Testovanie 5 sa nakoniec uskutoční, prebehne 22. 11. 2017

Ako uvádza web ministerstva školstva:

Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční. Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si overí svoje vedomosti z uvedených predmetov v stredu 22. novembra 2017.
„Deti sa nemusia na testovanie extra pripravovať, pretože sa testujú vedomosti, ktoré získali v prvom až štvrtom ročníku, takže ani učitelia piatych ročníkov sa nemusia obávať, že je to nejaké konkrétne hodnotenie, že to bude individualizované alebo zosobnené,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
Cieľom Testovania 5-2017, na ktorého realizáciu bolo vyčlenených 160 000 eur, je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Absolvujú ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
„Keď v rámci testov PISA Slovensko klesá stále hlbšie a hlbšie, my potrebujeme mať takýto nástroj pravidelne celoplošne, aby sme vedeli diagnostikovať, v čom sú naše problémy, a aby sme vedeli urobiť nejakú nápravu,“ doplnila ministerka Martina Lubyová.
Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka 2017.

Ešte pred Testovaním 5 by malo prebehnúť dobrovoľné testovanie Komparo, ktoré je určené pre žiakov 9. ročníka ako príprava na povinné celoštátne Testovanie 9. Komparo je tento rok naplánované na 16. novembra 2017. Testovanie 9 absolvujú všetci deviataci 21. marca 2018.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.