Centrum voľného času – CVČ, Slobody 2, Poltár

CVČ zabezpečuje podľa svojho výchovného programu pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase.

CVČ sa člení na záujmové útvary alebo športové útvary spravidla podľa veku alebo záujmu detí. Zoznam záujmových všetkých útvarov a športových útvarov je uvedený na portáli našej ZŠ, Slobody 2, Poltár

Poslaním CVČ, Slobody 2,Poltár je:

  • pomáhať deťom užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať
  • rozvíjať osobnosť, záujmy a talent detí
  • rozvíjať schopnosti a športové danosti detí
  • podporovať tvorivosť detí
  • vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností a návykov detí
  • zabezpečovať rôznorodé súťaže na miestnej a obvodnej úrovni

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.