Oznam o skrátení vyučovania od 22. júna 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Slobody 2, Poltár Vám oznamuje, že v zmysle § 4 Vyhlášky MZ SR č.544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa počnúc dňom 22. júna 2021 až do odvolania skracuje čas vyučovania pre všetky triedy nasledovne:

„Vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou, t.j. o 11:05 hod.“

O príslušnom opatrení budú informovaní rodičia žiakov prostredníctvom webového sídla školy a EduPage.
Skrátenie vyučovania súvisí s výstrahou pred teplom, ktorú vydal SHMÚ pre najbližšie dni.

Činnosť ŠKD sa prispôsobuje daným zmenám ukončenia vyučovania.

Mgr. Július Slavkovský
Riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.