Európsky program eTwinning na našej škole

logo_etwinningNiekoľkí naši inovatívni učitelia sa rozhodli spestriť svojim žiakom vyučovanie a učenie sa a zapojili sa do medzinárodnej spolupráce v rámci Európy, ktorú zastrešuje program eTwinning. Do projektov sa zapojilo osem tried a spolupracujú so žiakmi z Čiech a Poľska.
Projekty zahŕňajú témy rodnej krajiny, veľkonočných zvykov, matematické hádanky a spoznávanie cudzieho jazyka. Výstupom projektov budú kroniky a vlastné práce žiakov.

Zapojené triedy s vyučujúcimi:

  • 1. A trieda, Mgr. Erika Slaniniaková: Hrajme sa s písmenkami

Žiaci sa navzájom oboznámia s podobnými jazykmi, českým a slovenským, zistia podobnosť a rozdiely dvoch susedných jazykov, skúsia preložiť text.

  • 2. A trieda, Mgr. Milada Véghová: Po stopách môjho kraja

Cieľom projektu je vymieňať si informácie o rodnom kraji. Žiaci si sami vymýšľajú hlavolamy, ktorých riešením sú témy spracované do kroniky.

  • 2. B trieda, Mgr. Jana Miková: Bystré hlavičky, šikovné ručičky

Cieľom je vzájomne si vymeniť matematické úlohy a hlavolamy, vyriešiť ich a za správne riešenia získať písmenká, ktorých zložením odhalia žiaci tajné slovo, ktoré bude témou pre výtvarné práce žiakov.

  • 3. A trieda, Mgr. Adriana Zólyomiová: Easter Cards Exchange

Žiaci získajú informácie o Veľkonočných zvykoch a tradíciách v okolitých krajinách, vytvoria, napíšu a vymenia si navzájom Veľkonočné pozdravy.

  • 4. A trieda, Mgr. Andrea Nociarová: Tajničky

Žiaci navzájom lúštia partnerské krížovky a posielajú si indície, pomocou ktorých na internete vyhľadávajú informácie o partnerskej krajine.

  • 4. B trieda, Mgr. Anna Rončáková: Dedičstvo minulosti

Žiaci si navzájom vymenia informácie o pamätných miestach vo svojom okolí.

  • 5. B trieda, Mgr. Miriam Hazuchová: Tradície a zvyky

Cieľom tohto projektu je spoznať tradície a zvyky inej krajiny.

  • 9. A a 9. B trieda, Mgr. Katarína Halajová: Veľkonočné zvyky a tradície

Cieľom je porovnať veľkonočné zvyky so zvykmi v iných krajinách. Žiaci vyhotovia veľkonočné pohľadnice a ozdoby, vysvetlia pôvod a priebeh Veľkej noci na Slovensku a dozvedia sa o zvykoch v partnerskej krajine.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.