Workshop Právo na vzdelanie – 20. december 2016

V rámci programu UNICEF Škola spolupracujúca s UNICEF sa 20. decembra 2016 žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili workshopu na tému Práva detí ale najmä Právo na vzdelanie. Ambasádorka Unicefu so žiakmi uskutočnila rôzne aktivity (zážitkové a tiež s použitím dataprojektoru), ktoré žiakov zaujali. Pomocou nich si prehĺbili svoje znalosti o právach detí ale najmä rozšírili svoje povedomie o práve na vzdelanie.
Pochopili, že nie každý štát poskytuje deťom takéto právo. Je upierané najmä deťom v rozvojových krajinách a aj keď sa našim žiakom možno nie vždy chce učiť, uvedomili si, že majú v podstate šťastie, že žijú na Slovensku a môžu sa vzdelávať. Dúfajme, že tieto ich nové postrehy sa odzrkadlia aj na ich postoji k vzdelávaniu sa.

Mgr. I. Tužinská

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.