Prvácka pasovačka – 21. 10. 2014

Ani sme sa nenazdali a od začiatku školského roka ubehli takmer dva mesiace. Pre našich prváčikov to boli dni plné nových zážitkov. Spoznávali nové prostredie, spolužiakov, naučili sa písať prvé písmenká a počítať jednoduché príklady. Svojou šikovnosťou nás presvedčili, že prišiel čas pasovať ich do cechu prváckeho.
A tak sa v utorok 21. 10. 2014 naša telocvičňa premenila na Školské kráľovstvo. Zazneli slávnostné fanfáry, prišiel kráľ s princeznou, radca i šašo a prvácka pasovačka začala. Prváci museli najskôr splniť kráľove úlohy, predniesť dôležitý sľub a vypiť čarovný nápoj múdrosti. Po slávnostnom pasovaní im princezná odovzdala listinu spomienok, ktorá im bude pripomínať, čo kráľovi v tento deň sľúbili. Na záver prišiel čas aj na zábavu. Starší žiaci si pripravili súťaže, pri ktorých nechýbal kopec smiechu, či povzbudzovanie rodičov, ktorí prišli svoje ratolesti podporiť. So Školským kráľovstvom sa všetci účinkujúci rozlúčili peknou pesničkou a s dobrou náladou odchádzali domov.
Chválime našich štvrtákov, ktorí sa svedomito pripravili a svoje herecké úlohy predstaviteľov Školského kráľovstva zvládli na jednotku.

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.