Slávnostnou akadémiou sme si pripomenuli Deň matiek

Dňa 13. mája svoje mamičky, babičky a ostatných prítomných privítali naši žiaci na slávnostnej akadémii z príležitosti osláv Dňa matiek, ktorá sa konala v priestoroch našej školy. V bohatom kultúrnom programe, ktorý s deťmi pripravili ich triedne učiteľky na prvom stupni sa vystriedali tanečné a hudobné čísla, ale aj dramatizácia. Tanečné číslo si pripravili aj žiaci zo školského klubu detí a program maličkých spestrili aj vystúpenia našich starších žiakov.

Príjemne strávené popoludnie nás naplnilo láskou detí k rodičom a rodičov k deťom. Mamky si odniesli okrem kultúrneho darčeka aj srdiečka vyrobené deťmi.

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.