S kamarátkou Energiou – 21. november 2019

21. novembra sa naši štvrtáci a piataci zúčastnili akcie „S kamarátkou Energiou pre deti a mládež“, v rámci projektu organizovaného pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry fungujúcej pod Ministerstvom hospodárstva SR. Projekt zvyšuje informovanosť v oblasti využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných seminárov, konferencií, a aktivít pre deti a mládež.
Žiaci si rozšírili poznatky o využívaní, vytváraní, šírení energie a o jej iných podobách hravým, interaktívnym spôsobom pod dozorom školeného personálu. Počas podujatia si prakticky vyskúšali tieto javy pomocou profesionálnych vedeckých prístrojov a zároveň si zasúťažili o zaujímavé ceny.

Mgr. A. Nociarová

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.