Týždeň modrého gombíka

Týždňu Modrého Gombíka na našej škole predchádzali aktivity, ako nácvik choreografie Jara Bekra, sledovanie videa, ktoré natočil Martin Pyco Rauch, výtvarné aktivity a výzdoba niektorých tried s tématikou kampane Modrého Gombíka. Žiaci sa však najviac tešili na aktivity, ktoré sa uskutočnili už v pondelok 12. mája. Šiestaci a siedmaci absolvovali súťaž v prenášaní vody. Súťaž prebehla vo veselom duchu, ale žiaci si zároveň uvedomili, že pre deti v Afrike je vzácna každá kvapka vody.

Veľa tvorivosti prejavili pri vytváraní hračiek z odpadových materiálov. Zaujímavé hračky dokázali vyrobiť napríklad z vrchnákov od fliaš, konzerv, drôtov, pokazeného mixéra, strún, papiera, látok, suchých listov z kvetov, dreva, atď. Najprv nevideli zmysel tejto tvorivej aktivity, ale nakoniec si uvedomili, že keby sa ocitli v chudobných oblastiach Ugandy ako deti, jediná možnosť, ako mať hračku je vyrobiť si ju.

Po ukončení aktivít ich čakala sladká odmena. Aktívne sa do zbierky zapojili žiaci 9.A triedy, ktorým sa podarilo v našej škole a v priestoroch mesta Poltár vyzbierať sumu 66,51 eura. Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým žiakom, vyučujúcim i obyvateľom Poltára, ktorí prispeli na budovanie sanitárnych zariadení pre deti v Ugande.

Fotogaléria:

(foto a text: Mgr. I. Tužinská)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.