ Slobody Poltár:

Viktor Dreisig VII. A: 1.miesto – okresné kolo Technickej olympiády; 4. miesto – krajské kolo, technickej olympiády, úspešný riešiteľ

Tomáš Táčik IX.A – 1. miesto – okresné kolo Fyzikálnej olympiády jediný úspešný riešiteľ okresu
krajské kolo – riešiteľ

Marek Adamove IX.B – 1. miesto – okresné kolo Chemickej olympiády; krajské kolo – úspešný riešiteľ

Matúš Hlásnik IX.B – 1. miesto – okresné kolo Biologická olympiáda (zoológia); krajské kolo – úspešný riešiteľ

Soňa Fehérpatakyová VI.B – Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto – krajské kolo, postup na
celoslovenské kolo; Timravina studnička – 1. miesto – regionálne kolo

Anna Vitoslavská IV.B – Timravina studnička – 1. miesto –regionálne kolo, účasť na
celoslovenskom kole; Šaliansky Maťko – 5. miesto – krajské kolo

Sofia Macháčková III.A – Hviezdoslavov Kubín 1.miesto – okresné kolo, účasť na regionálnom kole

Katarína Kantorová VIII.B – 1.miesto – okresné kolo Olympiáda nemeckého jazyka; 5. miesto – krajské kolo

Andrea Hoghová IX.A – 2. miesto okresné kolo Chemická olympiáda, úspešný riešiteľ; krajské kolo – úspešný riešiteľ

Petra Kubišová IX.A – 1. miesto okresné kolo Biologická olympiáda (botanika), úspešný riešiteľ; krajské kolo – úspešný riešiteľ

Oceneným žiakom gratulujeme a želáme krásne letné prázdniny.

M. Michalove

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.