Pokyny platné od 15. 6. 2020 a otvorenie školy pre žiakov 6. až 9. ročníka od 22. 6. 2020

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a schválením Úradu verejného zdravotníctva SR sa do našej školy budú môcť od 22. do 30. júna vrátiť aj žiaci 6. až 9. ročníka. Dochádzka žiakov nebude povinná, bude dobrovoľná. Činnosť bude zameraná na záujmové výchovno-vzdelávacie aktivity, odovzdávanie učebníc, ukončenie ročníka a vydávanie vysvedčení. Zákonní zástupcovia žiakov budú oslovení triednymi učiteľmi a nahlásia záujem o dobrovoľné vzdelávanie detí. Upozorňujeme zákonných zástupcov na potrebu doručenia vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa pri prvom vstupe do školy. Tlačivo sa nachádza tu:

Stiahnuť: Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka

.

Ak sa dokument nepodarilo zobraziť správne, môžete si ho stiahnuť: Pokyny od 15. 6. 2020

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.