Zážitková hodina biológie v 5. ročníku – 4. marec 2020

Prečo učiť, či vyučovať len prostredníctvom klasickej učebnice? Prečo nevyužiť na vyučovacích hodinách biológie ako názorné živé pomôcky zvieratá, o ktoré sa starajú žiaci našej školy na chovateľskom krúžku?
V stredu, 4. marca 2020 nám veľmi vhod padlo, pri preberaní témy obojživelníky a plazy v 5. ročníku využitie našich školských korytnačiek. Žiaci, niektorí po prvýkrát, mali možnosť sa zoznámiť s tými zaujímavými živočíchmi. Vyučovacia hodina bola pre nich pútavá, miestami aj trochu hlučná, samozrejme od radosti, že mohli tieto zvieratá skúmať v ich bezprostrednej blízkosti, vďaka čomu sa mohli detailne oboznámiť s ich vonkajšou stavbou tela, znakmi, jednotlivými časťami tela.
Verím, že vyučovacia hodina pre piatakov nebola určite nudná a nezáživná.

PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.