Pôstna krabička pre Afriku

Slovenská katolícka charita pripravila na nedávno ukončené pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúkla tak príležitosť prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. Žiaci našej školy na vyučovacích hodinách náboženskej výchovy mohli spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a zrieknuť sa tak obľúbenej sladkosti či inej radosti a premeniť to na pôstny príspevok do pôstnej krabičky. Spoločnými silami vyzbierali sumu 19,82€.
Tento, možno vo vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky a podporí sa tak vzdelávanie a zdravotná starostlivosť. Píšem tento článok z dôvodu, že moji žiaci sa týmto činom stali pre mňa nielen potešením, ale aj veľkým povzbudením svojou štedrosťou a ochotou pomôcť. Prispeli tak k veľkej veci, aj keď niektorí možno len jedným centom, ale spoločne nazbierali krásnu sumu.
Spoločnými silami môžeme dosiahnuť veľa dobrého. Dôležité je chcieť a byť ochotný. Stačí, keď každý prispeje svojím dielom podľa svojich možností a schopností.
Ďalšie informácie o kampani sú k dispozícii na webovej stránke: http://www.charita.sk/postnakrabicka.

Mgr. K. Fungáčová

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.