Deviatakov a piatakov čakajú náročné dni – Komparo a T5-2017

V najbližších dňoch sa najprv deviataci a neskôr piataci zapotia pri testovaní. Deviatakov preverí Komparo a piataci si overia vedomosti získané na prvom stupni pri Testovaní 5.

KOMPARO absolvujú iba tí deviataci, ktorí sa naň dobrovoľne prihlásili a prebehne vo štvrtok, 16. novembra 2017. Komparo je prezentované ako cvičné testovanie pred oficiálnym Testovaním 9, ktoré všetkých deviatakov čaká 21. marca 2018. Testovanými predmetmi na Kompare a tiež na Testovaní 9 sú matematika a slovenský jazyk a literatúra.

„Každý účastník testovania KOMPARO dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.“ (http://www.komparo.sk/)

TESTOVANIE 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka našej školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanými predmetmi sú matematika a slovenský jazyk a literatúra.

„Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania.“ (NÚCEM – Testovanie 5-2017)

Na testovania sú žiaci dlhodobo pripravovaní opakovaním učiva a riešením testov. Využívame pri tom aj tabletovú a počítačové učebne v rámci aktivít na vyučovacích hodinách a na krúžku z matematiky pre deviatakov a na hodinách matematiky so žiakmi piateho ročníka.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.