Zippyho kamaráti počas školského roka v ŠKD

Vážení rodičia. Počas školského roka 2017/18 budú pani vychovávateľky Stella Golianová a Mgr. Stanislava Boóczová pracovať s programom Zippyho kamaráti. V rámci školského klubu detí mu budeme venovať jednu hodinu v týždni.
Program Zippyho kamaráti je projektom organizácie Partnership for Children a na Slovensko ho prinieslo združenie Liga za duševné zdravie.
Program Zippyho kamaráti učí deti sociálne a emocionálne zručnosti. Je vytvorený pre deti vo veku 5-7 rokov a úspešne ním prešlo viac ako milión detí na celom svete, v širokom spektre krajín a kultúr. Deti sa učia prostredníctvom 24 lekcií, v ktorých počúvajú príbehy a zúčastňujú sa aktivít, ako hľadať vlastné riešenia problémov. Takýmto spôsobom sa stávajú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzať s ostatnými ľuďmi.
Program Zippyho kamaráti je založený na dôkazoch. Veľké nezávislé evaluačné štúdie zhodne dokázali pozitívny prínos pre zapojené deti. Tento zahŕňa:

  • Zlepšenie pozitívnych stratégií zvládania
  • Zlepšenie sociálnych zručností
  • Zlepšenie atmosféry v triede
  • Zníženie výskytu šikany
  • Zlepšenie študijných výsledkov

Viac informácií môžete nájsť na stránke http://zippyhokamarati.sk/pre-rodicov/.

Deti občas dostanú jednoduché zadanie aj na domácu úlohu. Je vhodné vypracovať ho s rodinnými príslušníkmi. VOPRED VÁM ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.