OK, RK, KK: Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ – 8., 23. a 27. november 2018

Vybíjaná je veľmi obľúbená športová hra u žiakov na základných školách. Hravou formou rozvíja rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Je to ideálna a najľahšia športovej hra pre túto vekovú kategóriu. Je nenáročná na priestor a na materiálne vybavenie. Na telesnej výchove sú zapojení do hry všetci žiaci aj v triedach s väčším počtom žiakov. Trénovať sa dá v exteriéri, interiéri, na vyučovaní, v družine, pred panelákom. Objaviť čaro a pochopiť podstatu tejto kolektívnej športovej hry je jednoduché, lebo spočíva v základných ľudských činnostiach – behať, hádzať, chytať, skákať a pod. V hre sú vyvážené úlohy hráčov primerane ich výkonnosti. Dynamické fyzické zaťaženie je ideálnym pomerom striedané statickými a taktickými činnosťami.

Dňa 8. 11. 2018 sa v Poltári konalo okresné kolo vo vybíjanej žiakov a žiačok z 1. stupňa ZŠ. Je to jediná športová súťaž, ktorá umožňuje spolu chlapcom aj dievčatám v pravej športovej atmosfére zasúťažiť si medzi školami. Do telocvične bývalého sklárskeho učilišťa (MŠH Poltár) pricestovali súťažiaci zo všetkých základných škôl z okresu, ktoré majú 1. aj 2. stupeň. Na malý okres Poltár je účasť 7 škôl zrkadlom zodpovednej práce s deťmi na 1. stupni ZŠ. Väčšina detí zažila burcujúcu atmosféru v úlohe hráčov po prvýkrát, čo sa u niektorých prejavilo maličkou trémou. Výkony detí potvrdili, že vybíjaná je ideálna športová hra na odbúranie strachu z lopty. Ďalším plusom tejto hry je vedieť sa zabaviť pohybom a nie len mobilom. Vyučujúci ZŠ Slobody Poltári žiakom už na 1. stupni vštepujú zásady Fair Play hry, učia ich správať sa kolektívne, zvládnuť prehru, nepovyšovať sa po výhre, nevysmievať sa slabším hráčom a nenechať sa uraziť skúsenejším hráčom.

OKRESNÉ KOLO
Víťazi:
Alex Stankovič, Patrik Sabó, Lea Véghová, Alžbeta Macove, Jakub Macove, Jakub Macháček, Nela Srnišová, Vivien Pinková, Pavol Valentíny, Vanessa Pinková, Eliška Gajdošová, Damián Michálik, Lukrécia Budáčová, Michaela Nováková, Tomáš Fehérpataky, Filip Čáni.

1. miesto: ZŠ Slobody Poltár
2. miesto: ZŠ s MŠ Utekáč
3. miesto: ZŠ s MŠ Kalinovo
4. miesto: ZŠ s MŠ Cinobaňa
5.-7. miesto: ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
5.-7. miesto: ZŠ Školská Poltár
5.-7. miesto: ZŠ Málinec

Víťazné družstvá z okresných kôl (Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár) postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo dňa 23. 11. 2018 v MŠH v Poltári. Žiaci a žiačky zo ZŠ Slobody vyhrali všetky zápasy a postúpili na krajské kolo.

REGIONÁLNE KOLO
1. miesto: ZŠ Slobody Poltár
2. miesto: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
3. miesto: ZŠ Komenského Veľký Krtíš
4. miesto: ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa (víťaz OK Rimavská Sobota)

Krajské kolo sa konalo v MŠH v Poltári dňa 27. 11. 2018. Organizátorom súťaže bolo CVČ Banská Bystrica a CVČ Poltár v spolupráci so ZŠ Slobody a ZŠ Školská. O bezproblémový priebeh súťaže sa postarala p. Mária Michalove z CVČ Poltár a obidve školy už tradične poskytli rozhodcov Mgr. Radoslava Urbančoka a Mgr. Ivana Urdu. Krajského kola sa zúčastnili víťazi štyroch regionálnych kôl vytvorených z 12 okresov banskobystrického kraja a dve najlepšie školy z okresu Banská Bystrica.

KRAJSKÉ KOLO
1. miesto: ZŠ s MŠ Župkov (víťaz RK Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica)
2. miesto: ZŠ Slobody Poltár (víťaz RK Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota)
3. miesto: ZŠ s MŠ Bzovík (víťaz RK Krupina, Zvolen, Detva)
4. miesto: ZŠ Slovenská Ľupča (2. miesto OK Banská Bystrica)
5. miesto: ZŠ Spojová Banská Bystrica (víťaz OK Banská Bystrica)
6. miesto: ZŠ Valaská (víťaz RK Brezno, Revúca)

Za dosiahnuté 2. miesto patrí najväčšie poďakovanie rodičom žiakov za aktívnu spoluprácu na dosiahnutí, čo najlepšieho výkonu. Najkrajšia skutočnosť na tomto veľkom úspechu je napriek výbornému výsledku vzájomná súdržnosť rodičov, učiteľov a detí všetkých ročníkov 1. stupňa ZŠ Slobody Poltár, ktorí sa vo všetkých zápasoch navzájom povzbudzovali. Víťazovi zo ZŠ s MŠ Župkov prajeme veľa šťastia na Majstrovstvách Slovenskej republiky.

Mgr. M. Véghová a Mgr. R. Urbančok

Okresné kolo – 8. november 2018:


Regionálne kolo – 23. november 2018:

Krajské kolo – 27. november 2018:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.