Žiaci si overili vedomosti v súťaži Matematický klokan

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorú organizuje Talentída, n. o. Tento školský rok na našej škole súťažilo 33 žiakov.

Žiaci riešili zdanlivo jednoduché úlohy zo života detí, ktorých obtiažnosť sa postupne zvyšovala. Museli využívať najmä logické myslenie, spájať súvislosti do celkov a prebudiť v sebe bystrú pohotovosť. Úspešnými riešiteľkami sa stali žiačky: Romana Šágová, Lea Kocáková, Ema Kubaliaková, Zoja Lašáková a Anna Vitoslavská. Tieto žiačky sa umiestnili v prvej pätine úspešných riešiteľov z celého Slovenska, teda predbehli viac ako 80 % súťažiacich vo svojej kategórii.
Šampiónom školy sa stala naša úspešná prváčka Emka Kubaliaková, ktorá všetky úlohy zvládla bez chyby.

Na našu školu sa usmialo šťastie aj v podobe výhry novučičkého tabletu, ktorý získala žiačka I.B triedy Klárka Oláhová.

Úspešným riešiteľkám srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

(foto a text: Mgr. J. Damrélyová)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.